Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Press

Presstjänst

Pressjour: 010-116 98 88.

För dig som journalist är vi alltid nåbara.

Under veckorna 28–33 (6 juli–16 augusti) är pressjouren bemannad klockan 8–16.30.

Pressbilder

Bilder fria att använda i sammanhang där Försäkringskassan och socialförsäkringen beskrivs.

Pressmeddelande

27 July 2020

Statens utgifter för socialförsäkringen ökar kraftigt med covid-19

Statens utgifter för socialförsäkringen väntas öka under 2020 enligt Försäkringskassans senaste prognos. Kostnaderna drivs bland annat av regeländringar som ersättning för höga sjuklönekostnader samt ett kraftigt ökat antal ansökningar inom sjukpenning och tillfällig föräldrapenning. År 2019 uppgick utgifterna för socialförsäkringen till 218 miljarder kronor. Under 2020 beräknas utgifterna att öka med cirka 30 miljarder på grund av coronapandemin. Detta är 19 miljarder kronor mer än tidigare beräknat.

Nyheter,Pressmeddelande


23 June 2020

Socialförsäkringen i siffror 2020

Idag publiceras den årliga skriften Socialförsäkringen i siffror. Publikationen ger en övergripande beskrivning av de ersättningar som administreras av Försäkringskassan.

Pressmeddelande


16 June 2020

Andelen försäkrad arbetsinkomst minskar

Den del av arbetsinkomsten som är försäkrad i socialförsäkringen har minskat över tid. Det visar en ny analys från Försäkringskassan. Två tredjedelar av kvinnorna och knappt hälften av männen har hela inkomsten sjukpenningförsäkrad. Inkomster motsvarande en månadslön på 31 530 kronor är idag försäkrade genom sjukpenningförsäkringen.

Nyheter,Pressmeddelande


Fler pressmeddelanden