Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Actions
Loading...

Press

 

News

Försäkringskassan's press releases, current reports and other news are published here.

27 Feb 2017
Sjukpenningtalet för januari 2017

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Redovisningen utgår från regeringens mål om att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020.

Pressmeddelande


24 Feb 2017
Ann Persson Grivas lämnar Försäkringskassan för Luftfartsverket

Regeringen har utsett Ann Persson Grivas till ny generaldirektör för LFV, Luftfartsverket. Hon kommer närmast från en tjänst som biträdande generaldirektör på Försäkringskassan. Ann Persson Grivas tillträder sin tjänst den 1 april 2017.

Pressmeddelande


22 Feb 2017
Ökad kvalitet och kortade väntetider

Försäkringskassan sammanfattar 2016 med ökad kvalitet och kortade väntetider vid telefonkontakt. Utvecklingen går åt rätt håll men utmaningar kvarstår.

Pressmeddelande


17 Feb 2017
Ny prognos från Försäkringskassan 2017

Försäkringskassan ska under 2017 lämna fem utgiftsprognoser till regeringen. Denna är den andra i ordningen. För de flesta områden är skillnaderna små jämfört med prognosen som lämnades i januari 2017 och synen på den underliggande utvecklingen har inte förändrats nämnvärt. Prognosen för sjukpenning har höjts något, medan prognosen för assistansersättningen har sänkts till följd av att antalet brukare har skrivits ned.

Pressmeddelande


14 Feb 2017
Försäkringskassan önskar tydligare rättsläge

Kammarrätten i Göteborg har i en dom (3208-16) uttalat att rättsläget är otydligt i fråga om egenvård kan vara ett grundläggande behov eller inte vid bedömningen av rätten till assistansersättning. Eftersom kriterierna för grundläggande behov är avgörande för rätten till personlig assistans anser Försäkringskassan att det behövs vägledning som förtydligar rättsläget. Därför överklagar Försäkringskassan kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen.

Pressmeddelande


9 Feb 2017
Resa bort på sportlovet? – glöm inte EU-kortet

Många tar chansen att resa bort under sportlovet. Kanske är det snön i Alperna eller värmen på Kanarieöarna som hägrar. För att vara säker på att få ta del av den sjukvård man har rätt till på resan är det bra att ha med sig det europeiska sjukförsäkringskortet, EU-kortet.

Pressmeddelande


6 Feb 2017
Bättre stöd till arbetsgivare

Det kan vara svårt att som arbetsgivare veta vad man ska göra om en medarbetare går på föräldraledighet, blir sjuk eller hur man kan förebygga sjukfrånvaro. Försäkringskassan lanserar nu nya webbsidor för att underlätta för arbetsgivare.

Pressmeddelande


2 Feb 2017
Ny rapport om assistansersättningens utveckling

Försäkringskassan har nu lämnat sin slutrapport om assistansersättningens utveckling till regeringen. Rapporten väver samman tidigare kunskap med resultat från fördjupade analyser, som gjorts bland annat med nya data som Försäkringskassan tagit fram under hösten 2016. Syftet med rapporten är att skapa en så bred, aktuell och faktabaserad bild av utvecklingen som möjligt.

Pressmeddelande