Press

Nyheter

Här publiceras Försäkringskassans pressmeddelanden, aktuella rapporter och andra nyheter.

17 feb. 2017
Ny prognos från Försäkringskassan 2017

Försäkringskassan ska under 2017 lämna fem utgiftsprognoser till regeringen. Denna är den andra i ordningen. För de flesta områden är skillnaderna små jämfört med prognosen som lämnades i januari 2017 och synen på den underliggande utvecklingen har inte förändrats nämnvärt. Prognosen för sjukpenning har höjts något, medan prognosen för assistansersättningen har sänkts till följd av att antalet brukare har skrivits ned.

Pressmeddelande


14 feb. 2017
Försäkringskassan önskar tydligare rättsläge

Kammarrätten i Göteborg har i en dom (3208-16) uttalat att rättsläget är otydligt i fråga om egenvård kan vara ett grundläggande behov eller inte vid bedömningen av rätten till assistansersättning. Eftersom kriterierna för grundläggande behov är avgörande för rätten till personlig assistans anser Försäkringskassan att det behövs vägledning som förtydligar rättsläget. Därför överklagar Försäkringskassan kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen.

Pressmeddelande


9 feb. 2017
Resa bort på sportlovet? – glöm inte EU-kortet

Många tar chansen att resa bort under sportlovet. Kanske är det snön i Alperna eller värmen på Kanarieöarna som hägrar. För att vara säker på att få ta del av den sjukvård man har rätt till på resan är det bra att ha med sig det europeiska sjukförsäkringskortet, EU-kortet.

Pressmeddelande


6 feb. 2017
Bättre stöd till arbetsgivare

Det kan vara svårt att som arbetsgivare veta vad man ska göra om en medarbetare går på föräldraledighet, blir sjuk eller hur man kan förebygga sjukfrånvaro. Försäkringskassan lanserar nu nya webbsidor för att underlätta för arbetsgivare.

Pressmeddelande


2 feb. 2017
Ny rapport om assistansersättningens utveckling

Försäkringskassan har nu lämnat sin slutrapport om assistansersättningens utveckling till regeringen. Rapporten väver samman tidigare kunskap med resultat från fördjupade analyser, som gjorts bland annat med nya data som Försäkringskassan tagit fram under hösten 2016. Syftet med rapporten är att skapa en så bred, aktuell och faktabaserad bild av utvecklingen som möjligt.

Pressmeddelande


31 jan. 2017
Olika sjukskrivningslängder för samma diagnos

Det finns skillnader i sjukskrivningsmönster gällande sjukfallslängd och deltidssjukskrivning mellan regioner, kommuner och vårdenheter även efter att hänsyn har tagits till sjukskrivnas individuella förutsättningar. Det visar den första delrapporten i Försäkringskassans uppdrag att kartlägga sjukskrivningsmönster.

Pressmeddelande


25 jan. 2017
Sjukpenningtalet för december 2016

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Redovisningen utgår från regeringens mål om att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020.

Pressmeddelande


19 jan. 2017
Ny prognos från Försäkringskassan

Försäkringskassan ska under 2017 lämna fem utgiftsprognoser till regeringen. Denna är den första i ordningen. För de flesta områden är skillnaderna små jämfört med prognosen som lämnades i oktober 2016 och synen på den underliggande utvecklingen har inte förändrats nämnvärt.

Pressmeddelande