Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Press

Presstjänst

Press hotline: 010-1169888. Journalists can reach us at any time.

Pressbilder

Bilder fria att använda i sammanhang där Försäkringskassan och socialförsäkringen beskrivs.

Pressmeddelande

19 April 2018

Lägst sjukfrånvaro i små välfärdsföretag

Skillnaderna i sjukfrånvaro mellan privat och offentligt drivna välfärdsföretag är små, om hänsyn tas till personalsammansättningen. En högre sjukfrånvaro finns istället hos de stora offentliga och privata välfärdsproducenterna jämfört med de mindre privata. Det visar en ny analys från Försäkringskassan.

Pressmeddelande


13 April 2018

Dom om sondmatning efter FK:s begäran

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har, efter att Försäkringskassan (FK) begärt ett förtydligande, fastslagit att sondmatning kan räknas som ett av de behov som avgör om en person har rätt till statlig assistansersättning. Detta förtydligande kommer att tillämpas i myndighetens bedömningar.

Pressmeddelande


11 April 2018

En fjärdedel av all personlig assistans utförs av nära anhöriga

En ny analys från Försäkringskassan visar att nära anhöriga står för över en fjärdedel av all utförd personlig assistans – men det ser olika ut beroende på faktorer som exempelvis den assistansberättigades ålder.

Pressmeddelande


Fler pressmeddelanden
Banner-text-aktuella-frågor Actions
Loading...
Banner-text-debattartiklar Actions
Loading...
Banner Vårt uppdrag inom sjukförsäkringen Actions
Loading...
Banner--text-prenumerera-pm Actions
Loading...