Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

För dig som har skyddade personuppgifter eller har barn med skyddade personuppgifter

Här hittar du information om hur du ansöker om olika ersättningar.

På Mina sidor kan du se utbetalningar och händelser även om du har ansökt på en pappersblankett.

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Föräldrapenning

Anmäl

Anmäl innan du ansöker.

Anmäl föräldrapenning

Ansök

Ansök på blanketten som vi skickar till dig när du har anmält.

Graviditetspenning

Underhållsstöd

För dig som ska ansöka om eller får underhållsstöd

För dig som ska betala tillbaka underhållsstöd

Vab (tillfällig föräldrapenning)

Beställ blankett för vab

10-dagar (vid barns födelse eller adoption)

Ring kundcenter på 0771-524 524 för att beställa en blankett.

 

 

Ersättning för karens

Sjukpenning

Anmäl

Anmäl bara om du inte har en arbetsgivare som sjukanmäler dig.

Gör en sjukanmälan

Ansök

Ring kundcenter på 0771-524 524 för att beställa en blankett för sjukpenning.

Smittbärarpenning

Aktivitetsersättning

Sjukersättning

Rehabilitering

Sjuklönegaranti

 

Beställ EU-kort

Ring kundcenter på 0771-524 524 för att beställa ditt EU-kort.