Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Aktuellt sjukpenningtal

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger antalet dagar per person om alla sjuk- och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer. På den här sidan redovisas sjukpenningtalets utveckling på riks- och länsnivå samt för kvinnor och män. Det är stora skillnader i sjukpenningtal mellan kvinnor och män – kvinnors sjukpenningtal är nästan dubbelt så stort som mäns.

Det aktuella resultatet

Det genomsnittliga antalet sjukskrivningsdagar med ersättning från Försäkringskassan per försäkrad och år ligger kvar på 9,7 dagar i mars 2019. Sjukpenningtalet har i stort sett legat still sedan augusti 2018.

Historia Utfall

Skillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska, men i långsammare takt

Den sexåriga uppgången i sjukpenningtalet bröts under inledningen av 2017. Då började också den regionala spridningen minska och från inledningen av 2018 minskar också skillnaderna i kvinnors och mäns sjukpenningtal. Sedan årsskiftet har dock denna minskning bromsat in något.

Sjukpenningtalet har minskat från 10,0 till 9,7 dagar under det senaste året. Men hela minskningen har skett fram till augusti, därefter har det i stort sett legat still. Den främsta orsaken är att vi under hösten 2018 har sett tecken på att inflödet i nya sjukskrivningar åter tenderar att öka. Om denna tendens fortsätter finns en uppenbar risk att sjukpenningtalet åter vänder uppåt.

Den regionala variationen i sjukpenningtalet är mindre i mars 2019 jämfört med mars 2018. Men även här är det utvecklingen under det första halvåret 2018 som främst drivit utvecklingen. Skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor och män har gradvis fortsatt att minska, från att kvinnornas sjukpenningtal var 92 procent högre än männens i mars 2018 till att vara 89 procent högre i mars 2019. Sedan årsskiftet går minskningen dock långsammare och det finns en risk att utvecklingen bryts om sjukpenningtalet vänder uppåt.

Utvecklingen i länenpdf öppnas i nytt fönster

Sjukpenningtalets utveckling för kvinnor och mänpdf öppnas i nytt fönster

Sjukpenningtalet för alla kommunerexe öppnas i nytt fönster