Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Socialförsäkringens historia

Här kan du läsa om resan vi har gjort och historien bakom socialförsäkringen.

Medeltiden

Under medeltiden samlades människor som hade samma yrke i skrån och i gillen. I vissa skrån och gillen betalade medlemmarna in till en bössa och fick i gengäld pengar om de var sjuka. När man blev frisk förväntades det att man betalade tillbaka pengarna till bössan. Det här var mer en form av lån eller välgörenhet men fungerade ändå som startskottet till ett socialt skydd.

1700-talet

Under 1700-talet utvecklades idén om att hjälpa varandra vid sjukdom och sjukkassor bildades. Sjukkassorna var föreningar som ofta var kopplade till vissa yrkesgrupper, kyrkor eller nykterhetsrörelser. Medlemmarna betalade in en avgift till sjukkassan och fick i gengäld stöd om de blev sjuka. Sjukkassorna var frivilliga men personer som redan var sjuka eller gamla fick inte gå med.

1800-talet

Mot slutet av 1800-talet nådde industrialiseringen Sverige. Som en följd av det började människor att flytta från landsbygden och in till fabrikerna och städerna. Bostadsförhållandena var mycket dåliga, industriarbetet tungt och smutsigt, arbetarskyddet obefintligt. Samtidigt som medborgarna blev mer beroende av inkomst i form av pengar och inte av varor, ökade den ekonomiska sårbarheten vid ohälsa, olycksfall i arbetet och hög ålder. De förändrade arbets- och livsvillkoren ledde till att det mot slutet av 1800-talet började höjas röster för sociala reformer.

1891 kom den första lagen om sjukkassor. Syftet med lagen var att stötta de frivilliga sjukkassorna. Alla sjukkassor som registrerade sig hos myndigheterna fick bidrag och råd. På den tiden var det fortfarande bara runt 3 procent av befolkningen som var försäkrade av sjukkassorna.

1900-talet

Milstolpar under 1900-talet:

 • 1901 Lag om ersättning vid olycksfall i arbetet.
 • 1914 Lag om folkpension.
 • 1948 Barnbidrag.
 • 1955 Allmän sjukförsäkring med inkomstrelaterad sjukersättning och subventionerad sjukvård.
 • 1955 Yrkesskadeförsäkring.
 • 1960 ATP, Allmän tilläggspension.
 • 1974 Föräldraförsäkring.
 • 1977 Arbetsskadeförsäkring.
 • 1992 Rehabiliteringspenning.
 • 1993 Assistansersättning.
 • 1999 Nytt pensionssystem.

2000-talet

Under 2000-talet infördes många förändringar i socialförsäkringen men framförallt blev det stora förändringar när det gällde administrationen av socialförsäkringen:

 • 2001 Socialförsäkringen regleras och omfattar från och med nu alla som bor eller arbetar i Sverige.
 • 2003 Förtidspension förs från pensionssystem till sjukförsäkring och byter namn till ”sjukersättning” (30–64 år) och “aktivitetsersättning” (19–29 år).
 • 2005 blir Försäkringskassan en statlig myndighet när Riksförsäkringsverket slås ihop med de 21 länsförsäkringskassorna. Sammanslagningen gjordes för att det skulle bli mer lika i hela landet, stärka rättssäkerheten och för att korta handläggningstiderna. För att lyckas med det krävdes en helt ny organisation.
 • 2008 införs rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen. Rehabiliteringskedjan är fasta tidpunkter för när arbetsförmågan ska bedömas mot olika arbeten - nuvarande arbete, annat arbete hos samma arbetsgivare eller hela arbetsmarknaden.
  Samtidigt som rehabiliteringskedjan införs blir sjukpenningen tidsbegränsad. Gemensamma servicekontor inrättas tillsammans med Skatteverket och Pensionsmyndigheten.
 • 2009 En ny granskningsmyndighet, Inspektionen för socialförsäkringen, inrättas. I första hand är den nya myndigheten inriktad mot Försäkringskassans verksamhet.
 • 2010 skapas Pensionsmyndigheten och tar över administrationen av den allmänna pensionen som tidigare låg på Försäkringskassan, och premiepensionen som började förvaltas av Premiepensionsmyndigheten.