Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Öppna data

På den här sidan hittar du Försäkringskassans öppna data. Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att fritt använda, återanvända och dela med sig av.

Med hjälp av öppna data kan utvecklare, journalister och forskare fritt göra analyser och bygga digitala tjänster – som i sin tur skapar samhällsnytta och ökar allmänhetens insyn. Man kan säga att öppna data till stor del är en förlängning av offentlighetsprincipen.

Direktadress till den här sidan är forsakringskassan.se/psidata.

Vilka öppna data vill du ha?

Vilka öppna data skulle du vilja se att vi publicerade? Hör gärna av dig med förslag på vilka källor som vi borde gå vidare med. Berätta vilka öppna data du är intresserad av, och om du vill, hur du har tänkt att använda dem.

oppnadata@forsakringskassan.se

Format för öppna data

Vi publicerar öppna data i format som följer en öppen standard, främst CSV (comma-separated values) och ett tillhörande API (application programming interface).

API:et kan användas för att utveckla tjänster och applikationer.

Här hittar du data över hur många som just nu är sjukskrivna och får ersättning av Försäkringskassan. Datamängderna är uppdelade på olika diagnoser. Det finns också information över hur lång sjukskrivningen är och hur fördelningen ser ut på kön, ålder och län. Stressrelaterade diagnoser finns också fördelade på kommunnivå.

Sveriges dataportal (dataportal.se)