Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Rehabiliteringskedjan

Din arbetsförmåga bedöms olika beroende på hur länge du har varit sjuk. Detta kallas för rehabiliteringskedjan.

Bedömning i flera steg

Under de första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos din arbetsgivare.

Efter 90 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare.

Efter 180 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. 

Det finns undantagssituationer när din arbetsförmåga kan bedömas i förhållande till ditt vanliga arbete även efter dag 180. Det gäller om det är troligt att du kommer att kunna gå tillbaka till arbete hos din arbetsgivare med samma arbetstid innan det gått ett år sedan du blev sjukskriven. Det gäller också om du till exempel har en allvarlig sjukdom eller får rehabilitering efter en olycka. Samma sak gäller om din vård eller rehabilitering har försenats på grund av coronapandemin. För att veta vad som gäller för dig, kontakta din handläggare.

Regeringen har beslutat om att förlänga möjligheten att göra undantag från bedömningen mot normalt förekommande arbete från dag 181 om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av orsaker som beror på coronapandemin. Undantaget i sjukförsäkringen vid inställd vård och rehabilitering förlängs till och med 31 december 2021.

Vad händer om du blir sjuk?

2 minuter

Se filmen om hur sjukskrivningsprocessen fungerar.

Sysselsättningen avgör

Rehabiliteringskedjan gäller fullt ut bara för den som är anställd.

Om du är egenföretagare bedömer vi din arbetsförmåga i förhållande till dina vanliga arbetsuppgifter fram till och med dag 180. Efter det bedöms din arbetsförmåga på samma sätt som för en anställd, det vill säga i förhållande till den vanliga arbetsmarknaden. Om du är arbetslös bedöms din arbetsförmåga i förhållande till arbeten på den vanliga arbetsmarknaden redan från början av sjukperioden.