Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Om socialförsäkringen

Den svenska socialförsäkringen omfattar i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Försäkringen är en viktig del av de offentliga trygghetssystemen och har stor betydelse, inte bara för enskilda, hushåll och företag, utan för hela samhällsekonomin.

Försäkringskassans uppdrag är att besluta om och betala ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen. Utbetalningarna omfattar mer än 200 miljarder kronor per år, vilket motsvarar sex procent av Sveriges BNP.

Socialförsäkringen administreras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Försäkringskassan har hand om bidrag och ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Pensionsmyndigheten har hand om pensioner och andra stöd till äldre och efterlevande.

Socialförsäkringen i siffror

Socialförsäkringen beskrivs här i tabeller, kartor och diagram utifrån försäkringens olika områden.
Antal mottagare, utbetalat belopp och genomsnittlig ersättning för ett antal förmåner och bidrag är några av de mått som beskrivs i Socialförsäkringen i siffror.

Statistiken presenteras i form av diagram och tabeller för föregående år och i tidsserier, vanligtvis från 15 år tillbaka i tiden och framåt.

Socialförsäkringen i siffror 2021

Socialförsäkringen i siffror 2020

Socialförsäkringen i siffror 2019

Socialförsäkringen i siffror 2018

Socialförsäkringen i siffror 2017

Socialförsäkringen i siffror 2016

Socialförsäkringen i siffror 2015

Socialförsäkringen i siffror 2014