Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassans ledning (Styrelse och allmänna ombud)

Här kan du läsa om hur Försäkringskassan styrs och om myndighetens ledning samt allmänna ombudet.

Försäkringskassans styrning

Försäkringskassans verksamhet styrs genom Myndighetsförordningen, Instruktion för Försäkringskassan och regeringens årliga regleringsbrev. Ibland kan styrning också ske genom särskilda regeringsuppdrag.

Regeringen beslutar om regleringsbreven under senare hälften av december. Därefter kan varje myndighet besluta om sin interna verksamhetsplan och budget.
Vi tar varje år fram en årsredovisning. Vi redovisar också vår verksamhet genom statistik och särskilda analyser.

Läs mer: Så styrs statliga myndigheter (regeringen.se)öppnas i nytt fönster

Försäkringskassan är en styrelsemyndighet

Försäkringskassan leds av en styrelse med fullt ansvar, utsedd av regeringen. Generaldirektör Nils Öberg ingår i styrelsen och leder den löpande verksamheten i Försäkringskassan i enlighet med styrelsens direktiv och riktlinjer.

     
  • Nils Öberg, generaldirektör Försäkringskassan
  • Heidi Stensmyren, läkare, ordförande
  • Jörgen Olofsson, CIO Enento group
  • Ella Niia, fd. ordförande i Hotell- och Restaurangfacket
  • Ulrika Liljeberg, kommunalråd
  • Erland Olauson, kommunstyrelsens ordförande
  • Lotta Vahlne Westerhäll, professor

Försäkringskassan har även en internrevision och det Allmänna ombudet.

Försäkringskassans organisationsskiss

Generaldirektör

Nils Öberg

Överdirektör

Maria Rydbeck

Avdelningen för Ledningsstöd

t.f Chef: Katarina Sinerius

Avdelningen för Analys och Prognos

Chef: Gabriella Bremberg

Avdelningen för Barn och familj

Chef: Alexandra Wallin

Avdelningen för Funktionsnedsättning

Chef: Marie Axelsson

Avdelningen för Gemensamma försäkringsfrågor

Chef: Per Eleblad

HR-avdelningen

Chef: Anders Liif

IT-avdelningen

Chef: Stefan Olowsson

Kommunikationsavdelningen

Chef: Sten Eriksson

Avdelningen för Nationell tandvård, internationell vård och arbetsmarknadsstöd

Chef: Leif Höök

Rättsavdelningen

t.f. Chef: Michael Erliksson

Avdelningen för Sjukförsäkring

Chef: Ulrika Havossar

Avdelningen för Verksamhetsstöd

Chef: Lena Sandh

Internrevisionen

Chef: Lina Gidlöf

 

Allmänna ombudet

Allmänna ombudet har möjlighet att överklaga Försäkringskassans beslut i förvaltningsdomstolarna. Det allmänna ombudet har en självständig ställning och utses av regeringen.

I första hand överklagar det allmänna ombudet för att försöka få fram vägledande domstolsavgöranden. Allmänna ombudet kan också klaga på beslut som ombudet bedömer som helt felaktiga.
Det allmänna ombudet överklagar inte på uppdrag av enskilda. Allmänna ombudet kan klaga såväl till fördel som till nackdel för den enskilde. I de mål där allmänna ombudet överklagat Försäkringskassans beslut är ombudet part, ända upp i högsta instans.

Nuvarande allmänna ombud är Essa Malmqvist.
Du kan nå det allmänna ombudet på telefon 010-116 94 94.