Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Statistik från Försäkringskassan ska bli mer tillgänglig

28 February 2020

Försäkringskassans statistik ska bli mer tillgänglig och enkel att ta till sig - både för allmänhet och experter. En testversion på myndighetens statistikdatabas har lanserats inom området rehabilitering- och sjukpenning där statistik presenteras på ett mer begripligt sätt och dessutom erbjuder besökaren fler sökmöjligheter.

Vedrana och Caroline från projektet MEKA

Förutom att Försäkringskassan har i uppdrag att administrera socialförsäkringen är vi även en statistikansvarig myndighet. Det betyder att vi ansvarar för Sveriges officiella statistik inom socialförsäkringsområdet och att vi måste ha kvalitetssäkrad och tillförlitlig statistik som är tillgänglig. Och det är just tillgänglighetsdelen som vi behöver förbättra, säger Caroline Olgart Höglund, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassans avdelning Analys och Prognos och ansvarig för utvecklingsprojektet MEKA, som projektet kallas.

Kompletterande text till statistik och diagram

Med hjälp av kompletterande text till siffrorna och diagram som är enkla att tyda ska den nya statistiksidan bli lättare att använda både för vana och ovana besökare.

För expertgruppen har vi utvecklat en statistikdatabas. Med hjälp av den kan man filtrera sökningen utifrån vilken information man är ute efter, något jag tror kommer bli uppskattat, säger Vedrana Milosevic, analytiker på Analys och Prognos.

I oktober 2020 lanseras sidan i skarpt läge

Testversionen av Försäkringskassans nya statistikplats presenterar till att börja med statistik om sjuk- och rehabiliteringspenning. I oktober 2020 lanseras sidan i skarpt läge- då med myndighetens alla förmåner.

Och det finns ett syfte med att Försäkringssidan lanserar just en testversion av statistiksidan.

Vi vill testa sidan innan vi går i skarpt läge. Därför vill vi att så många som möjligt går in på sidan och lämnar synpunkter, så att vi kan göra ändringar medan projektet fortfarande är igång, säger Vedrana Milosevic.

Fakta MEKA

MEKA är en förkortning av Moderniserad extern kunskapsplattform
Du hittar betaversionen på Försäkringskassan.se/statistik

Försäkringskassan är en av Sveriges 28 statistikansvariga myndigheter och publicerar genom det uppdraget officiell statistik inom socialförsäkringsområdet som riktas till en bred målgrupp. Statistiken ska finnas tillgänglig för allmän information, utredning och forskning.

Betaversionen av sidan som lanserades den 16 februari innehåller förmånerna sjukpenning och rehabiliteringspenning. I Oktober 2020 lanseras sidan i skarpt läge - då med alla myndighetens förmåner. I Mars 2021 kommer de sista delarna där bland annat mer utvecklade stöd för tolkning av statistiken lanseras.

Bild på Statistik från projektet MEKA

Tillbaka till nyhetsarkivet