Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Regeländringar 2019

21 December 2018

I samband med årsskiftet genomförs ett antal regeländringar som berör socialförsäkringen. Bland förändringarna märks ett slopat anmälningskrav för VAB, höjd åldersgräns för kostnadsfri tandvård och så ersätts karensdagen med ett karensavdrag.

Vab-anmälan slopas

Det blir enklare att vabba när kravet att göra en anmälan slopas. Föräldern måste fortfarande ansöka om ersättning och Försäkringskassan måste få ansökan senast 90 dagar efter den första vab-dagen.
Mer om enklare vab

Höjt underhållsstöd

För barn mellan 11 och 14 år höjs underhållsstödet från 1 573 kronor till 1 723 kronor. Första utbetalningen av det höjda underhållsstödet är februari månad 2019.

Ny åldersgräns för fri tandvård

Från och med 2019 är tandvård kostnadsfri till och med det år man fyller 23 år.

Karensdagen ersätts av karensavdraget

Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro. Avdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.

Mer om karensavdrag

Nya ersättningar för personer med funktionsnedsättning

Två nya ersättningar införs för att skapa enklare, tydligare och mer moderna regelverk för personer med funktionsnedsättning. De nya ersättningarna är omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. De kommer på sikt att ersätta nuvarande vårdbidrag och handikappersättning.

Mer om för dig med vårdbidrag

Mer om för dig med handikappersättning

Nya rutiner för arbetssökande som deltar i arbetsmarknadspolitiska program och som blir sjuka
Arbetsförmedlingen tar över hanteringen av läkarintyg för deltagare i program med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning. Det innebär att den som blir sjuk under sitt deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program ska sjukanmäla sig och lämna sitt läkarintyg till Arbetsförmedlingen.

Mer om nya rutiner för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

Höjd utvecklingsersättning

Utvecklingsersättningen höjs från 158 kr till 162 kr. Utvecklingsersättning betalas ut till de som är under 25 år och går i ett arbetsmarknadspolitiskt program, men inte uppfyller kraven för rätt till a-kassa.

Regeländringar som påverkar alla som måste återbetala pengar till Försäkringskassan

Försäkringskassan måste lämna uppgifter till Skatteverket om utbetalda skattepliktiga ersättningar och skatteavdrag varje månad, så kallad arbetsgivardeklaration på individnivå. Regeländringen innebär att utbetalningar av skattepliktiga förmåner från och med inkomstår 2019 ska redovisas månadsvis per individ. Det här innebär att om en person har fått en felaktig utbetalning måste den utbetalda ersättningen plus skatteavdraget betalas tillbaka till Försäkringskassan.

Mer om återbetalning

Kontakt:

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Tillbaka till nyhetsarkivet