Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Ny statistiksida – lättare att själv söka i Försäkringskassans statistik

23 February 2021

Försäkringskassans statistik om socialförsäkringen lanseras nu med ett nytt gränssnitt. Det innebär att användare själva kan ta fram statistik direkt ur Försäkringskassan statistikdatabas och filtrera sina sökningar utifrån olika variabler. Resultatet presenteras sedan som ett diagram (graf eller staplar) eller som tabeller och kan även exporters som en Excel-fil.

Ny statistiksida – lättare att själv söka i Försäkringskassans statistik

- Genom ett nytt gränssnitt på våra statistiksidor har de erfarna statistikanvändarna nu möjlighet att fördjupa sina sökningar genom att kunna välja och filtrera variabler i statistikdatabasen, medan de mer ovana kan få hjälp av kommentarer intill statistiken för att få hjälp att tolka siffrorna, säger Frida Hultgren, analytiker på avdelningen Analys och prognos.

En ny funktion lanseras även där man kan filtrera bland Försäkringskassan publikationer, som till exempel analyser och prognoser för att enklare hitta relevant material.

Försäkringskassans statistik

Försäkringskassan har som statistikansvarig myndighet i uppdrag att göra officiell statistik om socialförsäkringen mer tillgänglig. Lagkraven kring tillgänglighet är också en viktig aspekt och sidan är tillgänglighetsanpassad utifrån WCAG-direktivet.

WCAG – standard för tillgänglighet (webbriktlinjer.se)

Tillbaka till nyhetsarkivet