Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Du ska själv annullera och avsluta avtal

11 oktober 2017

De förbättrade IT-funktionerna innebär att du inte längre ska ta kontakt med Kundcenter för Partner för att annullera ett avtal eller avsluta ett avtal i förtid.

Du ska själv annullera ett felaktigt pågående eller framtida abonnemangsavtal via ditt journalsystem genom att ändra huvudstatus till ”Avbryt”. Tandvårdsbidrag som betalats ut krävs automatiskt tillbaka och patienten kan därefter använda det på nytt.

Om du behöver avsluta ett pågående abonnemangsavtal i förtid ska du också göra detta via ditt journalsystem genom att ändra slutdatum till ett tidigare datum. Du kan ändra slutdatum på nytt så länge som avtalet är giltigt. Slutdatumet kan inte ändras till tidpunkt före startdatum för avtalet eller så att avtalet blir längre än tre år. Tandvårdsbidrag som betalats ut och är tilldelade efter det nya slutdatumet krävs automatiskt tillbaka och patienten kan därefter använda det på nytt.

Tänk på att abonnemangsavtal som du skickar in till Försäkringskassan innan de börjar gälla, kan ha ett startdatum på maximalt sex månader framåt i tiden.

Vänd dig till din journalsystemsleverantör om du är osäker på hur du ska annullera ett abonnemangsavtal eller avsluta ett abonnemangsavtalen i förtid i ditt journalsystem.

Tillbaka till nyhetsarkivet