Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Nya kontroller för specialisttandvård i IT-systemet

11 april 2017

Referenspris för specialisttandvård är ersättningsberättigande när:

  • patienten remitterats av en behandlare inom tandvård eller övrig hälso- och sjukvård till tandläkare med bevis om specialistkompetens, och
  • tandvårdsåtgärden utförs av denne inom dennes specialistområde.

Detta framgår av TLV:s föreskrift HSLF-FS 2016:49 om statligt tandvårdsstöd. Orsaken till dessa regler är att specialister är en begränsad resurs som är bäst lämpade att arbeta inom sitt eget specialistområde. Reglernas utformning ska stimulera detta och därmed kostnadseffektiv användning.
 
Förutom åtgärder inom det egna specialistområdet kan åtgärderna 103, 107, 108, 115, 116 samt 301 - 303 tillämpas av samtliga specialister med referenspris för specialisttandvård.

Nya kontroller

Försäkringskassan kommer från och med den 28 maj 2017 lägga in kontroller i IT-systemet som innebär att det inte är möjligt att skicka in patientbesök och begära referenspris för specialisttandvård utanför sitt specialistområde. Beslutet om kontroller i IT-systemet har fattats då efterhandskontroller har visat att specialister begär referenspris för specialisttandvård utanför sitt område.

Försäkringskassan har tagit fram en lista med de åtgärder med referenspris för specialisttandvård som ingår i respektive specialistkod. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 1993:4) och branschpraxis ligger till grund för denna lista.

Åtgärder som ingår i respektive specialistområde
• Ortodonti, tandreglering, specialistkod 02:
845, 846, 847, 901 – 908, 940, 941

• Parodontologi, tandlossningssjukdomar, specialistkod 03:
163, 313 – 314, 341 – 343, 401 – 407, 421 – 432, 435, 436, 441 - 448, 807, 809, 880, 882, 925, 928

• Oral kirurgi, specialistkod 04:
163, 401 – 407, 421 – 432, 435, 436, 441 - 445, 448, 541, 542, 925, 928

• Endodonti, rotfyllning, specialistkod 05:
501 – 504, 521 – 523, 541, 542 

• Oral protetik, specialistkod 06:
523, 800 – 809, 811 – 815, 822 – 825, 827 – 829, 831 – 837, 839, 845 – 848, 850, 852 - 854, 856, 861 – 863, 865, 871 – 877, 880 – 884, 926, 929

• Odontologisk radiologi, röntgen, specialistkod 07:
121-126, 131-134

• Bettfysiologi, käkfunktionsstörningar, specialistkod 08:
313 – 314, 601 – 604, 606, 607, 845, 846, 847, 848

Om du begär referenspris för specialisttandvård för en åtgärd utanför ditt specialistområde kommer du att få ett meddelande: ”Referenspris för specialisttandvård kan inte begäras då åtgärd xxx inte är inom ditt specialistområde.” Du kommer även att få samma meddelande om du begär referenspris för specialisttandvård för en åtgärd utanför ditt specialistområde även om referenspriset för specialisttandvård är samma som referenspriset för allmäntandvård. Det beror på IT-systemets utformning.

Tillbaka till nyhetsarkivet