Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utbetalning från Försäkringskassan till plusgirokonto

2 mars 2017

Förordning (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning fastställer att alla myndigheter ska använda de betaltjänster som Riksgälden upphandlar via ramavtal.

Riksgälden har nu i en gemensam upphandling för samtliga myndigheter upphandlat ett nytt ramavtal för betaltjänster. I enlighet med det nya ramavtalet ska Försäkringskassans betalningar till Plusgirokonton byta betalningsförmedlare från Nordea till Swedbank.

Har du som vårdgivare begärt att era mottagningar ska få utbetalning från Försäkringskassan insatt på ett plusgirokonto kan dessa med anledning av bankbytet komma att returneras till Försäkringskassan. För att undvika detta behöver du före den 20 mars logga in på tandvårdsportalen och registrera ett bankgiro.

Registrera bankgiro i tandvårdsportalen senast 19 mars 2017

På Försäkringskassans hemsida finns användarhandledning där det beskrivs, sidan 166, hur vårdgivaradministratören gör för att lägga till nytt bankgiro.

Se nedanstående länk:

Tandvårdsportalen — börja använda tandvårdsportalen

Tillbaka till nyhetsarkivet