Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Tillgång till information i Försäkringskassans IT system

1 februari 2019

En vårdgivare får enbart begära ut uppgifter om ATB, STB eller högkostnadsskydd för patienter som redan behandlats eller står i begrepp att behandlas hos vårdgivaren.

Det är inte tillåtet att ställa förfrågningar till Försäkringskassans IT system för personer där det inte finns ett behandlar/patient-förhållande. Förfrågningar är därför inte tillåtna för att i marknadsföringssyfte hitta nya kunder.

Eftersom Försäkringskassan enbart får lämna ut uppgifterna till vårdgivare är det inte heller tillåtet med funktioner på hemsidor eller i appar där vem som helst kan fylla i ett personnummer och få information om det finns tillgängliga tandvårdsbidrag eller högkostnadsskydd för personen i fråga. Privatpersoner som har frågor om sin rätt till tandvårdsstöd ska vända sig direkt till Försäkringskassan.

Bakgrund

Försäkringskassan är skyldig att tillhandahålla vissa sekretessbelagda uppgifter till vårdgivare om enskilda personers rätt till tandvårdsstöd, till exempel om en patient har använt sitt tandvårdsbidrag. Det regleras i 4 kap. 1 § lagen om statligt tandvårdsstöd. Syftet är att Försäkringskassan utan föregående sekretessprövning ska kunna lämna ut uppgifter för att vårdgivaren ska kunna göra en korrekt kostnadsberäkning för sin patient. Eftersom det är sekretessbelagda uppgifter får de bara användas för patienter som behandlats eller ska behandlas. Det framgår av 14§ förordningen om statligt tandvårdsstöd.


Tillbaka till nyhetsarkivet