Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Nya webbsidor förenklar för tandvården

5 juni 2018

Försäkringskassan lanserar i dag helt nya webbsidor för dem som arbetar med tandvård. Sidorna gör det enklare att förstå hur det statliga tandvårdsstödet fungerar och ger stöd och information.

De nya tandvårdssidorna ska underlätta för dem som arbetar med tandvård att se till att patienten får det stöd och den ersättning som man har rätt till. Sidorna beskriver därför vad tandvårdsstödet omfattar, vilket ansvar tandvården har och vilket kunskapsstöd som finns. De innehåller också information om hur den som är ny tandläkare kan ansluta sig till det statliga tandvårdsstödet och hur man begär ersättning från Försäkringskassan.

Konkret information om hur statliga tandvårdsstödet fungerar

Försäkringskassan betalar årligen ut nästan sex miljarder kronor i tandvårdsstöd till tandvården för att patienternas pris för behandlingen ska kunna sänkas.

– Det är väldigt viktigt att tandvården vet vilka regler som gäller för tandvårdsstödet och hur administrationen gentemot Försäkringskassan fungerar. Våra nya sidor gör det enkelt för tandvården att hitta information om detta, säger Agneta Fray, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

De nya tandvårdssidorna är också till för journalsystemleverantörer som ser till att tandvården kan sköta sin administration gentemot Försäkringskassan samt för de som arbetar med frågor som rör organisation, ledning och styrning av tandvården.

Del i pågående digital utveckling

Försäkringskassan arbetar kontinuerligt för att underlätta för såväl privatpersoner som professionella målgrupper att utföra sina ärenden och hitta den information de söker på myndighetens webbplats. Myndigheten satsar därför stort på digital utveckling genom att skapa nya e-tjänster och användbara webbsidor.

Det senaste året har bland annat arbetsgivare samt hälso- och sjukvården fått nya webbsidor. Nu är det alltså tandvårdens tur.

Ta del av de nya tandvårdssidorna

www.forsakringskassan.se/tandvard

Tillbaka till nyhetsarkivet