Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Förändringar i anslutningsförfarandet från den 1 juli 2017

22 juni 2017

Den 1 juli 2017 träder en ändring i Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd i kraft. Förändringen kommer att påverka dig som vårdgivare som ansöker om anslutning till Försäkringskassans elektroniska system, där ansökan kommer in till Försäkringskassan från den 1 juli 2017.

Ändringen i förordningen innebär att du som ansöker om anslutning är skyldig att lämna uppgifter om personer i vårdgivarens verksamhet som har ett väsentligt inflytande över verksamheten. Du har även skyldighet att anmäla om någon av dessa personer ersätts eller om fler personer tillkommer.

Ändringen i förordningen ger också Försäkringskassan ökade möjligheter att besluta om att neka en vårdgivare anslutning till det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd.

De personer i vårdgivarens verksamhet som kan anses ha väsentligt inflytande över verksamheten och andra ändringar i förordningen kan du läsa mer om i § 18 och 18 a-b.

Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Förordningsändringen innebär att blanketterna, ansökan om anslutning (7003) och anmälan om ändrade uppgifter för en anslutning (7004), har ändrats. Läs ifyllnadsanvisningarna på blanketterna noga. Om du skickar in en ansökan om anslutning som kommer in till Försäkringskassan före den 1 juli 2017 ska du använda den gamla ansökningsblanketten.

Tillbaka till nyhetsarkivet