Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Årsredovisning 2019: Många av målen uppfylldes

21 February 2020

Försäkringskassans årsredovisning för 2019 är nu beslutad av styrelsen och lämnad till regeringen. I den framgår det att ärendevolymerna ökade under fjolåret, att vi hade ett större fokus på kontrollverksamhet och fick ett förlängt uppdrag från regeringen om säker statlig IT-drift. – Vi uppfyllde i hög grad de mål vi hade satt upp, säger GD Nils Öberg.

Orsaken till den ökade ärendevolymen är att vi i början under förra året fick nya ersättningar att hantera, merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag. Volymerna steg också som en följd av att antalet barn under 16 år blev fler.

Under 2019 intensifierades arbetet med att förebygga missbruk och bidragsbrott inom socialförsäkringen. Det betyder att vi har tagit fram nya metoder för att upptäcka oegentligheter.

Under året fick Försäkringskassan ett förlängt uppdrag att sköta säker statlig IT-drift och vi har sett ett stort intresse från andra myndigheter som vill få hjälp med sin IT-drift.

Försäkringskassans årsredovisningpdf öppnas i nytt fönster

Tillbaka till nyhetsarkivet