Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Regeringen planerar ändringar inom assistansersättningen

24 november 2017

Den 14 november presenterade regeringen ett antal åtgärder för den statliga assistansersättningen.

Regeringen planerar bland annat att föreslå lagändringar för att återställa den tillämpning av väntetid och beredskap som gällde före det rättsliga ställningstagande som Försäkringskassan beslutade den 27 oktober. Ställningstagandet innebär att Försäkringskassan inte beviljar assistansersättning för väntetid och beredskap eller för tid mellan preciserade hjälpbehov vid aktiviteter utanför den plats där den personen regelbundet vistas. Det bygger på en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2017 ref. 27, mål nr 1206-16) som kom i juni. Regeringen vill också tillfälligt stoppa tvåårsomprövningarna av assistansersättningen. Mer information om åtgärderna finns i regeringens pressmeddelande.

Regeringens pressmeddelande:

Nya åtgärder inom den statliga assistansersättningen 

Detta gäller innan lagändringarna har trätt i kraft

Försäkringskassan är skyldig att följa gällande lag och rättspraxis. Det innebär att

  • för den som ansöker om assistansersättning följer vi det rättsliga ställningstagande som Försäkringskassan har beslutat om. Försäkringskassan kan därmed inte bevilja assistansersättning för väntetid och beredskap eller för tid mellan preciserade hjälpbehov vid aktiviteter utanför den plats där den personen regelbundet vistas. När en ny lag har trätt i kraft kan personen på nytt ansöka om assistansersättning för till exempel väntetid. Personen kan som alltid begära omprövning och överklaga Försäkringskassans beslut.
  • Försäkringskassan kommer att fortsätta göra tvåårsomprövningar, men kommer att fokusera på dem som inte berörs av de senaste årens HFD-domar. Detta gäller även redan inledda tvåårsomprövningar.

Domarna är

  • RÅ 2009 ref. 57: Fråga om en funktionshindrad persons behov av hjälp med de grundläggande behoven är av den karaktär och omfattning som förutsätts för rätt till personlig assistans enligt LSS.
  • HFD 2012 ref. 41: Varma bad och massage har inte ansetts utgöra grundläggande behov enligt 9 a § första stycket LSS. Egenvård är inte ett grundläggande behov.
  • HFD 2015 ref. 46: Rätt till personlig assistans för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade enligt 9 a § LSS har ansetts förutsätta att personen har en psykisk funktionsnedsättning.
  • HFD 2017 ref. 27: En funktionshindrad persons behov av transport har inte ansetts utgöra ett sådant annat personligt behov som ger rätt till personlig assistans.

Mer om den senaste HFD-domen, Försäkringskassans rättsliga ställningstagande och den skrivelse som Försäkringskassan har skickat till regeringen för att uppmärksamma konsekvenserna av domen:

Ingen assistansersättning för väntetid och beredskap

Tillbaka till nyhetsarkivet