Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vi stöder forskning

Riksdagen har anslagit särskilda medel till forskning om socialförsäkringar. Försäkringskassan har därför en särskild forskningsfunktion och har knutit till sig kvalificerade företrädare för universitet och högskolor.

Finansiellt stöd ges till forskningsprojekt och forskningsprogram vid universitet och högskolor.

Försäkringskassan deltar också i olika samverkansprojekt med andra myndigheter och organisationer.

Utlysning av forskningsmedel

Försäkringskassan utlyser under 2017 projektbidrag för forskning inom tre av socialförsäkringens områden; sjukfrånvaro och sjukförsäkringens administration och funktion, funktionsnedsättning och socialförsäkringens administration och funktion samt barn- och familjeförmåner.

Mer om utlysning av forskningsmedel

Mer om beviljade forskningsprojekt och program

Forskarseminariet i Umeå

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för teoretiker och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Mer om forskarseminariet i Umeå