Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Publikationer

driftsmeddelande_innehallsmallobjekt Actions
Loading...

Försäkringskassans publikationer är sorterade efter försäkringsområde. Den senast publicerade skriften ligger överst. Publikationerna kan laddas ner i pdf-format direkt från webbplatsen. Några av publikationerna kan beställas i pappersform. Vilka det gäller och vad det kostar finns angivet i beskrivningen av publikationen.

Beställning av tryckta publikationer kan göras via e-post eller fax till:

E-post: forlag@forsakringskassan.se
Fax: 010-11 88 298

relaterade_lankar_mallobjekt Actions
Loading...

Relaterade länkar

text funktionsnedsättning Actions
Loading...

Barnhushållens ekonomi. Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2017 Socialförsäkringsrapport 2017:9

Avslag inom assistansersättningen. Hur kan vi förstå den senaste tidens ökning? Socialförsäkringsrapport 2017:8

Graviditetspenning - på grund av fysiskt ansträngande arbete (Rättslig uppföljning 2017:2)

Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning - Socialförsäkringsrapport 2017:5

Assistansersättningens utveckling (Socialförsäkringsrapport 2017:4)

Hur kan Försäkringskassan bli bättre på att motverka fusk och oegentligheter med assistansersättning? Lärdomar med utgångspunkt från en myndighetsövergripande satsning på att upptäcka och bryta upp assistansbedrägerier, Operation Fjord (Socialförsäkringsrapport 2016:8) (411 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Barnhushållens ekonomi. Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2016 (Socialförsäkringsrapport 2016:6) (1 490 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Assistansersättningens utveckling. Förändringsprocesser 2005–2015 (Socialförsäkringsrapport 2016:5) (1 MB)pdf öppnas i nytt fönster

Samordningsförbunden och unga med aktivitetsersättning. En uppföljning av insatser finansierade av samordningsförbunden för unga med aktivitetsersättning (Socialförsäkringsrapport 2016:4) (484 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Barns relativa ålder och funktionsnedsättning. Betydelsen av att vara född i slutet av året för vårdbidrag, aktivitetsersättning och assistansersättning Socialförsäkringsrapport 2016:3pdf öppnas i nytt fönster

Assistansersättningens utveckling. Orsaker till ökningen av antalet assistansmottagare och genomsnittligt antal timmar Socialförsäkringsrapport 2015:13 (1 Mb)

Tillfällig föräldrapenning för allvarligt sjuka barn (Rättslig uppföljning 2015:8) (481 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Assistansersättning (Rättslig uppföljning 2015:7) (290 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Barnhushållens ekonomi. Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2015 (Socialförsäkringsrapport 2015:4) ( 1 Mb)pdf öppnas i nytt fönster

Rättslig kvalitetsrapport 2015-02 (534 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Rättsfallsöversikt – personlig assistans (föräldraansvar) - Rättslig uppföljning 2015:1 (345 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Barnhushållens ekonomi - utveckling, omfördelning och valfrihet. Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2014 (Socialförsäkringsrapport 2014:11) (1161 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Upplevd kvalitet av personlig assistans. En litteraturöversikt över upplevd kvalitet i personlig assistans enligt studier över utfall under LSS reformens 20 år (Socialförsäkringsrapport 2014:8) (323 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Upplevd kvalitet av personlig assistans. Redovisning av kvalitetssäkring och dataextraktion. 
Extern bilaga till Socialförsäkringsrapport 2014:8 (119 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Låg kunskap om jämställdhetsbonus. En enkätstudie 2013 (Socialförsäkringsrapport 2014:1) (1 178 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Ojämställd arbetsbörda. Föräldraledighetens betydelse för fördelning av betalt och obetalt arbete (Socialförsäkringsrapport 2013:9) (830 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Rättsfallsöversikt, bilstöd (Anser 2013:1) (785 kB)pdf öppnas i nytt fönster

De jämställda föräldrarna. Vad ökar sannolikheten för ett jämställt föräldrapenninguttag? (Socialförsäkringsrapport 2013:8) (815 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Handikappersättning. Utveckling av mottagare 2003–2011 (Socialförsäkringsrapport 2013:7) (1 Mb)pdf öppnas i nytt fönster

Föräldrar som inte vabbar (Socialförsäkringsrapport 2013:6) (674 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Vårdnadsbidrag - En översikt av systemen i de nordiska länderna och sammanfattning av forskningen kring dess effekter (Socialförsäkringsrapport 2013:5) (175 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Rättsfallsöversikt – personlig assistans (Anser 2012:2)(320 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Föräldrapenning. Analys av användandet 1974–2011 (Socialförsäkringsrapport 2012:9) (980 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Vårdbidraget - Utvecklingen fram till i dag och försörjningssituationen i morgon (Socialförsäkringsrapport 2012:8) (630 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Statlig personlig assistans – resultat från undersökning av gruppen assistansberättigade (Socialförsäkringsrapport 2011:18) (1 130 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring?(Socialförsäkringsrapport 2011:13) (366 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringstaket och föräldralön - ekonomi vid föräldraledighet (Socialförsäkringsrapport 2011:11) (236 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Rättsfallsöversikt – personlig assistans (Anser 2011:1) (279 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Särlevande föräldrar och deras barns boende och underhåll (Socialförsäkringsrapport 2011:5) (1 070 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Intygskrav inom tillfällig föräldrapenning. En utvärdering av införd reform 1 juli 2008 (Socialförsäkringsrapport 2011:1) (539 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Orsaker till att föräldrar inte ansökte om jämställdhetsbonus år 2010 (Socialförsäkringsrapport 2010:15) (301 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Outnyttjad föräldrapenning. En studie om föräldrapenningdagar som inte har använts (Socialförsäkringsrapport 2010:14) (372 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken (Socialförsäkringsrapport 2010:10 ) (600 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Jämställdhetsbonusen – en effektutvärdering (Socialförsäkringsrapport 2010:5 ) (355 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Föräldrars syn på Försäkringskassans information om föräldraförsäkringen. Resultat från en enkätundersökning hösten 2009 (Socialförsäkringsrapport 2010:3 ) (524 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Papporna och motiven. Den svenska föräldraledigheten i ett geografiskt perspektiv. The fathers and the motives. (Working Papers in Social Insurance 2010:1) (396 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Extra ersättningar vid föräldraledighet. Parental leave benefits and employers’ additional compensation (Working Papers in Social Insurance 2009:3) (302 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Barnbidraget i internationellt perspektiv. Child allowances in comparative perspective (Working Papers in Social Insurance 2009:2) (268 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Ensamstående föräldrars ekonomiska situation (Socialförsäkringsrapport 2009:4) (305 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga Ensamstående föräldrars ekonomiska situation (Socialförsäkringsrapport 2009:4) (316 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Är det verkligen ekonomin som styr? En studie av ekonomiska drivkrafter vid vård av barn. Is Economy Most Important? (Working Papers in Social Insurance 2009:1) (361 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Hur länge spelar pappors föräldraledighet roll? En studie av sambandet mellan pappors föräldraledighet och deras kontakt med sina barn (Socialförsäkringsrapport 2009:1) (273 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Family policy in Sweden 2008 (Socialförsäkringsrapport 2008:15) (281 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Uppföljning av den koncentrerade bilstödsverksamheten (Socialförsäkringsrapport 2008:14) (317 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Nya resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken (Socialförsäkringsrapport 2008:11) (465 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga Nya resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken (Socialförsäkringsrapport 2008:11) (327 kB)pdf öppnas i nytt fönster

”Man borde införa 35-timmars dygn. Då skulle man hinna med allting.” – En kvantitativ studie av föräldrars självupplevda balans i vardagen (Working Papers in Social Insurance 2008:2) (326 kB)pdf öppnas i nytt fönster

VAB – Vård Av Barn. Tillfällig föräldrapenning 1974–2006 (Redovisar 2007:10) (286 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Attityder till misstänkt bidragsbrott inom tillfällig föräldrapenning (Redovisar 2007:9) (435 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Utbetalning av familjeförmåner år 2006 med stöd av EG-lagstiftningen (Analyserar 2007:10) (345 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Nöjd med Försäkringskassan? Hur personer som ansökt om handikappersättning och vårdbidrag uppfattat Försäkringskassan (Analyserar 2007:9) (559 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Hur påverkar den ekonomiska familjepolitiken? Resultatindikatorer för 2006 (Analyserar 2007:7) (312 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Räcker tiden till? Maktresurser och tidsmässig balans i kärnfamiljen (Working Papers in Social Insurance 2007:3) (271 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Uppdelning av föräldraledighet – nöjda och missnöjda föräldrar (Working Papers in Social Insurance 2007:2) (286 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Merkostnader i vårdbidraget (Analyserar 2006:19) (334 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken med ungdomsperspektiv (Analyserar 2006:17) (761 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Prisutvecklingen inom privattandvården och folktandvården, april 2004–maj 2005 (Bilaga 1–3) (Redovisar 2006:6) (1 260 kB) Kan ej beställaspdf öppnas i nytt fönster

Skilda vägar. Föräldrars kunskaper om vårdnad, boende, umgänge och underhåll (Analyserar 2006:7) (830 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Kontroll av skenseparationer (Redovisar 2006:4) (102 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Vägen ur föräldraledigheten (Redovisar 2005:7) (249 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Assistansersättning åren 2000–2004 (Statistik 2005:7) (212 kB)pdf öppnas i nytt fönster

På egna ben - betalning av barnets underhåll direkt mellan föräldrarna (Analyserar 2005:14) (546 kB) Kan beställas i pappersformat. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Merutgifter i handikappersättningen (Analyserar 2005:9) (427 kB) Kan beställas i pappersformat. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Who takes care of the children? Couples' workplace situation and their division of parental leave (Working Papers in Social Insurance 2005:2) (244 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringstaket och föräldralön - ekonomi vid föräldraledighet (Analyserar 2005:7) (392 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Bostadsbidrag 2004 – för barnfamiljer med flera (Statistik 2005:4) (172 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Kunskapsöversikt över förmåner riktade till barn och barnfamiljer (Working Papers in Social Insurance 2005:1) (178 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Föräldrapenning - att mäta hälften var (Statistik 2005:1) (233 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga Föräldrapenning - att mäta hälften var (Statistik 2005:1) (40 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bilstöd - åren 1988-2004 (Statistik 2005:2) (176 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga Bilstöd - åren 1988-2004 (Statistik 2005:2) (96 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Utbetalning av familjeförmåner med stöd av EG-lagstiftningen under 2004 (Analyserar 2005:3) (324 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Bostadsbidrag - effekter av ändrat intervall för återkrav/tilläggsutbetalning (Redovisar 2005:1) (62 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Råd att umgås - en analys av umgängesavdrag inom underhållsstödet (Analyserar 2005:1) (280 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Vårdbidrag. Ett urval kammarrättsdomar 2000-juni 2004 avseende barn med neuropsykiatriska diagnoser. En rättsfallsöversikt (RFV Anser 2004:4) (292 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 90:-pdf öppnas i nytt fönster

Reglering av kostnader och ekonomisk kontroll av den statliga assistansersättningen - förslag till skärpta regler (RFV Anser 2004:3) (984 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Barnfamiljernas bostadsstandard (RFV Analyserar 2004:17) (307 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 90:-pdf öppnas i nytt fönster

Flexibel föräldrapenning - hur mammor och pappor använder föräldraförsäkringen och hur länge de är föräldralediga(RFV Analyserar 2004:14) (335 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 90:-pdf öppnas i nytt fönster

Leder delad föräldrapenning till fler barn? En studie om hur pappor och mammors föräldrapenninguttag påverkar benägenheten att skaffa ytterligare barn. (RFV Analyserar 2004:15) (286 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 90:-pdf öppnas i nytt fönster

Barns rätt till personlig assistans och assistansersättning (RFV Analyserar 2004:9) (491 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Assistansersättning efter 65 - utvärdering av de nya reglerna (RFV Analyserar 2004:10) (1,2 Mb) Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Assistans för kvinnor och män - en genderanalys av assistansersättningen (RFV Analyserar 2004:11) (1 310 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Provisoriska beslut om assistansersättning - en kartläggning och utvärdering av nya regler från 1 januari 2001 (RFV Analyserar 2004:6) (277 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 90:-pdf öppnas i nytt fönster

Skilda världar. En kartläggning av särlevande föräldrar ombildade familjer och deras barn inom bidragssystemen (RFV Analyserar 2004:4) (4 880 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 90:-pdf öppnas i nytt fönster

Assistansersättning till barn. Domar från Regeringsrätten och kammarrätterna juli 2000 - mars 2004. En rättsfallsöversikt.(RFV Anser 2004:2) (331 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Effekter av Pappabrevet. En utvärdering av RFV:s och FK:s informationskampanj (RFV Redovisar 2004:3) (142 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Slutligt bostadsbidrag och eftergift (RFV Redovisar 2004:1) (157 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Mamma vet bäst. En kunskapsmätning om föräldrapenning och föräldraledighet (RFV Analyserar 2003:19) (524 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Underhållsstöd. Ett urval kammarrättsdomar tiden november 2000 - februari 2003 som gäller underhållsstöd och växelvis boende, sammanboende föräldrar och sammanboende barn-föräldrar (RFV Anser 2003:3) (363 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Ojämlikhet i levnadsvillkor - en jämförelse mellan personer med funktionshinder och övriga befolkningen (RFV Analyserar 2003:15) (357 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken (RFV Analyserar 2003:11) (316 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Ökning av antalet vårdbidrag (RFV Anser 2003:2) (293 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

När har vi råd att skaffa fler barn? En studie om hur inkomst påverkar fortsatt barnafödande (RFV Analyserar 2003:8) (438 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Gravida kvinnors situation (RFV Analyserar 2003:7) (732 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Nya eftergiftsregler i bostadsbidraget - en utvärdering (RFV Analyserar 2003:5) (454 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Spelade pappamånaden någon roll? - pappornas uttag av föräldrapenning (RFV Analyserar 2002:14) (546 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Underhållsstöd vid växelvis boende - utvärdering av reformen (RFV Analyserar 2003:1) (700 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

För barnets bästa? En studie över hur föräldrar till barn med funktionshinder upplever det offentliga stödsystemet (RFV Analyserar 2002:13) (398 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Brinnande dagar - en studie om föräldrapenningdagar som inte tas ut (RFV Analyserar 2002:12) (310 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Fjärde avstämningen av bostadsbidrag. Resultatet av genomförda avstämningar av bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar (RFV Redovisar 2002:6) (199 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Vårdbidragen ökar - en kartläggning av orsakerna (RFV Analyserar 2002:10) (371 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Frihet och beroende. Personer med funktionshinder beskriver samhällets stödsystem (RFV Analyserar 2002:1) (314 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Är barnen sjukare? Ökad användning av den tillfälliga föräldrapenningen 2001 (RFV Analyserar 2001:12) (294 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Bostadsbidrag till barnfamiljer 1991-2000 (RFV Analyserar 2001:14) (451 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Trender och tendenser för bostadsbidrag bidragsåren 1997-1999 (RFV Redovisar 2001:8) (152 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Barn med vårdbidrag (RFV Redovisar 2001:9) (116 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Tredje avstämningen av bostadsbidrag. Resultat av genomförda avstämningar av bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar (RFV Redovisar 2001:6) (156 kB)pdf öppnas i nytt fönster

När har vi råd att skaffa barn? (RFV Analyserar 2001:8) (387 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Reglerna om eftergift för bostadsbidrag - förslag från RFV (RFV Anser 2001:2) (565 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Resurser för att leva som andra - en analys av kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen (RFV Analyserar 2001:3) (686 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Underhållsstöd - bidragsskyldiga som är föremål för indrivning (RFV Analyserar 2001:2) (244 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Handikappersättning - Domar 1990 - juni 1999. Rättslägesöversikt.(RFV Anser 2000:2) (102 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Delat barnbidrag (RFV Analyserar 2000:3) (306 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Varför föds det inte fler barn i Sverige? (RFV Redovisar 2000:9) (339 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Assistansersättning. Domar t.o.m. juni 2000. Rättslägesöversikt. (RFV Anser 2000:5) ( kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag vid avstämning. Uppföljning av hanteringen hos försäkringskassorna och effekterna för bidragshushållen av de ändrade reglerna (RFV Anser 2000:4) (131 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar (RFV Redovisar 2000:12) (84 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Båda blir bäst (RFV Redovisar 2000:1) (1 040 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 129:-pdf öppnas i nytt fönster

 
text Sjukförmåner (Publikationer) Actions
Loading...


Medelpensioneringsålder.(Socialförsäkringsrapport 2009:9) (185 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Orange Report. Annual Report of the Swedish Pension System 2008 (Årsredovisning 2008) (3 030 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Orange Rapport. Pensionssystemets årsredovisning 2008 (Årsredovisning 2008) (3 370 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Medelpensioneringsålder 2007 (Socialförsäkringsrapport 2008:9) (313 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Orange Report. Annual Report of the Swedish Pension System 2007 (Årsredovisning 2007) (3 880 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

PGI-handbok 2008 (106 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Orange rapport. Pensionssystemets årsredovisning 2007 (Årsredovisning 2007) (3 530 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Expected effective retirement age in the Nordic countries. Förväntad effektiv pensionsålder i de nordiska länderna (Working Papers in Social Insurance 2008:3) (287 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Sweden’s Pensioners – How They Have Fared in the Roller Coaster Ride through the Past Decade and a Half of Deep Recession and Economic Exuberance (Working Papers in Social Insurance 2008:1) (279 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bostadstillägg till pensionärer m.fl. per kommun i december 2006 (Statistik 2007:5) Ladda ner (166 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga: Bostadstillägg till pensionärer m.fl. per kommun i december 2006 (Statistik 2007:5) Ladda ner (74 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Ålderspension. In- och utflöden i pensionssystemet (Statistik 2007:3) (151 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga: Ålderspension. In- och utflöden i pensionssystemet (Statistik 2007:3) (109 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Ålderspension. Pensionsunderlag och pensionsbehållning (Statistik 2007:4) (153 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga: Ålderspension. Pensionsunderlag och pensionsbehållning (Statistik 2007:4) (22 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Orange Report. Annual Report of the Swedish Pension System 2006 (Årsredovisning 2006) (3 670 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Medelpensioneringsålder 2006 (Redovisar 2007:5) (207 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Hur länge arbetar vi i Sverige? Om arbetslivets längd med regional uppdelning (Analyserar 2007:6) (311 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

PGI-handbok 2007 (268 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Orange rapport. Pensionssystemets årsredovisning 2006 (Årsredovisning 2006) (3 560 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Vad händer när någon i aktiv ålder dör? En empirisk analys av förändringen i ekonomisk standard efter ett dödsfall 2003 (Redovisar 2007:2) (154 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Nyckeltal för balanstalet 2005 (Redovisar 2007:1) (118 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Medelpensioneringsålder 2005 (Redovisar 2006:8) (205 kB)pdf öppnas i nytt fönster

The Swedish Pension System – Annual Report 2005 (Årsredovisning 2005) (3 020 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Genomsnittlig pensionsålder i de nordiska länderna – med internationell utblick (Analyserar 2006:11) (233 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren (Redovisar 2006:5) (154 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Pensionssystemets årsredovisning 2005 (Årsredovisning 2005) (3 660 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Efterlevandepension 1993–2005 (Statistik 2006:2) (149 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga: Efterlevandepension 1993–2005 (Statistik 2006:2) (17 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren (Redovisar 2005:4) (152 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Uppskattning av mörkertalet i BTP (Redovisar 2005:2) (157 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Pensionssystemets årsredovisning 2004 och Revisionsberättelse (Årsredovisning 2004) (1 140 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga 1: Pensionssystemets årsredovisning 2004 och Revisionsberättelse (Årsredovisning 2004) (86 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga 2: Pensionssystemets årsredovisning 2004 och Revisionsberättelse (Årsredovisning 2004) (92 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995-2004 (Statistik 2005:3) (133 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga: Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995-2004 (Statistik 2005:3) (59 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Medelpensioneringsålder (RFV Redovisar 2004:11) (184 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Vad händer efter ett dödsfall i aktiv ålder? En empirisk analys av förändringen i ekonomisk standard efter ett dödsfall 2001 och med regler som gällde före 2003 (RFV Redovisar 2004:4) (175 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Pensionssystemets årsredovisning 2003 (Årsredovisning ) (1 190 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Pensionssystemets årsredovisning 2002 (Årsredovisning ) (1 370 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Pensionssystemets årsredovisning 2001 (Årsredovisning ) (2 140 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Ekonomisk standard för efterlevande (RFV Analyserar 2003:2) (702 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Äldres utträde ur arbetskraften - nu och i framtiden (RFV Analyserar 2002:3) (1 550 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

RFV:s pensionsframskrivning 2001 (RFV Analyserar 2002:2) (371 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Flexibel pensionsålder (RFV Analyserar 2001:7) (451 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Vad får oss att arbeta fram till 65? (RFV Analyserar 2001:4) (260 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Delpensionärerna - vilka är de? - En statistisk översiktsbild (RFV Redovisar 2001:3) (55 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Trött på att jobba? (RFV Redovisar 2000:10) (97 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Automatisk balansering av ålderspensionssystemet. Redovisning av regeringens beräkningsuppdrag. (RFV Analyserar 2000:1) (1 030 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Pensionsprognoser - utfall i orange pensionsbrev (90 kB)pdf öppnas i nytt fönster

 
text Övriga (Publikationer) Actions
Loading...

Socialförsäkringen i siffror 2017. Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning 120 kronor.

Hur kan Försäkringskassan bli bättre på att motverka överutnyttjande och bedrägeri med statligt tandvårdsstöd? Analys och förslag (Socialförsäkringsrapport 2017:10)

Migration och socialförsäkringen. Rapport från forskarseminarium i Umeå 18–19 januari 2017 Socialförsäkringsrapport 2017:6 (3 Mb) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning 120 kronor.

2017:01 - Förvaltningsrättslig kvalitet inom fyra förmåner Sjukpenning, bilstöd, bostadsbidrag samt bostadsersättning inom etableringsersättningen

Arbetslivet och socialförsäkringen. Rapport från forskarseminarium i Umeå 13–14 januari 2016 (Socialförsäkringsrapport 2017:2) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning 120 kronor (1 Mb)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2016, Pris vid beställning 120 kronor (5,8 MB)pdf öppnas i nytt fönster

Etableringstillägg och bostadsersättning - Rättslig uppföljning 2016:4 (323 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringen i siffror 2016 (kan beställas i pappersform, pris 120 kronor). pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringskassans arbete med de funktionshinderpolitiska delmålen (2MB)pdf öppnas i nytt fönster

Nöjd eller missnöjd med Försäkringskassan? Problem, styrkor och de viktigaste förbättringsområdena - Socialförsäkringsrapport 2016:2 ( 2 000 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Aktvitetsstöd vid sjukfrånvaro från ett arbetsmarknadspolitiskt program - Rättslig uppföljning2016:1 (355 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Människors tillit till våra ekonomiska trygghetssystem - Socialförsäkringsrapport 2015:12 (640 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Diskussionsmaterial - Åtgärdsområden för att förebygga sjukfrånvaro kortversion (3 000 KB)pdf öppnas i nytt fönster

EU-rättslig bosättningsbedömning - Rättslig uppföljning 2015:05 (188 kB), öppnar nytt fönsterpdf öppnas i nytt fönster

Läkares upplevelser av kontakter med Försäkringskassan – med fokus på förtroende - Socialförsäkringsrapport 2015:9 (reviderad version) (3 000 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2015 Serie: Socialförsäkringen i siffror (4 Mb) Pris vid beställning 120 kronorpdf öppnas i nytt fönster

Förtroendet för Försäkringskassan 1999-2010 - Socialförsäkringsrapport 2015:8 (1 000 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Förutsättningar för implementering och användning av motiverade samtal (MI) inom Försäkringskassan - Socialförsäkringsrapport 2015:5 (339 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringen i siffror 2015 (4 000 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning 120 kronor.pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringskassans arbete med jämställdhetsintegrering (1 114 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Den nya föräldranormen (633 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Varför har medborgarna högre förtroende för Skatteverket än för Försäkringskassan. Socialförsäkringsrapport 2014:13 (454 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2014 (2 896 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning:120 kronorpdf öppnas i nytt fönster

Hur upplevs kontakten med Försäkringskassan? Socialförsäkringsrapport 2014:10 (440 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Det komplexa förtroendet. En forsknings- och analysöversikt om förtroendet för Försäkringskassan och socialförsäkringen under 2000-talet-  Socialförsäkringsrapport 2014:9 (499 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringen i siffror 2014 (2 987 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning 120 kronor.pdf öppnas i nytt fönster

Förtroendet under kontroll? Analys av en enkätstudie om kontroller och förtroende. Socialförsäkringsrapport 2014:5pdf öppnas i nytt fönster

På väg in: Ungdomars liv och försörjning. Rapport från forskarseminarium i Umeå 15–16 januari 2014, Socialförsäkringsrapport 2014:3 Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120 kronor (1 346 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Mediebilden av Försäkringskassan 2003–2012 Socialförsäkringsrapport 2014:2. Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120 kronor (1 033 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2013 (2 000 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120 kronorpdf öppnas i nytt fönster

Regeringsrättens och Högsta förvaltningsdomstolens domar i socialförsäkringsmål(Anser 2013:2)(559 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringen i siffror 2013 (2 353 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120 kronorpdf öppnas i nytt fönster

De första 100 åren – svensk välfärdspolitik mellan historia och framtid. Rapport från forskarseminarium i Umeå 16–17 januari 2013 Socialförsäkringsrapport 2013:4 (1000kB)pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringskassans kontrollutredningar 2012 (558 kb)pdf öppnas i nytt fönster

Att sakna försäkrad inkomst En studie av individer som en följd av år saknar sjukpenninggrundande inkomst. Hur många är det och vilka grupper är överrepresenterade? Socialförsäkringsrapport 2013:1 (303 kB,öppnar nytt fönster)pdf öppnas i nytt fönster

Förtroende för Försäkringskassan Socialförsäkringsrapport 2012:11 (337 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2012 (2 810 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning:120krpdf öppnas i nytt fönster

Försäkrad inkomst i socialförsäkringen 1991–2010. Inkomster över taken samt individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst i olika grupper av befolkningen Socialförsäkringsrapport 2012:6 (1 890 pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringen i siffror 2012 (2 794 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120 kronorpdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2011 (Socialförsäkringen i siffror) (2 911 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120 krpdf öppnas i nytt fönster

Kön, klass och etnicitet. Jämlikhetsfrågor i socialförsäkringen. Rapport från forskarseminarium i Umeå 18–19 januari 2012(Socialförsäkringsrapport 2012:4) (2020 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120 kronorpdf öppnas i nytt fönster

Med målet i sikte. Analys av Försäkringskassans handläggningstider 2006–2010 (Socialförsäkringsrapport 2012:3) (1192 kB)pdf öppnas i nytt fönster

En analys av vissa frågor om återbetalning och eftergift. Rättsfallsöversikt (Anser 2012:1) (161 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringen i siffror 2011(Socialförsäkringen i siffror) (2 720 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning 120 pdf öppnas i nytt fönster

Mellan arbete och sjukdom. Rapport från forskarseminariet i Umeå 19–20 januari 2011(Socialförsäkringsrapport 2011:3) (1 150 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning 120 pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2010 (Socialförsäkringen i siffror) (2 250 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:- pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringen i siffror 2010 (Socialförsäkringen i siffror) (2 270 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:- pdf öppnas i nytt fönster

Global kris – Håller välfärdssystemen? Rapport från forskarseminarium i Umeå 20–21 januari 2010 (Socialförsäkringsrapport 2010:6) (1 490 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning 120pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringskassans kundundersökning. Riksmätning 2009:2 (Socialförsäkringsrapport 2010:4) (586 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Regeringsrättens domar i socialförsäkringsmål. Januari 2005–december 2009. En rättsfallsöversikt (Anser 2010:1) (446 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2009 (Socialförsäkringen i siffror) (2 610 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringen i siffror 2009 (Socialförsäkringen i siffror) (2 900 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Kundundersökningen 2008 (Socialförsäkringsrapport 2009:13) (613 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Slaget om välfärden. Sjutton essäer om socialförsäkringarna och Försäkringskassan i framtiden. (Socialförsäkringsrapport 2009:11) (1 360 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning 0 pdf öppnas i nytt fönster

Arbetslinjens återkomst? Rapport från forskarseminarium i Umeå 21–22 januari 2009 (Socialförsäkringsrapport 2009:3) (859 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2008 (Socialförsäkringen i siffror) (2 060 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringen i siffror 2008 (2 590 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Varning för brott. ”Försäkringsområdet – en inte tillräckligt uppmärksammad brottsplats i Sverige” (Socialförsäkringsrapport 2008:13) (672 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Mål, mått och resultat – analys av handläggningstider (Socialförsäkringsrapport 2008:6) (433 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Ojämlikhet och utanförskap. Rapport från forskarseminarium i Umeå 23–24 januari 2008 (Socialförsäkringsrapport 2008:4) (1 250 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 100:-pdf öppnas i nytt fönster

Perspectives on Mortality Forecasting. V. Cohort factors: How conditions in early life influence mortality later in life (Social Insurance Studies 5) (425 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

EU-domar (Anser 2007:1) (304 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

The Scope and Financing of Social Insurance in Sweden 2005–2008 (548 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Kundmätning 2007. En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst (Statistik 2007:1) (248 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringens omfattning och finansiering 2005–2008 (Analyserar 2007:5) (511 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkring – för alla? Rapport från forskarseminarium i Umeå 24–25 januari 2007 (Analyserar 2007:4) (1 310 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Sweden 2006. Transition to Adulthood (Socialförsäkringsboken 2006) (4 010 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 195:-pdf öppnas i nytt fönster

Taxes and contributions in the financing of social insurance. Försäkringsmässighet: skatter och avgifter i socialförsäkringens finansiering (Working Papers in Social Insurance 2007:4) (475 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Ethnic background, labor market attachment and severe morbidity (Working Papers in Social Insurance 2007:1) (225 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Kundundersökningen 2006 (Analyserar 2006:25) (916 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Perspectives on Mortality Forecasting. III. The Linear Rise in Life Expectancy: History and Prospects (Social Insurance Studies 3) (802 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Perspectives on Mortality Forecasting. IV. Causes of Death (Social Insurance Studies 4) (587 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringsboken 2006. På vuxenlivets tröskel (Socialförsäkringsboken 2006) (3 720 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 195:-pdf öppnas i nytt fönster

Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst (Statistik 2006:4) (251 kB)pdf öppnas i nytt fönster

The Scope and Financing of Social Insurance in Sweden 2004–2007 (444 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringsmässighet: skatter och avgifter i socialförsäkringens finansiering (Analyserar 2006:13) (445 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 (Analyserar 2006:12) (253 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringskassans utredningar av misstänkt fusk – metoder och kostnadseffektivitet (Analyserar 2006:9) (306 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringskassan och socialförsäkringen 2005. En presentation och återblick på verksamheten år 2005 (Årsredovisning 2005) (4 710 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringens omfattning och finansiering 2004–2007 (Analyserar 2006:8) (437 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Sweden 2005. On the Fringe of Security (Socialförsäkringsboken 2005) (1 640 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 195:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringarna – rätt och fel. Rapport från forskarseminarium i Umeå 25–26 januari 2006 (Analyserar 2006:5) (856 kB).Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Kvalitetsindex för Försäkringskassan (Redovisar 2006:2) (301 kB).Kan ej beställas.pdf öppnas i nytt fönster

Kundundersökning 2004 (Analyserar 2006:1) (1 120 kB).Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringsboken 2005. Temadel: På gränsen till trygghet (Socialförsäkringsboken 2005) (1 970 kB).Pris vid beställning: 195:-pdf öppnas i nytt fönster

The Scope and Financing of Social Insurance in Sweden 2003-2006 (669 kB) Pris vid beställning: 80:-"pdf öppnas i nytt fönster

Leder misstänkt fusk till åtal? En studie av polisanmälda ärenden från försäkringskassorna (Analyserar 2005:10) (530 kB).Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringens omfattning och finansiering 2003-2006 (Analyserar 2005:8) (784 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Alltjämt ojämnt. Hur kvinnor och män nyttjar socialförsäkringen (Analyserar 2005:6) (786 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Regeringsrättsdomar i socialförsäkringsmål januari-december 2004. En rättsfallsöversikt (Anser 2005:1) (467 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Perspectives on Mortality Forecasting. II. Probabilistic Models (Social Insurance Studies 2) (629 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Sweden 2004. Women, Men and Sickness Absence (Socialförsäkringsboken 2004) (1 940 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 195:-pdf öppnas i nytt fönster

I gemenskapen. Rapport från forskarseminarium i Umeå 26-27 januari 2005 (Analyserar 2005:2) (1 640 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringsboken 2004. Kvinnor, män och sjukfrånvaron (Socialförsäkringsboken 2004) (1 350 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 195:-pdf öppnas i nytt fönster

Beslut av socialförsäkringsnämnderna 2003 (RFV Redovisar 2004:10) (206 kB)pdf öppnas i nytt fönster

The Scope and Financing of Social Insurance in Sweden 2002-2005 (324 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 90:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringens omfattning och finansiering 2002-2005 (RFV Analyserar 2004:3) (302 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 90:-pdf öppnas i nytt fönster

Regeringsrättsdomar i socialförsäkringsmål. Juli 2002-december 2003. En rättfallsöversikt (RFV Anser 2004:1) (308 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringsboken 2003. Tema: Mamma, pappa, barn - tid och pengar (Socialförsäkringsboken 2003) (689 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 195:-

Socialförsäkringsboken 2003. Statistikdelen (Socialförsäkringsboken 2003) (1 010 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 195:-pdf öppnas i nytt fönster

Strategi för socialförsäkringens kontroller (269 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Beslut av socialförsäkringsnämnderna 1998-2002 - förmån, län och kön (RFV Redovisar 2003:3) (305 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringens omfattning 2001-2004. Vem får pengarna och hur finansieras försäkringen? (RFV Analyserar 2003:9) (283 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Riksförsäkringsverkets Tillsyn (1 060 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Regeringsrättsdomar i socialförsäkringsmål. Januari 2000 - juni 2002 (RFV Anser 2003:1) (311 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringsboken 2002 Årets tema: Idé och verklighet i handikappolitiken (Socialförsäkringsboken ) (1 990 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 195:-

Del 2 Socialförsäkringsboken 2002 Årets tema: Idé och verklighet i handikappolitiken (Socialförsäkringsboken ) (1 160 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 195:-pdf öppnas i nytt fönster

Beslut av socialförsäkringsnämnder (RFV Redovisar 2002:7) (189 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Sweden 2001 (Socialförsäkringsboken 2001) (1 270 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 180:-

Del 2: Social Insurance in Sweden 2001 (Socialförsäkringsboken 2001) (790 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 180:-pdf öppnas i nytt fönster

Riksrapport tillsyn 2001 (RFV Anser 2002:2) (362 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringens omfattning 2000-2003. Vem får pengarna och hur finansieras försäkringen? (RFV Analyserar 2002:9) (319 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

RFV Datas årskrönika 2001 (Årsredovisning 2001) (350 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Mötet med försäkringskassan. Kundundersökning 2001 (RFV Analyserar 2002:6) (346 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringsboken 2001. Årets tema: Välfärd på äldre dar. Två delar.(Socialförsäkringsboken 2001) (1 450 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 180:-

Del 2 Socialförsäkringsboken 2001. Årets tema: Välfärd på äldre dar. Två delar.(Socialförsäkringsboken 2001) (1 020 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 180:-pdf öppnas i nytt fönster

Social insurance expenditure in Sweden 1999-2002. Who gets the money and how is the insurance financed? (259 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Varför varierar försäkringskassans handläggningstider? (RFV Analyserar 2001:10) (405 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Arbetsgivares attityder till äldre yrkesverksamma (RFV Analyserar 2001:9) (344 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Social insurance in Sweden 2000 (part one and part two) (Socialförsäkringsboken 2000) (750 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 180:-

Del 2 Social insurance in Sweden 2000 (part one and part two) (Socialförsäkringsboken 2000) (753 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 180:-pdf öppnas i nytt fönster

Riksrapport 2000 (RFV Anser 2001:5) (68 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringens omfattning 1999-2002. Vem får pengarna och hur finansieras försäkringen? (RFV Analyserar 2001:6) (244 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringsboken 2000 (temadel och statistikdel) (Socialförsäkringsboken 2000) (843 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 160:-

Del 2 Socialförsäkringsboken 2000 (temadel och statistikdel) (Socialförsäkringsboken 2000) (945 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 160:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringar, jämställdhet och ekonomisk tillväxt. (RFV Redovisar 2001:1) (41 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Regeringsrättens domar 1998-december 1999. En rättsfallsöversikt. (RFV Anser 2000:1) (48 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 160:-pdf öppnas i nytt fönster

Vad hände med det orange kuvertet? Rapport om resultatet av pensionskampanjen (47 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringsboken 1999 (del ett och två) (Socialförsäkringsboken 1999) (876 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 160:-

Del 2 Socialförsäkringsboken 1999 (del ett och två) (Socialförsäkringsboken 1999) (764 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 160:-pdf öppnas i nytt fönster

Rättviseboken. Likformig och rättvis tillämpning av socialförsäkringslagstiftningen. (223 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-

 
Text Publications in English Actions
Loading...

Social Insurance

Information about social insurance for those living or working in Sweden.

Your Guide to Försäkringskassan

Annual overview (pdf 2 390 kB, opens in new window)

Social Insurance in Figures

Social Insurance in Figures

Social Insurance in Figures 2016 (5,8 MB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2015 (4 Mb)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2014 (2 896 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2013 (2 MB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2012 (2 810 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2011 (2 840 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2010 (2 250 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2009 (2 610 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2008 (2 060 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Sweden

Social Insurance in Sweden

Year 2006 (4 010 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2005 (1 640 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2004 (1 940 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2003 (1 520 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2002_1 (2 200 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2002_2 (1 110 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2001_1 (1 270 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2001_2 (790 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2000_1 (750 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2000_2 (753 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance - Annual Report

Social Insurance - Annual Report

Year 2006 (Extract) (550 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2005 (Extract) (605 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2005 (Extract - light version) (4 720 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2004 (Extract) (721 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2003 (Extract) (1 110 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2002 (Extract) (230 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2001 (Extract) (1 650 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2000 (Extract) (130 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 1999 (2 010 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Orange Report - Annual Report of the Swedish Pension System

Orange Report - Annual Report of the Swedish Pension System

Year 2008 (3 030 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2007 (3 880 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2006 (3 670 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2005 (3 020 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2004 (1 130 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2004 Graphs (85 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2003 (1 170 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2002 (1 090 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2001 (1 540 kB)pdf öppnas i nytt fönster

The Scope and Financing of Social Insurance in Sweden 2005 - 2008

The Scope and Financing of Social Insurance in Sweden 2005 - 2008

The Scope and Financing of Social Insurance in Sweden 2005 - 2008 (548 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance

Working Papers in Social Insurance

Working Papers in Social Insurance 2013:1 The proportion and impact of short sick leave spells on the average duration for different diagnoses. A register based study of public health care in Northwestern Scania (136 kB, öppnar nytt fönster)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2012:1 The demand for dental care: Analyses of the importance of price and income. Working Papers in Social Insurance 2012:1 (396 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2010:1 The fathers and the motives. Swedish paid parental leave in a geographical perspective (396 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2009:3 Parental leave benefits and employers’ additional compensation (302 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2009:2 Child allowances in comparative perspective (268 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2009:1 Is Economy Most Important? – A study of economic incentives for using temporary parental leave for care of sick children (361 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2008:3 Expected effective retirement age in the Nordic countries (287 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2008:2 ”With a 35-hour day one would be able to manage everything.”– A quantitative study of parents self-experienced balance in every-day life (326 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2008:1 Sweden’s Pensioners – How They Have Fared in the Roller Coaster Ride through the Past Decade and a Half of Deep Recession and Economic Exuberance (279 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2007:4 Taxes and contributions in the financing of social insurance (475 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2007:3 Time for everyday life. A study on power relations and balance in terms of time in nuclear families (271 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2007:2 Division of parental leave – satisfied and dissatisfied parents (286 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2007:1 Ethnic background, labor market attachment and severe morbidity (286 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2006:1 Health Implications of the Swedish Gender Equality Policy (230 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2005:2 Who takes care of the children? Couples’ workplace situation and their division of parental leave (244 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2005:1 An overview of the Swedish family benefits – goals and development (178 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2001:3 Comment to the English translation of the Legislation on the Automatic Balance Mechanism (81 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2001:2 The Automatic Balance Mechanism of the Swedish Pension System (104 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2001:1 Two Thousand Five Hundred Words on The Swedish Pension Reform (72 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2000:1 The Swedish Pension Reform Model - Frameworks and Issues (279 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance Studies

Social Insurance Studies

Social Insurance Studies No. 5 - V. Cohort factors: How conditions in early life influence mortality later in life (425 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance Studies No. 4 - Causes of Death (587 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance Studies No. 3 - The Linear Rise in Life Expectancy: History and Prospects (802 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance Studies No. 2 - Perspectives on Mortality Forecasting (629 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance Studies No. 1 - Perspectives on Mortality Forecasting (653 kB)pdf öppnas i nytt fönster