Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Forskarseminarium i Umeå 2018 Actions
Loading...

Forskarseminarium i Umeå 2018

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Välkommen till forskarseminarium i Umeå den 17 och 18 januari 2018. Temat för 2018 års seminarium är:

Barn och föräldrar i socialförsäkringen

Vi välkomnar som vanligt doktorander, forskare, företrädare från departement samt verksamma inom socialförsäkringen till vårt seminarium. Seminariet anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Under seminariet medverkar socialminister Annika Strandhäll och Alexandra Wallin, försäkringsdirektör och chef för avdelningen Barn och familj på Försäkringskassan.

Seminariedagarna kommer innehålla presentationer med följande innehåll:

Bengt Sandin Vad är barn värda och vems är pengarna? Barn- och studiebidragen som välfärdspolitisk innovation och som resurs i familjers vardag
Pernilla Leviner Barnkonventionen som svensk lag – konsekvenser, utmaningar och möjligheter för att förverkliga barns rättigheter
Mons Oppedal Barns rett til materiell velferd – Hva er situasjonen i Norge?
Ann-Zofie Duvander Föräldraförsäkringen – köns- och klassperspektiv
Nina Karnehed Graviditetsrelaterade besvär: Hur ersätter socialförsäkringen?
Viveca Östberg Ojämlikhet i barns levnadsvillkor och hälsa – resultat från Välfärdsundersökningarna för barn och ungdomar
Hanna Hultin Barn- och familjeförmånernas betydelse för barnhushållens ekonomi – utveckling över tid
Roger Klinth Frihet, jämlikhet och faderskap – om barn och pappor i svensk familjepolitik
Marie Evertsson Föräldraledighet i samkönade par
Evelyn Khoo Den svenska sociala barnavården ur ett internationellt perspektiv

De två dagarna avslutas med ett panelsamtal på temat: Föräldraförsäkringen – i vems intresse?

För preliminärt program (som uppdateras löpande se:) Seminarieprogram

Kontakt

Vid intresse att delta kontakta Jenny Mann
jenny.mann@forsakringskassan.se, 010-116 92 84