Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Forskarseminarium i Umeå 16-17 januari 2019

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Årets tema är Funktionsnedsättning i arbetsliv och välfärd

Vi välkomnar som vanligt doktorander, forskare, företrädare från departement samt verksamma inom socialförsäkringen till vårt seminarium. Seminariet anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Seminariet inleds av Försäkringskassans t.f. generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.

Dagarna kommer bland annat innehålla presentationer med följande innehåll:

Emanuel Mörk Hur går det för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden?

Erling Häggström Lundevaller Ett annorlunda liv? Följder av funktionsnedsättningar i 1800-talets Sverige

Björn Hvinden Aktivt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning i Europa

Tora Nord Arbete som rättighet eller skyldighet för personer med funktionsnedsättning

Urban Markström Hälsa, jobb och gemenskap. Om hur välfärdssystemet bäst stöttar personer med psykisk funktionsnedsättning

Sara Hultqvist Att göra aktivitetsersättning

Therese Bäckman Omprövning av personlig assistans

Martin Hurtig Assistansersättning – en familjeförmån?

Magnus Tideman Intellektuell funktionsnedsättning och arbete

Lars Lindberg Tio budord för funktionshinderpolitiken

De två dagarna avslutas med ett panelsamtal på temat: Halkar funktionsnedsatta efter? Vad ska göras?

Program

Preliminärt program (uppdateras löpande)

Kontakt

Vid intresse att delta kontakta Jenny Mann
jenny.mann@forsakringskassan.se, 010-116 92 84