Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Försäkringskassans termbank

Termbanken innehåller termer och beteckningar som används i Försäkringskassans verksamhet. Vissa av termerna finns även på andra språk, främst engelska. Termbanken ska underlätta kommunikation med andra myndigheter och partner samt vara ett stöd för översättare. 

Försäkringskassans termbank

Så använder du termbanken

Visa översättning till

Välj översättning till andra språk än engelska.

Enkel sökning

Skriv in ett ord eller en del av ett ord i sökfältet och klicka på Sök eller tryck på Enter. En träfflista med de termer som innehåller söktexten visas. Klicka på en term för att öppna termposten och se all information om termen.

Alfabetisk sökning

Klicka på en bokstav i alfabetet som visas på ingångssidan. En träfflista med de termer som börjar på bokstaven visas. Klicka på en term för att öppna termposten och se all information om termen.

Utökad sökning

Välj Ämnesområde eller Sök i definition

Om du väljer Ämnesområde får du upp en rullist med ämnesområdena. Indelningen är hierarkisk, så om du väljer Socialförsäkringsbalken får du även med alla begrepp från Familjeförmåner till Bostadsstöd.

Om du väljer Sök i definition för får du träffar även på ord i definitionerna.