Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Publikationer

Försäkringskassans publikationer är sorterade efter försäkringsområde. Den senast publicerade skriften ligger överst. Publikationerna kan laddas ner i pdf-format direkt från webbplatsen. Några av publikationerna kan beställas i pappersform. Vilka det gäller och vad det kostar finns angivet i beskrivningen av publikationen.

Beställning av tryckta publikationer kan göras via e-post eller fax till:

E-post: forlag@forsakringskassan.se
Fax: 010-11 88 298

Relaterade länkar

Samarbete med förhinder (Socialförsäkringsrapport 2020:4)

Betald och obetald föräldraledighet. Hur flexibla är föräldrar under barnens två första levnadsår (Socialförsäkringsrapport 2020:3)pdf öppnas i nytt fönster

Rättslig kvalitetsuppföljning avseende utbetalning av assistansersättning 2019:7

Varför ansöker inte fler unga vuxna om förlängt underhållsstöd? (Socialförsäkringsrapport 2019:5)

På tal om pengar. Problembeskrivningar, hjälp och bemötande när barnfamiljer ringer till Försäkringskassan (Socialförsäkringsrapport 2019:4)

Jämställd föräldraförsäkring. Utvärdering av de reserverade månaderna i föräldraförsäkringen, Socialförsäkringsrapport 2019:2

Funktionsnedsättning i arbetsliv och välfärd. Rapport från forskarseminariet i Umeå 16–17 januari 2019, Socialförsäkringsrapport 2019:1

Rättslig kvalitetsuppföljning 2019:1 Automatiserade beslut – tillfällig föräldrapenning

Familj och arbete under småbarnsåren (Socialförsäkringsrapport 2018:9)

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En fördjupad bild av utvecklingen över tid och Försäkringskassans handläggning - Socialförsäkringsrapport 2018:7

Anhöriga till personer med statlig assistansersättning. En beskrivning av anhöriga som personliga assistenter, mottagare av personlig assistans och assistansersättningen, Socialförsäkringsrapport 2018:5

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. Rättslig kvalitetsuppföljning 2018:3

Barn och föräldrar i socialförsäkringen (Socialförsäkringsrapport 2018:4)

Föräldraskapsideal och deras förverkligande (Socialförsäkringsrapport 2018:3)

Felaktiga utbetalningar av tillfällig föräldrapenning (Socialförsäkringsrapport 2018:1)

Assistansersättning (Socialförsäkringsrapport 2017:14)

Assistansersättning. Omprövning enligt 51 kap. 12 § socialförsäkringsbalken. Rättslig uppföljning 2017-04

Barnhushållens ekonomi (Socialförsäkringsrapport 2017:9)

Avslag inom assistansersättningen (Socialförsäkringsrapport 2017:8)

Graviditetspenning - på grund av fysiskt ansträngande arbete (Rättslig uppföljning 2017:2)

Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning - Socialförsäkringsrapport 2017:5

Assistansersättningens utveckling (Socialförsäkringsrapport 2017:4)

Hur kan Försäkringskassan bli bättre på att motverka fusk och oegentligheter med assistansersättning? Lärdomar med utgångspunkt från en myndighetsövergripande satsning på att upptäcka och bryta upp assistansbedrägerier, Operation Fjord (Socialförsäkringsrapport 2016:8) (411 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Barnhushållens ekonomi. Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2016 (Socialförsäkringsrapport 2016:6) (1 490 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Assistansersättningens utveckling. Förändringsprocesser 2005–2015 (Socialförsäkringsrapport 2016:5) (1 MB)pdf öppnas i nytt fönster

Samordningsförbunden och unga med aktivitetsersättning. En uppföljning av insatser finansierade av samordningsförbunden för unga med aktivitetsersättning (Socialförsäkringsrapport 2016:4) (484 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Barns relativa ålder och funktionsnedsättning. Betydelsen av att vara född i slutet av året för vårdbidrag, aktivitetsersättning och assistansersättning Socialförsäkringsrapport 2016:3pdf öppnas i nytt fönster

Assistansersättningens utveckling. Orsaker till ökningen av antalet assistansmottagare och genomsnittligt antal timmar Socialförsäkringsrapport 2015:13 (1 Mb)

Tillfällig föräldrapenning för allvarligt sjuka barn (Rättslig uppföljning 2015:8) (481 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Assistansersättning (Rättslig uppföljning 2015:7) (290 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Barnhushållens ekonomi. Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2015 (Socialförsäkringsrapport 2015:4) ( 1 Mb)pdf öppnas i nytt fönster

Rättslig kvalitetsrapport 2015-02 (534 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Rättsfallsöversikt – personlig assistans (föräldraansvar) - Rättslig uppföljning 2015:1 (345 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Barnhushållens ekonomi - utveckling, omfördelning och valfrihet. Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2014 (Socialförsäkringsrapport 2014:11) (1161 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Upplevd kvalitet av personlig assistans. En litteraturöversikt över upplevd kvalitet i personlig assistans enligt studier över utfall under LSS reformens 20 år (Socialförsäkringsrapport 2014:8) (323 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Upplevd kvalitet av personlig assistans. Redovisning av kvalitetssäkring och dataextraktion. 
Extern bilaga till Socialförsäkringsrapport 2014:8 (119 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Låg kunskap om jämställdhetsbonus. En enkätstudie 2013 (Socialförsäkringsrapport 2014:1) (1 178 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Ojämställd arbetsbörda. Föräldraledighetens betydelse för fördelning av betalt och obetalt arbete (Socialförsäkringsrapport 2013:9) (830 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Rättsfallsöversikt, bilstöd (Anser 2013:1) (785 kB)pdf öppnas i nytt fönster

De jämställda föräldrarna. Vad ökar sannolikheten för ett jämställt föräldrapenninguttag? (Socialförsäkringsrapport 2013:8) (815 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Handikappersättning. Utveckling av mottagare 2003–2011 (Socialförsäkringsrapport 2013:7) (1 Mb)pdf öppnas i nytt fönster

Föräldrar som inte vabbar (Socialförsäkringsrapport 2013:6) (674 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Vårdnadsbidrag - En översikt av systemen i de nordiska länderna och sammanfattning av forskningen kring dess effekter (Socialförsäkringsrapport 2013:5) (175 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Rättsfallsöversikt – personlig assistans (Anser 2012:2)(320 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Föräldrapenning. Analys av användandet 1974–2011 (Socialförsäkringsrapport 2012:9) (980 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Vårdbidraget - Utvecklingen fram till i dag och försörjningssituationen i morgon (Socialförsäkringsrapport 2012:8) (630 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Statlig personlig assistans – resultat från undersökning av gruppen assistansberättigade (Socialförsäkringsrapport 2011:18) (1 130 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring?(Socialförsäkringsrapport 2011:13) (366 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringstaket och föräldralön - ekonomi vid föräldraledighet (Socialförsäkringsrapport 2011:11) (236 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Rättsfallsöversikt – personlig assistans (Anser 2011:1) (279 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Särlevande föräldrar och deras barns boende och underhåll (Socialförsäkringsrapport 2011:5) (1 070 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Intygskrav inom tillfällig föräldrapenning. En utvärdering av införd reform 1 juli 2008 (Socialförsäkringsrapport 2011:1) (539 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Orsaker till att föräldrar inte ansökte om jämställdhetsbonus år 2010 (Socialförsäkringsrapport 2010:15) (301 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Outnyttjad föräldrapenning. En studie om föräldrapenningdagar som inte har använts (Socialförsäkringsrapport 2010:14) (372 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken (Socialförsäkringsrapport 2010:10 ) (600 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Jämställdhetsbonusen – en effektutvärdering (Socialförsäkringsrapport 2010:5 ) (355 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Föräldrars syn på Försäkringskassans information om föräldraförsäkringen. Resultat från en enkätundersökning hösten 2009 (Socialförsäkringsrapport 2010:3 ) (524 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Papporna och motiven. Den svenska föräldraledigheten i ett geografiskt perspektiv. The fathers and the motives. (Working Papers in Social Insurance 2010:1) (396 kB)

Barnbidraget i internationellt perspektiv. Child allowances in comparative perspective (Working Papers in Social Insurance 2009:2) (268 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Ensamstående föräldrars ekonomiska situation (Socialförsäkringsrapport 2009:4) (305 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga Ensamstående föräldrars ekonomiska situation (Socialförsäkringsrapport 2009:4) (316 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Är det verkligen ekonomin som styr? En studie av ekonomiska drivkrafter vid vård av barn. Is Economy Most Important? (Working Papers in Social Insurance 2009:1) (361 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Hur länge spelar pappors föräldraledighet roll? En studie av sambandet mellan pappors föräldraledighet och deras kontakt med sina barn (Socialförsäkringsrapport 2009:1) (273 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Family policy in Sweden 2008 (Socialförsäkringsrapport 2008:15) (281 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Uppföljning av den koncentrerade bilstödsverksamheten (Socialförsäkringsrapport 2008:14) (317 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Nya resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken (Socialförsäkringsrapport 2008:11) (465 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga Nya resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken (Socialförsäkringsrapport 2008:11) (327 kB)pdf öppnas i nytt fönster

”Man borde införa 35-timmars dygn. Då skulle man hinna med allting.” – En kvantitativ studie av föräldrars självupplevda balans i vardagen (Working Papers in Social Insurance 2008:2) (326 kB)pdf öppnas i nytt fönster

VAB – Vård Av Barn. Tillfällig föräldrapenning 1974–2006 (Redovisar 2007:10) (286 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Attityder till misstänkt bidragsbrott inom tillfällig föräldrapenning (Redovisar 2007:9) (435 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Utbetalning av familjeförmåner år 2006 med stöd av EG-lagstiftningen (Analyserar 2007:10) (345 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Nöjd med Försäkringskassan? Hur personer som ansökt om handikappersättning och vårdbidrag uppfattat Försäkringskassan (Analyserar 2007:9) (559 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Hur påverkar den ekonomiska familjepolitiken? Resultatindikatorer för 2006 (Analyserar 2007:7) (312 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Räcker tiden till? Maktresurser och tidsmässig balans i kärnfamiljen (Working Papers in Social Insurance 2007:3) (271 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Uppdelning av föräldraledighet – nöjda och missnöjda föräldrar (Working Papers in Social Insurance 2007:2) (286 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Merkostnader i vårdbidraget (Analyserar 2006:19) (334 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken med ungdomsperspektiv (Analyserar 2006:17) (761 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Prisutvecklingen inom privattandvården och folktandvården, april 2004–maj 2005 (Bilaga 1–3) (Redovisar 2006:6) (1 260 kB) Kan ej beställaspdf öppnas i nytt fönster

Skilda vägar. Föräldrars kunskaper om vårdnad, boende, umgänge och underhåll (Analyserar 2006:7) (830 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Kontroll av skenseparationer (Redovisar 2006:4) (102 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Vägen ur föräldraledigheten (Redovisar 2005:7) (249 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Assistansersättning åren 2000–2004 (Statistik 2005:7) (212 kB)pdf öppnas i nytt fönster

På egna ben - betalning av barnets underhåll direkt mellan föräldrarna (Analyserar 2005:14) (546 kB) Kan beställas i pappersformat. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Merutgifter i handikappersättningen (Analyserar 2005:9) (427 kB) Kan beställas i pappersformat. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Who takes care of the children? Couples' workplace situation and their division of parental leave (Working Papers in Social Insurance 2005:2) (244 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringstaket och föräldralön - ekonomi vid föräldraledighet (Analyserar 2005:7) (392 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Bostadsbidrag 2004 – för barnfamiljer med flera (Statistik 2005:4) (172 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Kunskapsöversikt över förmåner riktade till barn och barnfamiljer (Working Papers in Social Insurance 2005:1) (178 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Föräldrapenning - att mäta hälften var (Statistik 2005:1) (233 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga Föräldrapenning - att mäta hälften var (Statistik 2005:1) (40 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bilstöd - åren 1988-2004 (Statistik 2005:2) (176 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga Bilstöd - åren 1988-2004 (Statistik 2005:2) (96 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Utbetalning av familjeförmåner med stöd av EG-lagstiftningen under 2004 (Analyserar 2005:3) (324 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Bostadsbidrag - effekter av ändrat intervall för återkrav/tilläggsutbetalning (Redovisar 2005:1) (62 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Råd att umgås - en analys av umgängesavdrag inom underhållsstödet (Analyserar 2005:1) (280 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Vårdbidrag. Ett urval kammarrättsdomar 2000-juni 2004 avseende barn med neuropsykiatriska diagnoser. En rättsfallsöversikt (RFV Anser 2004:4) (292 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 90:-pdf öppnas i nytt fönster

Reglering av kostnader och ekonomisk kontroll av den statliga assistansersättningen - förslag till skärpta regler (RFV Anser 2004:3) (984 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Barnfamiljernas bostadsstandard (RFV Analyserar 2004:17) (307 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 90:-pdf öppnas i nytt fönster

Flexibel föräldrapenning - hur mammor och pappor använder föräldraförsäkringen och hur länge de är föräldralediga(RFV Analyserar 2004:14) (335 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 90:-pdf öppnas i nytt fönster

Leder delad föräldrapenning till fler barn? En studie om hur pappor och mammors föräldrapenninguttag påverkar benägenheten att skaffa ytterligare barn. (RFV Analyserar 2004:15) (286 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 90:-pdf öppnas i nytt fönster

Barns rätt till personlig assistans och assistansersättning (RFV Analyserar 2004:9) (491 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Assistansersättning efter 65 - utvärdering av de nya reglerna (RFV Analyserar 2004:10) (1,2 Mb) Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Assistans för kvinnor och män - en genderanalys av assistansersättningen (RFV Analyserar 2004:11) (1 310 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Provisoriska beslut om assistansersättning - en kartläggning och utvärdering av nya regler från 1 januari 2001 (RFV Analyserar 2004:6) (277 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 90:-pdf öppnas i nytt fönster

Skilda världar. En kartläggning av särlevande föräldrar ombildade familjer och deras barn inom bidragssystemen (RFV Analyserar 2004:4) (4 880 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 90:-pdf öppnas i nytt fönster

Assistansersättning till barn. Domar från Regeringsrätten och kammarrätterna juli 2000 - mars 2004. En rättsfallsöversikt.(RFV Anser 2004:2) (331 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Effekter av Pappabrevet. En utvärdering av RFV:s och FK:s informationskampanj (RFV Redovisar 2004:3) (142 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Slutligt bostadsbidrag och eftergift (RFV Redovisar 2004:1) (157 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Mamma vet bäst. En kunskapsmätning om föräldrapenning och föräldraledighet (RFV Analyserar 2003:19) (524 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Underhållsstöd. Ett urval kammarrättsdomar tiden november 2000 - februari 2003 som gäller underhållsstöd och växelvis boende, sammanboende föräldrar och sammanboende barn-föräldrar (RFV Anser 2003:3) (363 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Ojämlikhet i levnadsvillkor - en jämförelse mellan personer med funktionshinder och övriga befolkningen (RFV Analyserar 2003:15) (357 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken (RFV Analyserar 2003:11) (316 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Ökning av antalet vårdbidrag (RFV Anser 2003:2) (293 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

När har vi råd att skaffa fler barn? En studie om hur inkomst påverkar fortsatt barnafödande (RFV Analyserar 2003:8) (438 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Gravida kvinnors situation (RFV Analyserar 2003:7) (732 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Nya eftergiftsregler i bostadsbidraget - en utvärdering (RFV Analyserar 2003:5) (454 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Spelade pappamånaden någon roll? - pappornas uttag av föräldrapenning (RFV Analyserar 2002:14) (546 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Underhållsstöd vid växelvis boende - utvärdering av reformen (RFV Analyserar 2003:1) (700 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

För barnets bästa? En studie över hur föräldrar till barn med funktionshinder upplever det offentliga stödsystemet (RFV Analyserar 2002:13) (398 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Brinnande dagar - en studie om föräldrapenningdagar som inte tas ut (RFV Analyserar 2002:12) (310 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Fjärde avstämningen av bostadsbidrag. Resultatet av genomförda avstämningar av bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar (RFV Redovisar 2002:6) (199 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Vårdbidragen ökar - en kartläggning av orsakerna (RFV Analyserar 2002:10) (371 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Frihet och beroende. Personer med funktionshinder beskriver samhällets stödsystem (RFV Analyserar 2002:1) (314 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Är barnen sjukare? Ökad användning av den tillfälliga föräldrapenningen 2001 (RFV Analyserar 2001:12) (294 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Bostadsbidrag till barnfamiljer 1991-2000 (RFV Analyserar 2001:14) (451 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Trender och tendenser för bostadsbidrag bidragsåren 1997-1999 (RFV Redovisar 2001:8) (152 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Barn med vårdbidrag (RFV Redovisar 2001:9) (116 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Tredje avstämningen av bostadsbidrag. Resultat av genomförda avstämningar av bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar (RFV Redovisar 2001:6) (156 kB)pdf öppnas i nytt fönster

När har vi råd att skaffa barn? (RFV Analyserar 2001:8) (387 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Reglerna om eftergift för bostadsbidrag - förslag från RFV (RFV Anser 2001:2) (565 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Resurser för att leva som andra - en analys av kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen (RFV Analyserar 2001:3) (686 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Underhållsstöd - bidragsskyldiga som är föremål för indrivning (RFV Analyserar 2001:2) (244 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Handikappersättning - Domar 1990 - juni 1999. Rättslägesöversikt.(RFV Anser 2000:2) (102 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Delat barnbidrag (RFV Analyserar 2000:3) (306 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Varför föds det inte fler barn i Sverige? (RFV Redovisar 2000:9) (339 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Assistansersättning. Domar t.o.m. juni 2000. Rättslägesöversikt. (RFV Anser 2000:5) ( kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag vid avstämning. Uppföljning av hanteringen hos försäkringskassorna och effekterna för bidragshushållen av de ändrade reglerna (RFV Anser 2000:4) (131 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar (RFV Redovisar 2000:12) (84 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Båda blir bäst (RFV Redovisar 2000:1) (1 040 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 129:-pdf öppnas i nytt fönster

 

Effekter som covid-19 har på sjukförsäkringen, delrapport 2 (Svar på regeringsuppdrag-dnr-2020-0000065)

Effekter som covid-19 har på sjukförsäkringen (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2020-00065

Att bli arbetssökande efter att ha nekats sjukpenning – Vilka är de som skriver in sig på Arbetsförmedlingen?(Socialförsäkringsrapport 2020:6)

PM 2020:1 Analys och prognos - Kunskapsöversikt – Försäkringskassans metoder inom sjukförsäkringen

Sjukpenning i förebyggande syfte - Rättslig uppföljning 2019:06pdf öppnas i nytt fönster

Rättslig kvalitetsuppföljning 2019:4 Flexibel sjukskrivning – utredning och bedömning av rätten till sjukpenning vid bröstcancer

Sjukpenningärenden som handläggs delvis automatiserat — Rättslig kvalitetsuppföljning 2019:3

 

Vad händer efter avslutad sjukpenning? Sysselsättning och försörjning för de som får avslag eller avslutar sjukpenning dag 180–365 - Socialförsäkringsrapport 2018:8pdf öppnas i nytt fönster

Särskilt högriskskydd - Rättslig kvalitetsuppföljning - 2018-04

Sjukfrånvaron på svensk arbetsmarknad. Sjukskrivningar längre än 14 dagar och avslut inom 180 dagar i olika branscher och yrken - Socialförsäkringsrapport 2018:2

Statistikbilaga till Socialförsäkringsrapport 2018:2

 

Förutsättningar för utbyte till sjukersättning eller aktivitetsersättning i långa sjukfall - Rättslig uppföljning 2018:1pdf öppnas i nytt fönster

Aktivitetsförmågeutredning (AFU) (Socialförsäkringsrapport 2017:15)

Sjukfrånvarons utveckling 2017 (Socialförsäkringsrapport 2017:13)

Arbetsskador - Rättslig kvalitetsuppföljning 2017:6

Sjukpenning - Rättslig uppföljning 2017:05

Sjukfrånvaro i Jämtland och Västernorrland. En jämförande fallstudie - Socialförsäkringsrapport 2017:11 pdf öppnas i nytt fönster

Sjukersättning - Rättslig uppföljning 2017:3

Sjukfrånvaro efter invandring (Socialförsäkringsrapport 2017:7)

Sjukskrivningsmönster (Socialförsäkringsrapport 2017:3)

Tabellbilaga Kommuner, till Socialförsäkringsrapport 2017:3.pdf (3 Mb)

En sjukförsäkring att lita på? Rapport från forskarseminarium i Umeå 14–15 januari 2015 Socialförsäkringsrapport 2017:1) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning 120 kronor (1 Mb)pdf öppnas i nytt fönster

Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga (Rättslig uppföljning 2016:6) (260 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Förslag på utfallsmått för att mäta återgång i arbete efter sjukskrivning (Socialförsäkringsrapport 2016:9) (480 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Sjukfrånvarons utveckling 2016 (Socialförsäkringsrapport 2016:7) (2 884 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Sjukpenningbeslut - Rapport om rättslig kvalitetsuppföljning av omprövning 2016:5 (350 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Sjukpenningärenden med förenklade läkarintyg - Rättslig uppföljning 2016:3 (341 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Rehabiliteringsersättning - Rättslig uppföljning 2016:2 (940 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Effektutvärdering av Den nya sjukförsäkringsprocessen - Socialförsäkringsrapport 2016:1 (1 Mb) pdf öppnas i nytt fönster

Sjukpenning i förebyggande syfte. Rättslig uppföljning 2015:06 (824 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Sjukfrånvarons utveckling. Delrapport 2, 2015. Socialförsäkringsrapport 2015:11 (3,04 Mb) pdf öppnas i nytt fönster

Evidence-based methods for enhancing the labour-force entrance of people with mental disabilities. A systematic literature review. Socialförsäkringsrapport 2015:10 (850 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Studier om könsskillnader. Skillnader mellan kvinnor och män i diagnosspecifik sjukfrånvaro, könsskillnader inom assistansersättningen, samt en kunskapsöversikt av tidigare studier. Socialförsäkringsrapport 2015:7 (507 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Sjukfrånvarons utveckling. Delrapport 1, år 2015 - Socialförsäkringsrapport 2015:6 (2 278 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Beslutsunderlag och beslut i sjukersättningsärenden. Rättslig uppföljning 2015:4 (179 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Jämställdhet och sjukfrånvaro. Förstagångsföräldrar och risken för sjukfrånvaro vid olika jämställdhetssituationer och effekter på sjukfrånvaron av reformer inom föräldraförsäkringen Socialförsäkringsrapport 2015:3 (698 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Sjukpenningsärenden som avslutas för att dagarna tar slut. Rättsliga uppföljning 2015:03 (617 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Lågt och stabilt? Indikatorer på politisk måluppfyllelse inom sjukförsäkringsområdet. Socialförsäkringsrapport 2015:2 (1,5 Mb)pdf öppnas i nytt fönster

Sjukskrivningar 60 dagar eller längre. En beskrivning av sjukskrivna åren 1999–2014 efter kön, ålder, arbetsmarknadsstatus, yrke, sjukskrivningslängd och diagnospanorama - Socialförsäkringsrapport 2015:1 (659 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Långtidssjukskrivna personers upplevelse av bemötande från Försäkringskassans handläggare, med fokus på professionellt bemötande - Socialförsäkringsrapport 2014:19 (44 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Sjukfrånvarons utveckling. Delrapport 2, år 2014 - Socialförsäkringsrapport 2014:18 (1 507 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Analys av sjukfrånvarons variation. Väsentliga förklaringar av upp- och nedgång över tid. Socialförsäkringsrapport 2014:17 (1 840 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Implementering och användning av motiverande samtal (MI) inom Försäkringskassan. Socialförsäkringsrapport 2014:16 (414 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Nya siffror om inflödet till sjukpenning. Sjukfrånvaron under sjuklöneperioden. Socialförsäkringsrapport 2014:15 (216 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Kvinnors sjukfrånvaro. En studie av förstagångsföräldrar. Socialförsäkringsrapport 2014:14 (844 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Beslutsunderlag och beslut i sjukpenning ärenden - Rättslig kvalitetsrapport 2014 02 (135 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Sjukfrånvarons utveckling. Delrapport 1, år 2014 - Socialförsäkringsrapport 2014:12 (1 440 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Det förstärkta rehabiliteringssamarbetets effekter. Utvärdering av Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans förstärkta rehabiliteringssamarbete - Socialförsäkringsrapport 2014:7 (474 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Analyser av sjukförsäkringens utveckling 2013 - Socialförsäkringsrapport 2014:6 (6 519 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser. En studie av Sveriges befolkning 16–64 år Socialförsäkringsrapport 2014:4 (2 Mb)pdf öppnas i nytt fönster

Korta sjukskrivningar för olika diagnoser och betydelsen för genomsnittlig sjukskrivningslängd. En registerstudie över offentliga vårdgivare i Nordvästra Skåne. The proportion and impact of short sick leave spells on the average duration for different diagnoses. A register based study of public health care in Northwestern Scania. Working Papers in Social Insurance 2013:1 (136 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Aktivitetsersättning - en väg till arbete? En systematisk litteraturöversiktpdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringsrapport 2013:3 (1 420 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Tio år med aktivitetsersättning. En studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Socialförsäkringsrapport 2013:2 (6 410 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet. Antal ersatta sjukskrivningsdagar per anställd år 2002–2010 Socialförsäkringsrapport 2012:14 (659 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Kvalitetsgranskning av läkarintyg. En del av sjukskrivningsmiljarden år 2011. Socialförsäkringsrapport 2012:13 (2 212 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning. Socialförsäkringsrapport 2012:12 (1,5 Mb)pdf öppnas i nytt fönster

När tänderna får vänta. Analys av de som inte har regelbunden kontakt med tandvården Socialförsäkringsrapport 2012:10 (241 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringsrapport 2012:7 (527 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Ohälsoskulden 2010 Socialförsäkringsrapport 2012:5 (197 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Efterfrågan på tandvård: Analyser av prisets och inkomsters betydelse. The demand for dental care: Analyses of the importance of price and income. Working Papers in Social Insurance 2012:1 (528 kB)

Abonnemangstandvård. En beskrivning av abonnemangstandvården och de patienter som tecknar avtal Socialförsäkringsrapport 2012:2 (385 kB)

Med bristande känsla av sammanhang. De försäkrades upplevelse av tiden innan, under och efter programmet arbetslivsintroduktion Socialförsäkringsrapport 2012:1 (230 kB)

Sjukskrivningsdiagnoser i olika yrken. Startade sjukskrivningar (>14 dagar) per diagnos bland anställda i olika yrken år 2009 Socialförsäkringsrapport 2011:17 (483 kB)

Varför finns det skillnader i bifallsfrekvensen inom arbetsskadeförsäkringen? En studie om orsakerna till skillnader i bifall och avslag mellan kön, födelseland och var beslutet fattas Socialförsäkringsrapport 2011:16 (363 kB)

En utvärdering av sjukskrivningsprocessen efter införandet av de nya sjukförsäkringsreglerna 2008-07-01 Socialförsäkringsrapport 2011:15 (446 kB)

Utvärdering av prognosverktyget Socialförsäkringsrapport 2011:14 (162 kB)

Kvalitetsgranskning av läkarintyg. En del av sjukskrivningsmiljarden Socialförsäkringsrapport 2011:12 (495 kB)

Undersökning av i vilken utsträckning information om det statliga tandvårdsstödet nått befolkningen Socialförsäkringsrapport 2011:10 (374 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Nyttjande av det statliga tandvårdsstöd som infördes 1 juli 2008. Analys utifrån ett demografiskt och socioekonomiskt perspektiv Socialförsäkringsrapport 2011:9 (760 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringskassans samarbetspartners kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen. Resultat från en undersökning hösten 2010 Socialförsäkringsrapport 2011:8 (796 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringsmedicinska beslutsstödet. En långtidsuppföljning av förändringar i sjukskrivningsmönster Socialförsäkringsrapport 2011:7 (293 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen. En introduktion till det nya sjukpenningtalet samt nybeviljade sjukersättningar eller aktivitetsersättningar per 1000 registrerade försäkrade Socialförsäkringsrapport 2011:6 (345 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Vad kostar olika sjukdomar i sjukförsäkringen? Kostnader för sjukpenning i sjukskrivningar (över 14 dagar) samt sjukersättning och aktivitetsersättning år 2009 fördelat på diagnos Socialförsäkringsrapport 2011:4 (625 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Analys av kvaliteten i rapporteringen till Försäkringskassan inom det statliga tandvårdsstödet Socialförsäkringsrapport 2011:2 (886 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Sjukskrivning i olika yrken. Antal ersatta sjukskrivningsdagar från Försäkringskassan per anställd år 2008 Socialförsäkringsrapport 2010:17 (394 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Långtidssjukskrivna. Beskrivande statistik 1999–2009: kön, ålder, arbetsmarknadsstatus, sjukskrivningslängd, och diagnospanorama Socialförsäkringsrapport 2010:16 (397 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Prisutvecklingen inom tandvården 2008–2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet Socialförsäkringsrapport 2010:13 (487 kB, öppnar nytt fönsterpdf öppnas i nytt fönster

Utvärdering av handläggningsprocessen inför deltagande i aktiv insats Socialförsäkringsrapport 2010:12 (345 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Det nya tandvårdsstödet från den 1 juli 2008 Socialförsäkringsrapport 2010:11 (493 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Underlättar tidiga insatser i sjukskrivningsprocessen återgången i arbete? Socialförsäkringsrapport 2010:9 (400 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Tidiga insatser i sjukfallen – vad leder de till? Socialförsäkringsrapport 2010:8 (303 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Beslutsstödet - Sjukskrivningsmönster före och efter införandet av specifika försäkringsmedicinska rekommendationer för psykiska sjukdomar Socialförsäkringsrapport 2010:7 (407 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Hälsa, arbetsmarknadsanknytning och behov av stödjande insatser hos personer med sjuk- och aktivitetsersättning Socialförsäkringsrapport 2010:2 (570 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Tidig bedömning – en analys av faktorer som påverkar tidpunkten för överlämnande av ärenden till LFC Socialförsäkringsrapport 2010:1 (433 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Inkomstutvecklingen för individer med sjukersättning och aktivitetsersättning - Ekonomisk standard åren 1991–2006 Socialförsäkringsrapport 2009:12 (597 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Sjukfrånvaron i Sverige – på väg mot europeiska nivåer? Utvecklingen i åtta länder 1990–2007 Socialförsäkringsrapport 2009:10 (484 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Ohälsoskulden 2008 Socialförsäkringsrapport 2009:8 (145 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Kartläggning av försörjningskällor efter avslutad period med sjukpenning Socialförsäkringsrapport 2009:7 (210 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Uppföljning av Pilas verksamhet på riksnivå. Pilotinsatser för långtidssjukskrivna till arbete. Socialförsäkringsrapport 2009:6 (161 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Beslutsstödet - Sjukskrivningsmönster före och efter införandet av försäkringsmedicinska rekommendationer för fysiska sjukdomar Socialförsäkringsrapport 2009:5 (495 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Trygghetens variationer - Om hälsa och lokal kultur Socialförsäkringsrapport 2009:2 (445 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Mäter Försäkringskassan kvalitet tillförlitligt? En analys av handläggningen av sjukpenningärenden (Socialförsäkringsrapport 2008:16) (421 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Deltidssjukskrivning. En registerstudie över utvecklingen 1995–2006 (Socialförsäkringsrapport 2008:12) (563 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Nej till sjukpenning. Vad hände sen? Uppföljning av undersökning från 2007 (Socialförsäkringsrapport 2008:10) (1 630 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringskassan och arbetslivsinriktad rehabilitering. Regelverket i praktiken och återgång i arbete efter aktiv åtgärd (Socialförsäkringsrapport 2008:8) (519 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Uppföljning av Pilas pilotverksamhet (Socialförsäkringsrapport 2008:7) (463 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Strategier för begränsning av sjukfrånvaro och förtidspensionering. Erfarenheter från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige 1990-2007 (Socialförsäkringsrapport 2008:5) (405 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Köns- och länsskillnader inom arbetsskadeförsäkringen. Beslut om livränta 2005–2006 (Socialförsäkringsrapport 2008:3) Rapporten har tagits bort då denna bygger på data som grundar sig på manuella registreringar som visat sig ha sådana brister att det är tveksamt att använda denna data för analys.

Möjliga vägar ut ur sjuk- och aktivitetsersättning (Socialförsäkringsrapport 2008:2) (344 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Nordiska strategier för att begränsa sjukfrånvaro (Socialförsäkringsrapport 2008:1) (864 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Inflöde till sjuk- och aktivitetsersättning – har reglerna någon betydelse? (Analyserar 2007:13) (374 kB) Kan beställas i tryckt form. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Vägen tillbaka – en beskrivande studie av flödet ut från sjuk- och aktivitetsersättning (Analyserar 2007:12) (319 kB) Kan beställas i tryckt form. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Ohälsoskulden år 2006 (Redovisar 2007:11) (121 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Nya sjuk- och aktivitetsersättningar/förtidspensioner – med fokus på yngre med psykiska diagnoser under åren 1995–2005 (Analyserar 2007:11) (463 kB) Kan beställas i tryckt form. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Prövade och avslutade arbetsskadeärenden. Fördelning på diagnos och län, 2005–2006 (Statistik 2007:6) (196 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Förlängd skolgång – en ny väg in i aktivitetsersättning (Redovisar 2007:7) (185 kB)pdf öppnas i nytt fönster

De gemensamma metoderna i sjukförsäkringen – hur blev det? (Redovisar 2007:8) (266 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar. Fördelning på län och diagnos, 2006 (Statistik 2007:2) (187 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga: Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar. Fördelning på län och diagnos, 2006 (Statistik 2007:2) (45 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga: Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar. Fördelning på län och diagnos, 2006 (Statistik 2007:2) (93 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Långtidssjukskrivna – demografi, arbete, yrke, diagnos, sjukpenningrätt och återgång i arbete 2003, 2005 och 2006 (Redovisar 2007:6) (189 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Diagnosmönster i förändring – nybeviljade förtidspensioner, sjukersättningar och aktivitetsersättningar 1971–2005 (Redovisar 2007:3) (458 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Psykiska sjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen – nybeviljade förtidspensioner, sjukersättningar och aktivitetsersättningar 1987–2005 (Redovisar 2007:4) (494 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Unga med sjuk- och aktivitetsersättning – vilka är de? (Analyserar 2007:8) (291 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Vad händer efter avstämningsmötet? (Analyserar 2007:3) (317 kB)Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Nej till sjukpenning. Vad hände sen? (Analyserar 2007:1) (335 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Att säga nej på ett bra sätt. Intervjuer med personer som blivit nekade sjukpenning – om beslut, bemötande och information (Analyserar 2007:2) (356 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Utvecklingen av tandvårdsförsäkringen, tandvårdskonsumtionen och tandhälsan (Analyserar 2006:24) (438 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter. Försäkringskassans metodundersökning 2005 (Analyserar 2006:23) (556 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-

Bilaga Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter. Försäkringskassans metodundersökning 2005 (Analyserar 2006:23) (620 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Hur säkra känner sig handläggarna på att använda metoderna och aktiviteterna i ohälsoarbetet? Faktorer som påverkar deras attityder (Analyserar 2006:22) (429 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Handläggarnas attityder till rehabiliterande åtgärder och insatser samt lagar och regler (Analyserar 2006:21) (369 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Ohälsoskulden – förändringar i statens åtagande 1996–2005 (Analyserar 2006:20) (332 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Sjukskrivna arbetssökande (Statistik 2006:5) (194 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Arbetsgivarnas medfinansiering av sjukpenningen – en första utvärdering (Analyserar 2006:18) (340 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Sjukförsäkring, Kulturer och attityder (Analyserar 2006:16) (23 200 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar. Fördelning på län och diagnos, 2003–2005 (Statistik 2006:3) (175 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar. Fördelning på län och diagnos, 2003–2005 (Statistik 2006:3) (172 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Professionellt ohälsoarbete på Försäkringskassan – förutsättningar i organisationen (Analyserar 2006:15) (306 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringskassan och arbetslivsinriktad rehabilitering – aktiva åtgärder och återgång i arbete (Analyserar 2006:10) (446 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringskassan och arbetslivsinriktad rehabilitering – regelverket i praktiken (Analyserar 2006:6) (1 190 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Prognosverktyget – ett stöd i det första väg­valet vid handläggningen av sjukfall (Analyserar 2006:4) (670 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Ungdomars ersatta ohälsa – en redogörelse utifrån sju statistiska mått (Redovisar 2006:3) (208 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Sjuklöneperioden åren 2002–2004 (Statistik 2006:1) (254 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga Sjuklöneperioden åren 2002–2004 (Statistik 2006:1) (279 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga Sjuklöneperioden åren 2002–2004 (Statistik 2006:1) (278 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga Sjuklöneperioden åren 2002–2004 (Statistik 2006:1) (279 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Health Implications of the Swedish Gender Equality Policy (Working Papers in Social Insurance 2006:1) (230 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Trygg i början – om samspelet sjukförsäkring, avtalsersättningar och tid (del 1) (Analyserar 2006:2) (529 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Trygg i början – om samspelet sjukförsäkring, avtalsersättningar och tid (del 2) (Analyserar 2006:3) (481 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Prisutvecklingen inom privattandvården och folktandvården, april 2004–maj 2005 (Analyserar 2006:14) (446 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga 1–3 Prisutvecklingen inom privattandvården och folktandvården, april 2004–maj 2005 (Redovisar 2006:6) (1 260 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Fördelningen av åtgärder inom tandvårdsförsäkringen under 2004 (Redovisar 2006:7) (199 kB)pdf öppnas i nytt fönster

SASSAM-kartläggning - Försäkringskassans metodundersökning 2004 (Redovisar 2006:1) (pdf 224 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Utrikesfödd och sjukskriven – en framtid med förhinder (Analyserar 2005:24) (345 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Köp av aktiva tjänster – mål och resultat (Analyserar 2005:21) (319 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Att arbeta med köp av aktiva tjänster. Försäkringskassans metodundersökning 2004 (Analyserar 2005:22) (322 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringskassans metodundersökning 2004 – en sammanfattning av åtta studier (Analyserar 2005:23) (263 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Flöden till och från sjukbidrag, förtidspension och aktivitets- och sjukersättning (Analyserar 2005:20) (372 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Sjukfrånvaron i Sverige i ett europeiskt perspektiv 1983–2004 (Redovisar 2005:6) (160 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Särskilt läkarutlåtande. Försäkringskassans metodundersökning 2004 (Analyserar 2005:15) (459 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80pdf öppnas i nytt fönster

Ettårsbedömning. Försäkringskassans metodundersökning 2004 (Analyserar 2005:16) (649 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Rehabiliteringsutredning - plan för återgång i arbete. Försäkringskassans metodundersökning 2004 (Analyserar 2005:17) (554 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:pdf öppnas i nytt fönster

Avstämningsmöte. Försäkringskassans metodundersökning 2004 (Analyserar 2005:18) (623 kB)Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:pdf öppnas i nytt fönster

Förkorta sjukperioden. Försäkringskassans metodundersökning 2004 (Analyserar 2005:19) (675 kB)Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringskassans metodundersökning 2004. Bakgrund och metod (Redovisar 2005:5) (608 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar 2003 och 2004 (Statistik 2005:6) (231 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar 2003 och 2004 (Statistik 2005:6) (280 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Aktiviteter. Ett steg i rätt riktning (Analyserar 2005:11) (964 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:- pdf öppnas i nytt fönster

Att samordna aktiviteter. Intervjuer med handläggare (Analyserar 2005:12) (412 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:- pdf öppnas i nytt fönster

Aktiv med förhinder. Intervjuer med unga personer som har aktivitetsersättning (Analyserar 2005:13) (1 750 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:- pdf öppnas i nytt fönster

Sjukersättning och aktivitetsersättning utbetalade i december 2003 och 2004 (Statistik 2005:5) (236 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga Sjukersättning och aktivitetsersättning utbetalade i december 2003 och 2004 (Statistik 2005:5) (267 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Statens åtagandekostnad för sjuk- och aktivitetsersättning (Redovisar 2005:3) (163 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Sjukskriven i onödan? (Analyserar 2005:5) (281 kB)Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Att leva på kassan. Allmän försäkring och lokal kultur (Analyserar 2005:4) (271 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Full arbetsförmåga under åtta år 1995 - 2002 (RFV Redovisar 2004:9) (198 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Sjukskrivning ett år eller längre - riskfaktorer (RFV Analyserar 2004:18) (303 kB) Kan beställas i pappersform.  Pris vid beställning: 90:-pdf öppnas i nytt fönster

Kvinnor, män och sjukfrånvaron. Socialförsäkringsboken 2004 (Socialförsäkringsboken 2004) (1 350 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 195:-pdf öppnas i nytt fönster

Orsaker till skillnader i kvinnors och mäns sjukskrivningsmönster - en kunskapsöversikt (RFV Analyserar 2004:16) (575 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Långtidssjukskrivnas uppfattning om rehabiliterande åtgärder och insatser (RFV Analyserar 2004:8) (303 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 90:-pdf öppnas i nytt fönster

Attityder till deltidssjukskrivning (RFV Analyserar 2004:13) (316 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Långtidssjukskrivna - diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003. (RFV Redovisar 2004:7) (201 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Psykiska sjukdomar och stressrelaterade besvär - Långvariga sjukskrivningar åren 1999 till 2003. (RFV Redovisar 2004:8) (198 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Regionala skillnader i utgifter för sjukpenning och förtidspension. En studie av utbetalade belopp i rikets kommuner 1993 - 2000 (RFV Analyserar 2004:12) (383 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 90:- pdf öppnas i nytt fönster

Den höga sjukfrånvaron - sanning och konsekvens. Beställs från Statens folkhälsoinstitut. e-post: fhi@strd.se (1 950 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Vem önskar lämna arbetslivet med förtidspension? (RFV Analyserar 2004:7) (360 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 90:- pdf öppnas i nytt fönster

Arbetslösa sjukskrivna - uppföljning av samverkansinsatser (RFV Analyserar 2004:5) (1 120 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 90:-pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringskassornas arbete med arbetshjälpmedel. (RFV Redovisar 2004:6) (142 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Vad kostar sjukdomarna för kvinnor och män? - sjukpenningkostnaderna fördelade efter kön och sjukskrivningsdiagnos (RFV Redovisar 2004_5) (202 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Det reformerade förtidspensionssystemet. Effekterna av förändrade beräkningsregler (RFV Analyserar 2004:2) (264 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 90:-pdf öppnas i nytt fönster

Aktiviteter inom aktivitetsersättningen (RFV Redovisar 2004:2) (223 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Nybeviljade förtidspensioner. Utveckling av riskfaktorer under 1990-talet (RFV Analyserar 2004:1) (327 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 90:-pdf öppnas i nytt fönster

Vad kostar sjukskrivningarna inom olika yrken? (RFV Redovisar 2003:5) (219 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Högkostnadsskyddet inom tandvården. Första året (RFV Analyserar 2003:18) (424 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Långtidssjukskrivna - egenskaper vid 2003 års RFV-LS-undersökning (RFV Redovisar 2003:4) (202 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Sjuka kommuner? Skillnader i sjukfrånvaro mellan Sveriges kommuner år 2000 (RFV Analyserar 2003:17) (705 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Att förhindra och förkorta sjukfrånvaro - erfarenheter från fyra länder (RFV Analyserar 2003:16) (472 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Dialogen - en ny metod för samarbete med vårdgivare och arbetsgivare (RFV Analyserar 2003:14) (870 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Sjukskrivna och vanebildande läkemedel. (RFV Analyserar 2003:13) (492 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Arbetsförhållanden - orsak till sjukskrivning? (RFV Analyserar 2003:10) (454 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Regionala skillnader i sjukskrivning - hur ser de ut och vad beror de på? (RFV Analyserar 2003:12) (289 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enligt RFV (RFV Redovisar 2003:2) (137 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Sjukpenninggrundande inkomst av annat förvärvsarvbete - resultat från tillsynen 2002 (RFV Analyserar 2003:6) (823 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Regionala skillnader i sjukskrivningar - kommun och bransch (RFV Analyserar 2003:4) (3 740 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Nybeviljade förtidspensioner och psykisk ohälsa - ålder, kön och diagnos (RFV Redovisar 2003:1) (350 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Psykosocial arbetsmiljö och långvarig sjukskrivning (RFV Analyserar 2003:3) (513 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Sjukskrivnas syn på hälsa och arbete (RFV Analyserar 2002:16) (683 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Långtidssjukskrivna - regionala skillnader i diagnos, yrke, arbetsgivare och återgång i arbete (RFV Redovisar 2002:8) (522 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Svensk sjukfrånvaro i ett europeiskt perspektiv (RFV Analyserar 2002:11) (586 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Långtidssjukskrivna - diagnos, yrke, arbetsgivare och återgång i arbete (RFV Redovisar 2002:3) (177 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Prissättning av parallellimporterade läkemedel i Sverige (RFV Redovisar 2002:4) (174 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Samråd i rehabiliteringen. Samrådet mellan handläggare och de försäkrade 2001. (RFV Redovisar 2002:5) (145 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Vad kostar olika sjukdomar? - sjukpenningkostnaderna fördelade efter sjukskrivningsdiagnos (RFV Redovisar 2002:2) (307 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Förhöjd ersättning - en förmån? En studie om den förhöjda ersättningen inom tandvårdsförsäkringen 1 januari 1999 t o m juni 2001 (RFV Analyserar 2002:8) (227 kB) Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Karakteristika hos personer som är sjukskrivna och arbetslösa (RFV Redovisar 2002:1) (147 kB)pdf öppnas i nytt fönster

1993 års arbetsskadebegrepp. Ett urval kammarrättsdomar åren 1996-2001. En rättfallsöversikt. (RFV Anser 2002:1) (403 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001. (RFV Analyserar 2002:7) (201 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Vad görs i SOCSAM? - en aktivitetskatalog. Underlagsrapport november 2001. (Socsam ) (714 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Tandvårdsutnyttjandet 1998 och 2000. (RFV Analyserar 2002:5) (280 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom och utbrändhet - vilka egenskaper och förhållanden är utmärkande för de drabbade? (RFV Analyserar 2002:4) (321 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Långtidssjukskrivna - diagnos, yrke, arbetsgivare och återgång i arbete. En jämförelse mellan 1999 och 2000 (RFV Redovisar 2001:11) (179 kB)pdf öppnas i nytt fönster

SOCSAM - försök med politisk och finansiell samordning. En slutrapport. (Socsam ) (806 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Landstingets tandvårdstaxor 1 september 2001. En undersökning av prisutvecklingen från 1 januari 1999 och en jämförelse mellan olika landstingsområden. (RFV Analyserar 2001:13) (459 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Medicin på kredit och i påse. Apotekets delbetalningssystem och dosdispenseringsverksamhet. (RFV Anser 2001:6) (304 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöns betydelse på sjukfrånvaro och utbyte av arbete (RFV Analyserar 2001:11) (405 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Ekonomiska drivkrafter eller selektion i sjukfrånvaron? (RFV Redovisar 2001:10) (136 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Erfarenheter av ekonomiprocessen i SOCSAM. Hur har administrationen av den finansiella samordningen fungerat? (Socsam ) (240 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Erfarenheter av politisk samordning. Hur ser SOCSAM-politikerna på försöksverksamheten? (Socsam ) (548 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Invandrares förtidspensioner under 1990-talet (RFV Redovisar 2001:7) (209 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Privattandvårdens tandvårdstaxor hösten 2000. En undersökning av prisutvecklingen från 1 januari 1999 och en jämförelse mellan olika försäkringsområden. (RFV Anser 2001:4) (382 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Partiell sjukskrivning - förekomst och utfall (RFV Redovisar 2001:4) (138 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Kvinnor, män och sjukfrånvaro, om könsskillnader i sjukskrivning, förtidspensionering och rehabilitering. (RFV Redovisar 2001:5) (90 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Nya läkemedel prissatta 1998 och 1999 - hälsoekonomiskt underlag och internationella priser (RFV Analyserar 2001:5) (234 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Hur uppfattades SOCSAM på Gotland? Erfarenheter från ett SOCSAM-försök som avslutades trots tron på idén. (Socsam) (284 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Arbetshjälpmedel. Kammarrättsdomar 1993-2000. Rättsfallsöversikt (RFV Anser 2001:1) (67 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Vad kan förutsäga utfallet av en sjukskrivning? - prediktorer för återgång i arbete och förändring av hälsotillstånd (Rygg och Nacke 8) (541 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Utveckling av närståendepenningen under 1990-talet.(RFV Redovisar 2001:2) (36 kB)pdf öppnas i nytt fönster

SOCSAM i praktiken - en aktivitetskatalog. Underlagsrapport oktober 2000 (Socsam) (950 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Långtidssjukskrivna - bakgrund, diagnos och återgång i arbete. Utveckling från slutet av 1980-talet till 1999. (RFV Redovisar 2000:11) (43 kB)pdf öppnas i nytt fönster

SOCSAM - visar vägen? En lägesrapport. (Socsam ) (337 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Landstingens tandvårdstaxor den 1 maj 2000. En undersökning av prisutvecklingen från 1 januari 1999. (RFV Redovisar 2000:8) (220 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Parallellimporterade läkemedel - inte till vilket pris som helst. (RFV Redovisar 2000:6) (260 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:- pdf öppnas i nytt fönster

Arbetsgivares rehabiliteringsinsatser - kvinnor, hälsa och återgång i arbete. (Rygg och Nacke 7) (409 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Roller och ansvar i styrning av läkemedelsförmånen. Ett diskussionsunderlag inför långsiktiga beslut kring principer för styrning av läkemedelsförmånen. (182 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

SOCSAM - en mångfacetterad verksamhet. (Socsam ) (347 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 100:-pdf öppnas i nytt fönster

Arbetslivsinriktade åtgärder för sjukskrivna med rygg- och nackbesvär. (Rygg och Nacke 6) (382 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringskassans arbete med rehabilitering av psykiskt funktionshindrade. (RFV Anser 1999:9) (712 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Att återgå i arbete efter sjukskrivning. (Rygg och Nacke 5) (137 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Rehabilitering ur ett individperspektiv. En enkätundersökning bland sjukskrivna i Stockholms, Kristianstads och Västernorrlands län. (Rygg och Nacke 4) Ladda ner (287 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 100:-pdf öppnas i nytt fönster

 

Medelpensioneringsålder.(Socialförsäkringsrapport 2009:9) (185 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Orange Report. Annual Report of the Swedish Pension System 2008 (Årsredovisning 2008) (3 030 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Orange Rapport. Pensionssystemets årsredovisning 2008 (Årsredovisning 2008) (3 370 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Medelpensioneringsålder 2007 (Socialförsäkringsrapport 2008:9) (313 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Orange Report. Annual Report of the Swedish Pension System 2007 (Årsredovisning 2007) (3 880 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

PGI-handbok 2008 (106 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Orange rapport. Pensionssystemets årsredovisning 2007 (Årsredovisning 2007) (3 530 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Expected effective retirement age in the Nordic countries. Förväntad effektiv pensionsålder i de nordiska länderna (Working Papers in Social Insurance 2008:3) (287 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Sweden’s Pensioners – How They Have Fared in the Roller Coaster Ride through the Past Decade and a Half of Deep Recession and Economic Exuberance (Working Papers in Social Insurance 2008:1) (279 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bostadstillägg till pensionärer m.fl. per kommun i december 2006 (Statistik 2007:5) Ladda ner (166 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga: Bostadstillägg till pensionärer m.fl. per kommun i december 2006 (Statistik 2007:5) Ladda ner (74 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Ålderspension. In- och utflöden i pensionssystemet (Statistik 2007:3) (151 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga: Ålderspension. In- och utflöden i pensionssystemet (Statistik 2007:3) (109 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Ålderspension. Pensionsunderlag och pensionsbehållning (Statistik 2007:4) (153 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga: Ålderspension. Pensionsunderlag och pensionsbehållning (Statistik 2007:4) (22 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Orange Report. Annual Report of the Swedish Pension System 2006 (Årsredovisning 2006) (3 670 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Medelpensioneringsålder 2006 (Redovisar 2007:5) (207 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Hur länge arbetar vi i Sverige? Om arbetslivets längd med regional uppdelning (Analyserar 2007:6) (311 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

PGI-handbok 2007 (268 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Orange rapport. Pensionssystemets årsredovisning 2006 (Årsredovisning 2006) (3 560 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Vad händer när någon i aktiv ålder dör? En empirisk analys av förändringen i ekonomisk standard efter ett dödsfall 2003 (Redovisar 2007:2) (154 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Nyckeltal för balanstalet 2005 (Redovisar 2007:1) (118 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Medelpensioneringsålder 2005 (Redovisar 2006:8) (205 kB)pdf öppnas i nytt fönster

The Swedish Pension System – Annual Report 2005 (Årsredovisning 2005) (3 020 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Genomsnittlig pensionsålder i de nordiska länderna – med internationell utblick (Analyserar 2006:11) (233 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren (Redovisar 2006:5) (154 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Pensionssystemets årsredovisning 2005 (Årsredovisning 2005) (3 660 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Efterlevandepension 1993–2005 (Statistik 2006:2) (149 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga: Efterlevandepension 1993–2005 (Statistik 2006:2) (17 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren (Redovisar 2005:4) (152 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Uppskattning av mörkertalet i BTP (Redovisar 2005:2) (157 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Pensionssystemets årsredovisning 2004 och Revisionsberättelse (Årsredovisning 2004) (1 140 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga 1: Pensionssystemets årsredovisning 2004 och Revisionsberättelse (Årsredovisning 2004) (86 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga 2: Pensionssystemets årsredovisning 2004 och Revisionsberättelse (Årsredovisning 2004) (92 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995-2004 (Statistik 2005:3) (133 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bilaga: Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995-2004 (Statistik 2005:3) (59 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Medelpensioneringsålder (RFV Redovisar 2004:11) (184 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Vad händer efter ett dödsfall i aktiv ålder? En empirisk analys av förändringen i ekonomisk standard efter ett dödsfall 2001 och med regler som gällde före 2003 (RFV Redovisar 2004:4) (175 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Pensionssystemets årsredovisning 2003 (Årsredovisning ) (1 190 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Pensionssystemets årsredovisning 2002 (Årsredovisning ) (1 370 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Pensionssystemets årsredovisning 2001 (Årsredovisning ) (2 140 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Ekonomisk standard för efterlevande (RFV Analyserar 2003:2) (702 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Äldres utträde ur arbetskraften - nu och i framtiden (RFV Analyserar 2002:3) (1 550 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

RFV:s pensionsframskrivning 2001 (RFV Analyserar 2002:2) (371 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Flexibel pensionsålder (RFV Analyserar 2001:7) (451 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Vad får oss att arbeta fram till 65? (RFV Analyserar 2001:4) (260 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Delpensionärerna - vilka är de? - En statistisk översiktsbild (RFV Redovisar 2001:3) (55 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Trött på att jobba? (RFV Redovisar 2000:10) (97 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Automatisk balansering av ålderspensionssystemet. Redovisning av regeringens beräkningsuppdrag. (RFV Analyserar 2000:1) (1 030 kB) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Pensionsprognoser - utfall i orange pensionsbrev (90 kB)pdf öppnas i nytt fönster

 

Årlig rapport 2020 – Allmänna ombudet för socialförsäkringen (svar på regeringsuppdrag dnr 1392-2020)

Forskning om socialförsäkring och Försäkringskassan (Socialförsäkringsrapport 2020:9)

Socialförsäkringen i siffror 2020

Förlängt arbetsliv (Socialförsäkringsrapport 2020:5)

Vitbok - Molntjänster i samhällsbärande verksamhet

Service public et informatique en nuage : risques, intérêt et marche à suivre (Vitbok - Molntjänster i samhällsbärande verksamhet på Franska)

Social Insurance in Figures 2019, Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning 120 kronor

Kunskapsunderlag: Bättre dialog mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården (Socialförsäkringsrapport 2019:3)pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringen i siffror 2019. Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning 120 kronor

Kontrollutredares beslut om rätten till ersättning (Rättslig kvalitetsuppföljning 2019:5)

Analys av det förstärkta samarbetet för sjukskrivna (Socialförsäkringsrapport 2018:11)

Ett interventionsprojekt för att förbättra bemötandet av och stödet till chefer vid arbetsrehabilitering, rekrytering och anställning av personer med psykisk ohälsa (Socialförsäkringsrapport 2018:10) Försäkringstillhörighet och sjukpenninggrundande inkomst i ärenden om sjukpenning och föräldrapenning - Rättslig kvalitetsuppföljning 2018:5 Social Insurance in Figures 2018, Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning 120 kronor. Utvärdering av omorganisationen av Försäkringskassans kundcenterverksamhet (Socialförsäkringsrapport 2018:6) Socialförsäkringen i siffror 2018

Återkrav- Utredning och bedömning av återbetalningsskyldighet och eftergift - Rättslig kvalitetsuppföljning 2018:2

Vilka ringer till Försäkringskassans kundcenter och varför? (Socialförsäkringsrapport 2017:12)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2017, Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning 120 kronor.

Socialförsäkringen i siffror 2017

Hur kan Försäkringskassan bli bättre på att motverka överutnyttjande och bedrägeri med statligt tandvårdsstöd? (Socialförsäkringsrapport 2017:10)

Migration och socialförsäkringen. Rapport från forskarseminarium i Umeå 18–19 januari 2017 Socialförsäkringsrapport 2017:6 Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning 120 kronor.

2017:01 - Förvaltningsrättslig kvalitet inom fyra förmåner Sjukpenning, bilstöd, bostadsbidrag samt bostadsersättning inom etableringsersättningen

Arbetslivet och socialförsäkringen. Rapport från forskarseminarium i Umeå 13–14 januari 2016 (Socialförsäkringsrapport 2017:2) Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning 120 kronorpdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2016, Pris vid beställning 120 kronorpdf öppnas i nytt fönster

Etableringstillägg och bostadsersättning - Rättslig uppföljning 2016:4pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringen i siffror 2016 (kan beställas i pappersform, pris 120 kronor) pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringskassans arbete med de funktionshinderpolitiska delmålenpdf öppnas i nytt fönster

Nöjd eller missnöjd med Försäkringskassan? Problem, styrkor och de viktigaste förbättringsområdena - Socialförsäkringsrapport 2016:2pdf öppnas i nytt fönster

Aktvitetsstöd vid sjukfrånvaro från ett arbetsmarknadspolitiskt program - Rättslig uppföljning 2016:1pdf öppnas i nytt fönster

Människors tillit till våra ekonomiska trygghetssystem - Socialförsäkringsrapport 2015:12pdf öppnas i nytt fönster

Diskussionsmaterial - Åtgärdsområden för att förebygga sjukfrånvaro kortversionpdf öppnas i nytt fönster

EU-rättslig bosättningsbedömning - Rättslig uppföljning 2015:05pdf öppnas i nytt fönster

Läkares upplevelser av kontakter med Försäkringskassan – med fokus på förtroende - Socialförsäkringsrapport 2015:9 (reviderad version)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2015 Serie: Socialförsäkringen i siffror  Pris vid beställning 120 kronorpdf öppnas i nytt fönster

Förtroendet för Försäkringskassan 1999-2010 - Socialförsäkringsrapport 2015:8pdf öppnas i nytt fönster

Förutsättningar för implementering och användning av motiverade samtal (MI) inom Försäkringskassan - Socialförsäkringsrapport 2015:5pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringen i siffror 2015 Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning 120 kronor.pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringskassans arbete med jämställdhetsintegreringpdf öppnas i nytt fönster

Den nya föräldranormenpdf öppnas i nytt fönster

Varför har medborgarna högre förtroende för Skatteverket än för Försäkringskassan. Socialförsäkringsrapport 2014:13pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2014 Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning:120 kronorpdf öppnas i nytt fönster

Hur upplevs kontakten med Försäkringskassan? Socialförsäkringsrapport 2014:10pdf öppnas i nytt fönster

Det komplexa förtroendet. En forsknings- och analysöversikt om förtroendet för Försäkringskassan och socialförsäkringen under 2000-talet-  Socialförsäkringsrapport 2014:9pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringen i siffror 2014 Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning 120 kronor.pdf öppnas i nytt fönster

Förtroendet under kontroll? Analys av en enkätstudie om kontroller och förtroende. Socialförsäkringsrapport 2014:5pdf öppnas i nytt fönster

På väg in: Ungdomars liv och försörjning. Rapport från forskarseminarium i Umeå 15–16 januari 2014, Socialförsäkringsrapport 2014:3 Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120 kronorpdf öppnas i nytt fönster

Mediebilden av Försäkringskassan 2003–2012 Socialförsäkringsrapport 2014:2. Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120 kronorpdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2013 Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120 kronorpdf öppnas i nytt fönster

Regeringsrättens och Högsta förvaltningsdomstolens domar i socialförsäkringsmål(Anser 2013:2)(559 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringen i siffror 2013 (2 353 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120 kronorpdf öppnas i nytt fönster

De första 100 åren – svensk välfärdspolitik mellan historia och framtid. Rapport från forskarseminarium i Umeå 16–17 januari 2013 Socialförsäkringsrapport 2013:4 (1000kB)pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringskassans kontrollutredningar 2012 (558 kb)pdf öppnas i nytt fönster

Att sakna försäkrad inkomst En studie av individer som en följd av år saknar sjukpenninggrundande inkomst. Hur många är det och vilka grupper är överrepresenterade? Socialförsäkringsrapport 2013:1 (303 kB,öppnar nytt fönster)pdf öppnas i nytt fönster

Förtroende för Försäkringskassan Socialförsäkringsrapport 2012:11 (337 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2012 (2 810 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning:120krpdf öppnas i nytt fönster

Försäkrad inkomst i socialförsäkringen 1991–2010. Inkomster över taken samt individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst i olika grupper av befolkningen Socialförsäkringsrapport 2012:6 (1 890 pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringen i siffror 2012 (2 794 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120 kronorpdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2011 (Socialförsäkringen i siffror) (2 911 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120 krpdf öppnas i nytt fönster

Kön, klass och etnicitet. Jämlikhetsfrågor i socialförsäkringen. Rapport från forskarseminarium i Umeå 18–19 januari 2012(Socialförsäkringsrapport 2012:4) (2020 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120 kronorpdf öppnas i nytt fönster

Med målet i sikte. Analys av Försäkringskassans handläggningstider 2006–2010 (Socialförsäkringsrapport 2012:3) (1192 kB)pdf öppnas i nytt fönster

En analys av vissa frågor om återbetalning och eftergift. Rättsfallsöversikt (Anser 2012:1) (161 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringen i siffror 2011(Socialförsäkringen i siffror) (2 720 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning 120 pdf öppnas i nytt fönster

Mellan arbete och sjukdom. Rapport från forskarseminariet i Umeå 19–20 januari 2011(Socialförsäkringsrapport 2011:3) (1 150 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning 120 pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2010 (Socialförsäkringen i siffror) (2 250 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:- pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringen i siffror 2010 (Socialförsäkringen i siffror) (2 270 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:- pdf öppnas i nytt fönster

Global kris – Håller välfärdssystemen? Rapport från forskarseminarium i Umeå 20–21 januari 2010 (Socialförsäkringsrapport 2010:6) (1 490 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning 120pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringskassans kundundersökning. Riksmätning 2009:2 (Socialförsäkringsrapport 2010:4) (586 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Regeringsrättens domar i socialförsäkringsmål. Januari 2005–december 2009. En rättsfallsöversikt (Anser 2010:1) (446 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2009 (Socialförsäkringen i siffror) (2 610 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringen i siffror 2009 (Socialförsäkringen i siffror) (2 900 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Kundundersökningen 2008 (Socialförsäkringsrapport 2009:13) (613 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Slaget om välfärden. Sjutton essäer om socialförsäkringarna och Försäkringskassan i framtiden. (Socialförsäkringsrapport 2009:11) (1 360 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning 0 pdf öppnas i nytt fönster

Arbetslinjens återkomst? Rapport från forskarseminarium i Umeå 21–22 januari 2009 (Socialförsäkringsrapport 2009:3) (859 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2008 (Socialförsäkringen i siffror) (2 060 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringen i siffror 2008 (2 590 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Varning för brott. ”Försäkringsområdet – en inte tillräckligt uppmärksammad brottsplats i Sverige” (Socialförsäkringsrapport 2008:13) (672 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Mål, mått och resultat – analys av handläggningstider (Socialförsäkringsrapport 2008:6) (433 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Ojämlikhet och utanförskap. Rapport från forskarseminarium i Umeå 23–24 januari 2008 (Socialförsäkringsrapport 2008:4) (1 250 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 100:-pdf öppnas i nytt fönster

Perspectives on Mortality Forecasting. V. Cohort factors: How conditions in early life influence mortality later in life (Social Insurance Studies 5) (425 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

EU-domar (Anser 2007:1) (304 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

The Scope and Financing of Social Insurance in Sweden 2005–2008 (548 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Kundmätning 2007. En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst (Statistik 2007:1) (248 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringens omfattning och finansiering 2005–2008 (Analyserar 2007:5) (511 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkring – för alla? Rapport från forskarseminarium i Umeå 24–25 januari 2007 (Analyserar 2007:4) (1 310 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Sweden 2006. Transition to Adulthood (Socialförsäkringsboken 2006) (4 010 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 195:-pdf öppnas i nytt fönster

Taxes and contributions in the financing of social insurance. Försäkringsmässighet: skatter och avgifter i socialförsäkringens finansiering (Working Papers in Social Insurance 2007:4) (475 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Ethnic background, labor market attachment and severe morbidity (Working Papers in Social Insurance 2007:1) (225 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Kundundersökningen 2006 (Analyserar 2006:25) (916 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Perspectives on Mortality Forecasting. III. The Linear Rise in Life Expectancy: History and Prospects (Social Insurance Studies 3) (802 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Perspectives on Mortality Forecasting. IV. Causes of Death (Social Insurance Studies 4) (587 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringsboken 2006. På vuxenlivets tröskel (Socialförsäkringsboken 2006) (3 720 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 195:-pdf öppnas i nytt fönster

Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst (Statistik 2006:4) (251 kB)pdf öppnas i nytt fönster

The Scope and Financing of Social Insurance in Sweden 2004–2007 (444 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringsmässighet: skatter och avgifter i socialförsäkringens finansiering (Analyserar 2006:13) (445 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 (Analyserar 2006:12) (253 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringskassans utredningar av misstänkt fusk – metoder och kostnadseffektivitet (Analyserar 2006:9) (306 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringskassan och socialförsäkringen 2005. En presentation och återblick på verksamheten år 2005 (Årsredovisning 2005) (4 710 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 0:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringens omfattning och finansiering 2004–2007 (Analyserar 2006:8) (437 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Sweden 2005. On the Fringe of Security (Socialförsäkringsboken 2005) (1 640 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 195:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringarna – rätt och fel. Rapport från forskarseminarium i Umeå 25–26 januari 2006 (Analyserar 2006:5) (856 kB).Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Kvalitetsindex för Försäkringskassan (Redovisar 2006:2) (301 kB).Kan ej beställas.pdf öppnas i nytt fönster

Kundundersökning 2004 (Analyserar 2006:1) (1 120 kB).Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringsboken 2005. Temadel: På gränsen till trygghet (Socialförsäkringsboken 2005) (1 970 kB).Pris vid beställning: 195:-pdf öppnas i nytt fönster

The Scope and Financing of Social Insurance in Sweden 2003-2006 (669 kB) Pris vid beställning: 80:-"pdf öppnas i nytt fönster

Leder misstänkt fusk till åtal? En studie av polisanmälda ärenden från försäkringskassorna (Analyserar 2005:10) (530 kB).Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringens omfattning och finansiering 2003-2006 (Analyserar 2005:8) (784 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Alltjämt ojämnt. Hur kvinnor och män nyttjar socialförsäkringen (Analyserar 2005:6) (786 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Regeringsrättsdomar i socialförsäkringsmål januari-december 2004. En rättsfallsöversikt (Anser 2005:1) (467 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Perspectives on Mortality Forecasting. II. Probabilistic Models (Social Insurance Studies 2) (629 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Sweden 2004. Women, Men and Sickness Absence (Socialförsäkringsboken 2004) (1 940 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 195:-pdf öppnas i nytt fönster

I gemenskapen. Rapport från forskarseminarium i Umeå 26-27 januari 2005 (Analyserar 2005:2) (1 640 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 120:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringsboken 2004. Kvinnor, män och sjukfrånvaron (Socialförsäkringsboken 2004) (1 350 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 195:-pdf öppnas i nytt fönster

Beslut av socialförsäkringsnämnderna 2003 (RFV Redovisar 2004:10) (206 kB)pdf öppnas i nytt fönster

The Scope and Financing of Social Insurance in Sweden 2002-2005 (324 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 90:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringens omfattning och finansiering 2002-2005 (RFV Analyserar 2004:3) (302 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 90:-pdf öppnas i nytt fönster

Regeringsrättsdomar i socialförsäkringsmål. Juli 2002-december 2003. En rättfallsöversikt (RFV Anser 2004:1) (308 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringsboken 2003. Tema: Mamma, pappa, barn - tid och pengar (Socialförsäkringsboken 2003) (689 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 195:-

Socialförsäkringsboken 2003. Statistikdelen (Socialförsäkringsboken 2003) (1 010 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 195:-

Beslut av socialförsäkringsnämnderna 1998-2002 - förmån, län och kön (RFV Redovisar 2003:3) (305 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringens omfattning 2001-2004. Vem får pengarna och hur finansieras försäkringen? (RFV Analyserar 2003:9) (283 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Riksförsäkringsverkets Tillsyn (1 060 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Regeringsrättsdomar i socialförsäkringsmål. Januari 2000 - juni 2002 (RFV Anser 2003:1) (311 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringsboken 2002 Årets tema: Idé och verklighet i handikappolitiken (Socialförsäkringsboken ) (1 990 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 195:-

Del 2 Socialförsäkringsboken 2002 Årets tema: Idé och verklighet i handikappolitiken (Socialförsäkringsboken ) (1 160 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 195:-pdf öppnas i nytt fönster

Beslut av socialförsäkringsnämnder (RFV Redovisar 2002:7) (189 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Sweden 2001 (Socialförsäkringsboken 2001) (1 270 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 180:-

Del 2: Social Insurance in Sweden 2001 (Socialförsäkringsboken 2001) (790 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 180:-pdf öppnas i nytt fönster

Riksrapport tillsyn 2001 (RFV Anser 2002:2) (362 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringens omfattning 2000-2003. Vem får pengarna och hur finansieras försäkringen? (RFV Analyserar 2002:9) (319 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

RFV Datas årskrönika 2001 (Årsredovisning 2001) (350 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Mötet med försäkringskassan. Kundundersökning 2001 (RFV Analyserar 2002:6) (346 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringsboken 2001. Årets tema: Välfärd på äldre dar. Två delar.(Socialförsäkringsboken 2001) (1 450 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 180:-

Del 2 Socialförsäkringsboken 2001. Årets tema: Välfärd på äldre dar. Två delar.(Socialförsäkringsboken 2001) (1 020 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 180:-pdf öppnas i nytt fönster

Social insurance expenditure in Sweden 1999-2002. Who gets the money and how is the insurance financed? (259 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Varför varierar försäkringskassans handläggningstider? (RFV Analyserar 2001:10) (405 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Arbetsgivares attityder till äldre yrkesverksamma (RFV Analyserar 2001:9) (344 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-pdf öppnas i nytt fönster

Social insurance in Sweden 2000 (part one and part two) (Socialförsäkringsboken 2000) (750 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 180:-

Del 2 Social insurance in Sweden 2000 (part one and part two) (Socialförsäkringsboken 2000) (753 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 180:-pdf öppnas i nytt fönster

Riksrapport 2000 (RFV Anser 2001:5) (68 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringens omfattning 1999-2002. Vem får pengarna och hur finansieras försäkringen? (RFV Analyserar 2001:6) (244 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 60:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringsboken 2000 (temadel och statistikdel) (Socialförsäkringsboken 2000) (843 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 160:-

Del 2 Socialförsäkringsboken 2000 (temadel och statistikdel) (Socialförsäkringsboken 2000) (945 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 160:-pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringar, jämställdhet och ekonomisk tillväxt. (RFV Redovisar 2001:1) (41 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Regeringsrättens domar 1998-december 1999. En rättsfallsöversikt. (RFV Anser 2000:1) (48 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 160:-pdf öppnas i nytt fönster

Vad hände med det orange kuvertet? Rapport om resultatet av pensionskampanjen (47 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringsboken 1999 (del ett och två) (Socialförsäkringsboken 1999) (876 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 160:-

Del 2 Socialförsäkringsboken 1999 (del ett och två) (Socialförsäkringsboken 1999) (764 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 160:-pdf öppnas i nytt fönster

Rättviseboken. Likformig och rättvis tillämpning av socialförsäkringslagstiftningen. (223 kB). Kan beställas i pappersform. Pris vid beställning: 80:-

 

White Paper

Cloud Services in Sustaining Societal Functions – Risks, Appropriateness and the Way Forward

White Paper - Cloud Services in Sustaining Societal Functions - Risks, Appropriateness and the Way Forward

White Paper – Cloud Services in Sustaining Societal Functions – Risks, Appropriateness and the Way Forwardpdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance

Information about social insurance for those living or working in Sweden.

Social Insurance in Figures

Social Insurance in Figures 2020

Social Insurance in Figures 2019 (3 MB)

Social Insurance in Figures 2018 (3,6 MB)

Social Insurance in Figures 2017

Social Insurance in Figures 2016 (5,8 MB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2015 (4 Mb)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2014 (2 896 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2013 (2 MB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2012 (2 810 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2011 (2 840 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2010 (2 250 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2009 (2 610 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Figures 2008 (2 060 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance in Sweden

Social Insurance in Sweden

Year 2006 (4 010 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2005 (1 640 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2004 (1 940 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2003 (1 520 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2002_1 (2 200 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2002_2 (1 110 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2001_1 (1 270 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2001_2 (790 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2000_1 (750 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2000_2 (753 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance - Annual Report

Social Insurance - Annual Report

Year 2006 (Extract) (550 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2005 (Extract) (605 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2005 (Extract - light version) (4 720 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2004 (Extract) (721 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2003 (Extract) (1 110 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2002 (Extract) (230 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2001 (Extract) (1 650 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2000 (Extract) (130 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 1999 (2 010 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Orange Report - Annual Report of the Swedish Pension System

Orange Report - Annual Report of the Swedish Pension System

Year 2008 (3 030 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2007 (3 880 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2006 (3 670 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2005 (3 020 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2004 (1 130 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2004 Graphs (85 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2003 (1 170 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2002 (1 090 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Year 2001 (1 540 kB)pdf öppnas i nytt fönster

The Scope and Financing of Social Insurance in Sweden 2005 - 2008

The Scope and Financing of Social Insurance in Sweden 2005 - 2008

The Scope and Financing of Social Insurance in Sweden 2005 - 2008 (548 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance

Working Papers in Social Insurance

Working Papers in Social Insurance 2013:1 The proportion and impact of short sick leave spells on the average duration for different diagnoses. A register based study of public health care in Northwestern Scania (136 kB, öppnar nytt fönster)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2012:1 The demand for dental care: Analyses of the importance of price and income. Working Papers in Social Insurance 2012:1 (396 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2010:1 The fathers and the motives. Swedish paid parental leave in a geographical perspective (396 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2009:3 Parental leave benefits and employers’ additional compensation (302 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2009:2 Child allowances in comparative perspective (268 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2009:1 Is Economy Most Important? – A study of economic incentives for using temporary parental leave for care of sick children (361 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2008:3 Expected effective retirement age in the Nordic countries (287 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2008:2 ”With a 35-hour day one would be able to manage everything.”– A quantitative study of parents self-experienced balance in every-day life (326 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2008:1 Sweden’s Pensioners – How They Have Fared in the Roller Coaster Ride through the Past Decade and a Half of Deep Recession and Economic Exuberance (279 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2007:4 Taxes and contributions in the financing of social insurance (475 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2007:3 Time for everyday life. A study on power relations and balance in terms of time in nuclear families (271 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2007:2 Division of parental leave – satisfied and dissatisfied parents (286 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2007:1 Ethnic background, labor market attachment and severe morbidity (286 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2006:1 Health Implications of the Swedish Gender Equality Policy (230 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2005:2 Who takes care of the children? Couples’ workplace situation and their division of parental leave (244 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2005:1 An overview of the Swedish family benefits – goals and development (178 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2001:3 Comment to the English translation of the Legislation on the Automatic Balance Mechanism (81 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2001:2 The Automatic Balance Mechanism of the Swedish Pension System (104 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2001:1 Two Thousand Five Hundred Words on The Swedish Pension Reform (72 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Working Papers in Social Insurance 2000:1 The Swedish Pension Reform Model - Frameworks and Issues (279 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance Studies

Social Insurance Studies

Social Insurance Studies No. 5 - V. Cohort factors: How conditions in early life influence mortality later in life (425 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance Studies No. 4 - Causes of Death (587 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance Studies No. 3 - The Linear Rise in Life Expectancy: History and Prospects (802 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance Studies No. 2 - Perspectives on Mortality Forecasting (629 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Social Insurance Studies No. 1 - Perspectives on Mortality Forecasting (653 kB)pdf öppnas i nytt fönster