Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Forskarseminarium 2016

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för teoretiker och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Välkommen till forskarseminarium i Umeå, 13 och 14 januari 2016. Temat för 2016 års forskarseminarium är:

Arbetslivet och socialförsäkringen

Vi välkomnar som vanligt doktorander, väletablerade forskare, företrädare från departement samt verksamma inom socialförsäkringen till vårt årliga forskarseminarium, som anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Seminariet inleds av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler

Seminariedagarna kommer innehålla presentationer om:

Eskil Wadensjö Arbetsmarknaden och sociala risker, då, nu och i framtiden
Marianne Sundström Etableringsreformens första år
Maria Albin  Arbetslivet och den åldrande befolkningen
Anna Hedborg Jämställdhet i arbetsliv och socialförsäkringen
Eva Vingård Arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning
Lotta Dellve Arbetsplatsens betydelse
Per-Erik Bengtsson Sjukfrånvarons utveckling

Arbetsskadeförsäkringen 100 år

2016 fyller arbetsskadeförsäkringen 100 år vilket uppmärksammas under forskarseminariet genom föreläsningar om:

Per Gunnar Edebalk Arbetsskadeförsäkringen 100 år

Mia Carlsson Försäkrad ”i arbetet” – om arbetslivets gränser

Seminariedagarna kommer även ha en nordisk utblick genom presentation om den danska flexicurity-modellen av Thomas Bredgaard, Ålborgs universitet.

Syftet med seminariet är såväl att sprida kunskap och att stimulera till ny forskning som att stimulera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Seminarieprogram (184 kB)pdf öppnas i nytt fönsterpdf öppnas i nytt fönster

Presentationer från Forskarseminariet i Umeå

Eskil Wadensjö - Arbetsmarknaden och sociala risker, då, nu och i framtidenpdf öppnas i nytt fönster

Marianne Sundström - Etableringsreformens första årpdf öppnas i nytt fönster

Maria Albin - Arbetslivet och den åldrande befolkningenpdf öppnas i nytt fönster

Eva Vingård - Arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivningpdf öppnas i nytt fönster

Lotta Dellve - Arbetsplatsens betydelsepdf öppnas i nytt fönster

Per-Erik Bengtsson - Sjukfrånvarons utvecklingpdf öppnas i nytt fönster

Per Gunnar Edebalk - Arbetsskadeförsäkringen 100 årpdf öppnas i nytt fönster

Mia Carlsson - Försäkrad ”i arbetet” – om arbetslivets gränserpdf öppnas i nytt fönster

Thomas Bredgaard - Dansk flexicurity i krisepdf öppnas i nytt fönster

Kontakt

Vid intresse att delta kontakta Jenny Mann,
jenny.mann@forsakringskassan.se, 010-1169284