Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Forskarseminarium 2014

Förändrade etableringsvillkor – ökade sociala risker
Jonas Olofsson, Malmö högskola samt RATIO – näringslivets forskningsinstitut
Talarmanus (pdf 515 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Tio år med aktivitetsersättning
Hans Goine, Försäkringskassan
Talarmanus (pdf 735 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Den (o)villkorade gymnasieskolan
Alexandru Panican, Lunds Universitet
Talarmanus (pdf 378 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Hur stor är egentligen ungdomsarbetslösheten?
Anders Forslund, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)
Talarmanus (pdf 466 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Ungdomar utanför – ett nordiskt perspektiv
Olof Bäckman, Stockholms universitet
Talarmanus (pdf 509 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Mot inkludering eller exkludering
– riskfaktorer för och konsekvenser av att som ung vuxen varken arbeta eller studera

Anders Nilsson, Stockholms universitet
Talarmanus (pdf 446 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Hälsosamt samspel i skolan – långsiktiga effekter
Ylva Almquist, Stockholms universitet
Talarmanus (pdf 515 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Arbetslöshet under ungdomsåren ur ett folkhälsoperspektiv
Anne Hammarström, Umeå universitet
Talarmanus (pdf 261 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Ungdomar – arbetslöshet- fattigdom
Anna Angelin, Lunds universitet
Talarmanus (pdf 595 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Unga med nedsatt arbetsförmåga – utmaningar och lösningar: ett europeiskt perspektiv
Brita Kaltenbrunner Bernitz och Nadja Grees, Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)
Talarmanus (pdf 467 kB)pdf öppnas i nytt fönster