Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Forskarseminarium 2015

Den 14–15 januari i år samlades forskare, doktorander och praktiker från hela landet för att diskutera socialförsäkringarna. Temat för årets forskarseminarium, kopplat till att sjukförsäkringen i år firar 60 år, var En sjukförsäkring att lita på?

Forskarseminariet i Umeå är en mötesplats för teoretiker och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet med seminariet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

2015 års forskarseminarium var det 24:e seminariet i ordningen och arrangerades av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Nedan kan du se programinnehållet för forskarseminariet 2015 och ta del av talarnas presentationer.

Seminarieprogram
 

Talare vid Forskarseminarium i Umeå 2015

Inledningsanförande

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister
Ann Persson Grivas, tf generaldirektör, Försäkringskassan 
Ann Persson Grivas, tf generaldirektör, Försäkringskassan - Presentation (pdf 411 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Sjukförsäkringen 60 år – från social rättighet till aktivering?

Rafael Lindqvist, Uppsala universitet 
Rafael Lindqvist, Uppsala universitet - Presentation (pdf 281 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Sjukförsäkringen i siffror

Laura Hartman, Försäkringskassan
Laura Hartman, Försäkringskassan - Presentation (pdf 905 kB) öppnas i nytt fönster

Kvinnor och mäns sjukfrånvaro

Gunnel Hensing, Göteborgs universitet
Gunnel Hensing, Göteborgs universitet - Presentation (pdf 680 kB) öppnas i nytt fönster

Föräldraskap och sjukskrivning

Margaretha Voss, Försäkringskassan 
Margaretha Voss, Försäkringskassan - Presentation (pdf 381 kB) öppnas i nytt fönster

Rättssäkerhet i sjukförsäkringen  

Ruth Mannelqvist, Umeå universitet 
Ruth Mannelqvist, Umeå universitet - Presentation (pdf 256 kB) öppnas i nytt fönster

Att leva som utbränd – En etnologisk studie av långtidssjukskrivna  

Mia-Marie Hammarlin, Lunds universitet

Mediebilden av Försäkringskassan

Björn Johnson, Malmö högskola 
Björn Johnson, Malmö högskola - Presentation (pdf 676 kB) öppnas i nytt fönster

Förtroendet för Försäkringskassan

Ylva Norén Bretzer, Göteborgs universitet 
Ylva Norén Bretzer, Göteborgs universitet - Presentation (pdf 556 kB) öppnas i nytt fönster

Sjukskrivna personers upplevelse av bemötande från Försäkringskassan och
hälso- och sjukvården

Emilie Friberg, Karolinska Institutet 
Emilie Friberg, Karolinska Institutet - Presentation (pdf 528 kB) öppnas i nytt fönster

Senter for jobbmestring - erfaringer med individuell behandling og oppfølging av sykmeldte med psykiske lidelser

Astrid Grasdal, Universitetet i Bergen, Norge

Panelsamtal: En sjukförsäkring att lita på

Anna Norrman, Riksförbundet Attention
Kjell Rautio, LO
Catharina Bäck, Svenskt Näringsliv

Ann Persson Grivas, tf generaldirektör, Försäkringskassan - Presentation (pdf 411 kB)