Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Forskarseminarium 2021

Den 25 maj 2021 hölls konferensen Ett hållbart socialförsäkringssystem i kristid – hur robusta är systemen och hur har människor påverkats?

Sverige har skakats av Coronapandemin som har fått stora effekter för både individer och samhälle. Många har behövt stöd av samhällets skyddsnät. Hur har myndigheterna klarat påfrestningarna? Vad kan vi lära för att göra systemen mer robusta? Vilka perspektiv på pandemin ger tidigare kriser?

I seminariet presenterades aktuella studier med påföljande samtal och diskussioner med föreläsarna. Medverkade gjorde bland andra socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg.

Här kan du se seminariet i sin helhet:

Digital konferens: Hållbar socialförsäkring i kristid

6 minuter

Hur har myndigheterna klarat påfrestningarna under pandemin? Vad kan vi lära för att göra systemen mer robusta? Vilka perspektiv på pandemin ger tidigare kriser?

Konferensprogram:

Ett hållbart socialförsäkringssystem i kristid – 25 maj 2021

Konferensen ingår i seminarieserien kring socialförsäkringen Forskarseminarium i Umeå som är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Arrangörer är Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA). Syftet med seminarieserien är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan akademi, praktik och policy inom området. I år arrangerades seminariet digitalt på grund av pandemin.

Presentationer och abstracts

Sverker Sörlin

Historiskt perspektiv – om krisers effekter, hållbarhet och välfärd – Abstract

Historiskt perspektiv – om krisers effekter, hållbarhet och välfärd – Presentation

Per Molander

Kriser och ojämlikhet – Abstract

Kriser och ojämlikhet – Presentation

Maria Stanfors

Jämställdhet före och efter pandemin – Abstract

Jämställdhet före och efter pandemin – Presentation

Fanny Jatko och Terese Östlin

Effekter som covid-19 har på sjukförsäkringen (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2020/000065)

Effekter av covid-19 på sjukförsäkringen – Presentation

Knut Røed

Norges håndtering av (den økonomiske) koronakrisen – Abstract

Norges håndtering av (den økonomiske) koronakrisen – Presentation

Kontakt

För frågor om seminarieserien vänligen kontakta:

Jenny Mann:
jenny.mann@forsakringskassan.se

Johan Sandberg:
johan.s.sandberg@forsakringskassan.se