Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Forskarseminarium i Umeå 2020

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Årets tema är Förlängt arbetsliv – förutsättningar, utmaningar och konsekvenser

Vi välkomnar som vanligt doktorander, forskare, företrädare från departement samt verksamma inom socialförsäkringen till vårt seminarium. Seminariet anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Se film från seminariet: Förlängt arbetsliv – utmaningar, möjligheter och konsekvenser

Förlängt arbetsliv – utmaningar, möjligheter och konsekvenser

7 minuter

Vi måste arbeta längre och pensionsåldern kommer också successivt att höjas. Men orkar vi, kan vi och vill vi? Det var några frågor som diskuterades på forskarseminariet i Umeå i januari 2020. Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen.

Se seminariets samtliga föreläsningar på UR Play:

Tema: Förlängt arbetsliv - förutsättningar, utmaningar och konsekvenser (urplay.se)

Seminariet inleds av Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg.

Dagarna kommer bland annat innehålla presentationer med följande innehåll:

Lisa Laun Livslängd, arbete, pension
Lisa Launs presentation

Ole Settergren Vårt pensionssystem – hur tänkte vi, hur blev det?
Ole Settergrens presentation

Kirk Scott Att förlänga arbetslivet. Kan vi arbeta längre?
Kirk Scotts presentation

Isabelle Hansson Pensioneringsprocessen
Isabelle Hanssons presentation

Mikael Stattin Betydelsen av arbetsförhållanden för anställdas pensionspreferenser. En studie av hälso- och sjukvårdspersonal
Michael Stattins presentation

Maria Albin Ska alla behöva arbeta längre?
Maria Albins presentation

Bengt Järvholm Sjukfrånvaro över tid – exempel från bygghälsokohorten
Bengt Järvholms presentation

Sara Kjellsson Klass, kön och etnicitet i ett förlängt arbetsliv
Sara Kjellssons presentation

Eskil Wadensjö Hur skyddar välfärdssystemen vid ett förlängt arbetsliv?
Eskil Wadensjös presentation

Per H. Jensen Effekter av pensionsreformer i Danmark
Per H. Jensens presentation

De två dagarna avslutas med ett panelsamtal på temat: Ett förlängt arbetsliv – önskvärt och möjligt?

Program

Seminarieprogram

Information

Praktisk information

Anmälan

Anmälan är bindande och ska vara Försäkringskassan tillhanda senast den 25 oktober 2019. På grund av det begränsade antalet platser är det ett naturligt krav att alla deltagare är med hela tiden under de båda dagarna.

Plats kan inte garanteras då antalet är begränsat. Information om man har fått plats sänds ut senast under vecka 46.

Intresseanmälan

Lämna intresseanmälan (www.survey-xact.dk)

Kontakt

Vid frågor kontakta Jenny Mann
jenny.mann@forsakringskassan.se, 010-116 92 84