Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Forskarseminarium i Umeå 2019

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Årets tema är Funktionsnedsättning i arbetsliv och välfärd

Vi välkomnar som vanligt doktorander, forskare, företrädare från departement samt verksamma inom socialförsäkringen till vårt seminarium. Seminariet anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Seminariet inleds av Försäkringskassans t.f. generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.

Dagarna kommer bland annat innehålla presentationer med följande innehåll:

Emanuel Mörk Hur går det för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden?
Emanuel Mörks presentation

Erling Häggström Lundevaller Ett annorlunda liv? Följder av funktionsnedsättningar i 1800-talets Sverige
Erling Häggström Lundevallers presentation

Björn Hvinden Aktivt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning i Europa
Björn Hvindens presentation

Tora Nord Arbete som rättighet eller skyldighet för personer med funktionsnedsättning
Tora Nords presentation

Urban Markström Hälsa, jobb och gemenskap. Om hur välfärdssystemet bäst stöttar personer med psykisk funktionsnedsättning
Urban Markströms presentation

Sara Hultqvist Att göra aktivitetsersättning
Sara Hultqvists presentation

Therese Bäckman Omprövning av personlig assistans
Therese Bäckmans presentation

Martin Hurtig Assistansersättning – en familjeförmån?
Martin Hurtigs presentation

Magnus Tideman Intellektuell funktionsnedsättning och arbete
Magnus Tidemans presentation

Lars Lindberg Tio budord för funktionshinderpolitiken
Lars Lindbergs presentation

De två dagarna avslutas med ett panelsamtal på temat: Halkar funktionsnedsatta efter? Vad ska göras?

Program

Seminarieprogram

Se intervjuer med några av föreläsarna

Arbetslinjen gäller även för personer med funktionsnedsättning

5 minuter

Forskaren Tora Nord berättar om sin avhandling Arbete som rättighet eller skyldighet för personer med funktionsnedsättning. Tora Nord menar bland annat att det skett en förskjutning mot att arbetet mer blir en skyldighet än en rättighet även för personer med funktionsnedsättning. Det årliga forskarseminariet i Umeå arrangeras av Försäkringskassan tillsammans med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Situationen för personer med funktionsnedsättning: Stora skillnader mellan olika länder

5 minuter

Forskaren Björn Hvinden har medverkat i ett internationellt forskningsprojekt om vad ett aktivt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning kan betyda. I studien konstateras bland annat att det är stora skillnader i hur långt änderna kommit i arbetet med att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Det årliga forskarseminariet i Umeå arrangeras av Försäkringskassan tillsammans med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Aktivitetsersättning: Arbetsnormen dominerar

6 minuter

Forskaren Sara Hultqvist berättar om sin avhandling ”Att göra aktivitetsersättning”. En av hennes slutsatser är att det så kallade deltagandemålet i reformen från 2003 alltmer handlar om arbete på arbetsmarknaden. Det årliga forskarseminariet i Umeå arrangeras av Försäkringskassan tillsammans med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Situationen för personer med funktionsnedsättning försämras

5 minuter

Sophie Karlsson anser att det skett en tillbakagång när det gäller funktionsnedsattas rättigheter. Hon och Funktionsrätt Sverige är också starkt kritiska till LSS-utredningen. Det årliga forskarseminariet i Umeå arrangeras av Försäkringskassan tillsammans med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Kontakt

Vid intresse att delta kontakta Jenny Mann
jenny.mann@forsakringskassan.se, 010-116 92 84