Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Forskarseminarium i Umeå 2018

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Välkommen till forskarseminarium i Umeå den 17 och 18 januari 2018. Temat för 2018 års seminarium är:

Barn och föräldrar i socialförsäkringen

Vi välkomnar som vanligt doktorander, forskare, företrädare från departement samt verksamma inom socialförsäkringen till vårt seminarium. Seminariet anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Under seminariet medverkar socialminister Annika Strandhäll och Alexandra Wallin, försäkringsdirektör och chef för avdelningen Barn och familj på Försäkringskassan.

Seminariedagarna kommer innehålla presentationer med följande innehåll:

Bengt Sandin Vad är barn värda och vems är pengarna? Barn- och studiebidragen som välfärdspolitisk innovation och som resurs i familjers vardag
Bengt Sandins presentationpdf öppnas i nytt fönster

Pernilla Leviner Barnkonventionen som svensk lag – konsekvenser, utmaningar och möjligheter för att förverkliga barns rättigheter

Mons Oppedal Barns rett til materiell velferd – Hva er situasjonen i Norge?
Mons Oppedals presentationpdf öppnas i nytt fönster

Ann-Zofie Duvander Föräldraförsäkringen – köns- och klassperspektiv
Ann-Zofie Duvanders presentationpdf öppnas i nytt fönster

Nina Karnehed Graviditetsrelaterade besvär: Hur ersätter socialförsäkringen?
Nina Karneheds presentationpdf öppnas i nytt fönster

Viveca Östberg Ojämlikhet i levnadsvillkor och hälsa – resultat från Välfärdsundersökningarna för barn och ungdomar
Viveca Östbergs prsentationpdf öppnas i nytt fönster

Hanna Hultin Barn- och familjeförmånernas betydelse för barnhushållens ekonomi – utveckling över tid
Hanna Hultins presentationpdf öppnas i nytt fönster

Roger Klinth Frihet, jämlikhet, faderskap – om relationen mellan faderskap och svenskhet i kommunikationen av svensk familjepolitik till utlandet
Roger Klinths presentationpdf öppnas i nytt fönster

Marie Evertsson Föräldraledighet i kvinnliga samkönade par

Elizabeth Perry Samhället respektive familjens ansvar för barnen: ett internationellt perspektiv
Elizabeth Perrys presentationpdf öppnas i nytt fönster

De två dagarna avslutas med ett panelsamtal på temat: Föräldraförsäkringen – i vems intresse?

För preliminärt program (som uppdateras löpande se:)
Seminarieprogram

Se intervjuer med några av föreläsarna

Ann-Zofie Duvander Forskarseminarium Umeå 2018

7 minuter

Intervju med Ann-Zofie Duvander, Stockholms Universitet, som föreläste om Köns- och klassperspektiv i föräldraförsäkringen på Forskarseminarium i Umeå 2018. Seminariet anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Marie Evertsson Forskarseminarium Umeå 2018

6 minuter

Intervju med Marie Evertsson, Stockholms Universitet, som föreläste om Föräldraledighet i kvinnliga samkönade par på Forskarseminarium i Umeå 2018. Seminariet anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Roger Klinth Forskarseminarium Umeå 2018

4 minuter

Intervju med Roger Klinth, Lidköpings Universitet, som föreläste på Forskarseminarium i Umeå 2018 om Frihet, jämlikhet, faderskap – om relationen mellan faderskap och svenskhet i kommunikationen av svensk familjepolitik till utlandet. Seminariet anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Mons Oppedahl Forskarseminarium Umeå 2018

6 minuter

Intervju med Mons Oppedahl, Högskolan i Oslo och Akershus, som föreläste på Forskarseminarium i Umeå 2018 om Barns rett til materiell välfärd - hva er situationen i Norge? Seminariet anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).


Kontakt

Vid intresse att delta kontakta Jenny Mann
jenny.mann@forsakringskassan.se, 010-116 92 84