Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Forskarseminarium 2017

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för teoretiker och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Välkommen till forskarseminarium i Umeå, 18 och 19 januari 2017. Temat för 2017 års forskarseminarium är:

Migration och socialförsäkringen

Vi välkomnar som vanligt doktorander, väletablerade forskare, företrädare från departement samt verksamma inom socialförsäkringen till vårt årliga forskarseminarium, som anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Under seminariet medverkar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler.

Seminariedagarna kommer innehålla presentationer med följande innehåll: Migrationen – en överblick (Eskil Wadensjö), Migration och segregation – reflektioner om dilemman och utmaningar (Roger Andersson), Flyktingars arbetsmarknadsintegration – lyckad eller misslyckad (Pieter Bevelander), Arbetsmarknadsintegrationen av invandrare (Mats Hammarstedt), Nyanlända i Försäkringskassan – utmaningar och kunskapsbehov (Anna-Lena Rosendahl), Unionsmedborgares rätt till social trygghet (Jaan Paju), Utrikesfödda och pensionssystemet (Gabriella Sjögren Lindquist), Utrikesfödda och deras sjukfrånvaro – betydelsen av psykiska sjukdomar och relaterad behandling(Ellenor Mittendorfer Rutz), Sjukfrånvaro efter invandring – tillgång till och nyttjande av sjukförsäkringen (Therese Ljung) och Migration och socialförsäkring – ett nordiskt perspektiv (Allan Krasnik).

Seminariedagarna avslutas med ett panelsamtal på temat: Migrationen och de sociala trygghetssystemen – framtid och hållbarhet.

Syftet med forskarseminariet i Umeå är såväl att sprida kunskap och att stimulera till ny forskning som att stimulera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Huvuddelen av seminariets anföranden är samlade i en antologi i Försäkringskassans publikationsserie Socialförsäkringsrapporter.

Migration och socialförsäkringen. Rapport från forskarseminarium i Umeå 18-19 januari 2017 (Socialförsäkringsrapport 2017:6)

För fullständigt program se: Seminarieprogrampdf öppnas i nytt fönster

Presentationer från Forskarseminariet i Umeå

Peter Allebeck - Vad säger forskningspropositionen om socialförsäkringen?

Eskil Wadensjö – Migrationen – en överblick

Annika Strandhäll - Socialförsäkringar och migration

Roger Andersson - Migration och segregation – reflektioner om dilemman och utmaningar

Pieter Bevelander - Flyktingars arbetsmarknadsintegration – lyckad eller misslyckad

Mats Hammarstedt - Arbetsmarknadsintegrationen av invandrare

Anna-Lena Rosendahl - Nyanlända i Försäkringskassan – utmaningar och kunskapsbehov

Jaan Paju - Unionsmedborgares rätt till social trygghet

Gabriella Sjögren Lindquist - Utrikesfödda och pensionssystemet

Ellenor Mittendorfer Rutz - Utrikesfödda och deras sjukfrånvaro – betydelsen av psykiska sjukdomar och relaterad behandling

Therese Ljung - Sjukfrånvaro efter invandring – tillgång till och nyttjande av sjukförsäkringen

Allan Krasnik - Migration och hälsa – ett nordiskt perspektiv

Försäkringskassan – Förstudierapport Nyanländas rehabiliteringsbehov

Kontakt

Vid intresse att delta kontakta Johan Sandberg
johan.s.sandberg@forsakringskassan.se, 010-1163228