Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ett hållbart socialförsäkringssystem i kristid – hur robusta är systemen och hur har människor påverkats?

25 maj 2021

Program

10.00-11.10

Välkommen!

Ett år med pandemin – perspektiv utifrån folkhälsan och socialförsäkringen

Inledning

Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister, Socialdepartementet

Historiskt perspektiv - Om krisers effekter, hållbarhet och välfärd

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, Kungliga tekniska högskolan

11.10-11.20

Paus

11.20-12.00

Kriser och ojämlikhet

Per Molander, tekn. dr, tidigare generaldirektör och ordförande i Jämlikhetskommissionen

Summering av förmiddagen

12.00-13.00

Lunchpaus

13.00-14.00

Jämställdhet före och efter pandemin

Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia, Lunds universitet

Effekter av Corona på sjukfrånvaron

Fanny Jatko, analytiker, Försäkringskassan
Terese Östlin, nationell försäkringssamordnare, Försäkringskassan

14.00-14.20

Panelsamtal: Myndigheter under pandemin − hur har välfärdssystemen klarat pressen?

Leif Höök, avdelningschef, Försäkringskassan
Anders Ljungberg, enhetschef, Arbetsförmedlingen

14.20-14.30

Paus

14.30-15.30

Norges hanteringen av Coronakrisen

Knut Røed, dr. polit. i økonomi, Oslo universitet

Panelsamtal: Lärdomar från tidigare kriser och hur stärker vi trygghetssystemen?

Nils Öberg, generaldirektör, Försäkringskassan Maria Hemström Hemmingson, generaldirektör, IFAU Per Molander, tekn. dr, tidigare generaldirektör och ordförande i Jämlikhetskommissionen Gunnel Hensing, professor i socialmedicin, Göteborgs universitet

Avslutning

Olle Lundberg, huvudsekreterare Forte