Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Forskarseminarium i Umeå

Forskarseminariet är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Seminariet anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

För närvarande planeras inget nytt forskarseminarium. Information och dokumentation från tidigare års seminarium finns till höger på sidan.

Kontakt

För frågor om seminarieserien vänligen kontakta:

Jenny Mann:
jenny.mann@forsakringskassan.se

Johan Sandberg:
johan.s.sandberg@forsakringskassan.se