Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Hållbar socialförsäkring i kristid

Den 25 maj 2021 hölls konferensen Ett hållbart socialförsäkringssystem i kristid ¬ - hur robusta är systemen och hur har människor påverkats?

Sverige har skakats av Coronapandemin som har fått stora effekter för både individer och samhälle. Många har behövt stöd av samhällets skyddsnät. Hur har myndigheterna klarat påfrestningarna? Vad kan vi lära för att göra systemen mer robusta? Vilka perspektiv på pandemin ger tidigare kriser?

I seminariet presenteras aktuella studier med påföljande samtal och diskussioner med föreläsarna. Medverkar gör bland andra socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg.

Här kan du se seminariet i sin helhet:

Digital konferens: Hållbar socialförsäkring i kristid

6 minuter

Hur har myndigheterna klarat påfrestningarna under pandemin? Vad kan vi lära för att göra systemen mer robusta? Vilka perspektiv på pandemin ger tidigare kriser?

Konferensprogram:

Ett hållbart socialförsäkringssystem i kristid – 25 maj 2021

Konferensdeltagarnas abstracts och presentationer kommer publiceras på denna sida längre fram.

Konferensen ingår i seminarieserien kring socialförsäkringen Forskarseminarium i Umeå som är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Arrangörer är Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA). Syftet med seminarieserien är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan akademi, praktik och policy inom området. I år arrangerades seminariet digitalt på grund av pandemin.

Kontakt

För frågor om seminarieserien vänligen kontakta:

Jenny Mann:
jenny.mann@forsakringskassan.se

Johan Sandberg:
johan.sandberg@forsakringskassan.se