Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Lediga jobb

Här hittar du våra lediga tjänster och information om processen att söka jobb hos oss.

Har du frågor?

Har du frågor eller tekniska problem är du välkommen att kontakta HR-Helpdesk på telefon: 0771-52 44 40 eller e-post hr-fragor@forsakringskassan.se

CV

När du ansöker får du skicka in ditt CV till oss. Det är utifrån informationen i ditt CV som vi göra urvalet till intervju så det är därför viktigt att det är så tydligt som möjligt. Här kommer därför några tips:

  • Skriv din erfarenhet kortfattad i kronologisk ordning med senaste erfarenheten först.
  • Det ska tydligt framgå var du arbetade, vad du arbetat med och när du arbetat där (månad och år).
  • Beskriv tydligt vad du har för erfarenhet som kan vara relevant för jobbet du söker.

Intervju

 

Vi på Försäkringskassan använder oss av en intervjumetodik som kallas för kompetensbaserad. Du kommer som på de flesta intervjuer att få berätta om dig själv och dina erfarenheter samt beskriva dina personliga egenskaper. Vi kommer utöver detta ställa frågor där vi ber dig att ge exempel på situationer när de här egenskaperna har visat sig. De egenskaper som är extra viktiga för tjänsten står med i annonsen. Därför kan det vara bra att titta extra noga på dessa inför intervjun och fundera på om du har några konkreta exempel på när du har visat på dessa egenskaper. Om du inte kommer på några exempel från arbetslivet kan du i stället berätta om en situation från studietiden. Det är lätt att bli stressad över känslan av att behöva hitta ett väldigt bra exempel, de behöver dock inte vara särskilt speciella utan det handlar mer om hur du själv har agerat i situationen. Du behöver inte heller vara rädd för att berätta om en situation då det inte gick som tänkt. Det är ditt agerande därefter samt resultatet av ditt handlande som är det viktiga.

       
     

Vill du arbeta på Försäkringskassan i sommar? Vi söker bland annat försäkringshandläggare och försäkringsutredare till våra kontor runt om i landet. Vi publicerar lediga tjänster löpande på denna sida.

Vi söker både dig som nyligen har avslutat en utbildning och dig som fortfarande studerar. För några tjänster, till exempel försäkringshandläggare, behöver du gymnasiekompetens. För de flesta tjänster behöver du en akademisk utbildning. Ansökningskrav och anställningstid kan skilja sig åt mellan olika tjänster. Vi har tyvärr inte möjlighet ta emot spontanansökningar och rekommenderar därför att du tittar på våra lediga jobb och söker de som du är intresserad av. Där kan du även välja att prenumerera på tjänster som kommer ut på de orter du valt.

 

 
Det förekommer att vi använder oss av tester som en del av rekryteringsprocessen. Får du ett mejl om inbjudan till tester behöver du, som inte redan har ett användarkonto, registrera ett användarkonto för att komma åt testerna. Sekretess gäller för tester enligt Offentlighets- och sekretesslagen 39 kap 1 § och 5a §.
 

Om du anser att ett anställningsbeslut är felaktigt och att du själv borde ha fått anställningen, kan du överklaga beslutet skriftligen. För att få anställningen genom att överklaga måste du kunna visa att du själv är skickligare för den aktuella anställningen än den som först fick den.

I överklagandet ska följande uppgifter finnas med:

  • vilken anställning det gäller
  • diarienummer
  • varför du anser att du borde ha fått anställningen
Ditt överklagande sänder du till:

HR-avdelningen
Bemanning och rekrytering 1
Försäkringskassan
103 51 Stockholm

Märk ditt kuvert med ”Överklagan"

Vi sänder ditt överklagande vidare till Statens Överklagandenämnd för prövning.

För att ditt ärende ska prövas måste ditt överklagande ha kommit in till Försäkringskassan innan beslutet har vunnit laga kraft, det vill säga inom tre veckor från den dag beslutet om anställning anslogs på Försäkringskassans huvudkontors anslagstavla, vid receptionen på LM Ericssons väg 30 i Hägersten. Kontakta HR Helpdesk, telefon: 0771-52 44 40 eller e-post om du vill få anslaget för kännedom.

hr-fragor@forsakringskassan.se