Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Lediga jobb

Här hittar du våra lediga tjänster och information om jobbansökningsprocessen.

Vad roligt att just du är intresserad av att jobba hos oss!

Vill du vara med och bidra till ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning? Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete som spelar en viktig roll i människors liv.

Har du frågor?

Har du frågor eller tekniska problem är du välkommen att kontakta HR-Helpdesk på telefon: 0771-52 44 40 eller e-post hr-fragor@forsakringskassan.se

När du ansöker får du skicka in dit CV till oss. Här kommer några tips kring hur du kan skriva ditt CV.

  • Skriv din erfarenhet kortfattad i kronologisk ordning med senaste erfarenheten först.
  • Det ska tydligt framgå var du arbetade, vad du arbetat med och när du arbetat där (månad och år).
  • Beskriv tydligt vad du har för erfarenhet som kan vara relevant för jobbet du söker.
 

 
Det förekommer att vi använder oss av tester som en del av rekryteringsprocessen. Får du ett mejl om inbjudan till tester behöver du, som inte redan har ett användarkonto, registrera ett användarkonto för att komma åt testerna. Sekretess gäller för tester enligt Offentlighets- och sekretesslagen 39 kap 1 § och 5a §.
 

Om du anser att ett anställningsbeslut är felaktigt och att du själv borde ha fått anställningen, kan du överklaga beslutet skriftligen. För att få anställningen genom att överklaga måste du kunna visa att du själv är skickligare för den aktuella anställningen än den som först fick den.

I överklagandet ska följande uppgifter finnas med:

  • vilken anställning det gäller
  • diarienummer
  • varför du anser att du borde ha fått anställningen

Ditt överklagande sänder du till:
Försäkringskassan
Verksamhetsstöd, Diariet
Överklagande
831 84  Östersund

Vi sänder ditt överklagande vidare till Statens Överklagandenämnd för prövning.

För att ditt ärende ska prövas måste ditt överklagande ha kommit in till Försäkringskassan innan beslutet har vunnit laga kraft, det vill säga inom tre veckor från den dag beslutet om anställning anslogs på Försäkringskassans huvudkontors anslagstavla, vid receptionen på LM Ericssons väg 30 i Hägersten. Kontakta HR Helpdesk, telefon: 0771-52 44 40 eller e-post om du vill få anslaget för kännedom.

hr-fragor@forsakringskassan.se

 
 
fritext_innehallsmallobjekt Actions
Loading...

Banner_text_LindedIn Jobba hos oss Actions
Loading...
Banner_text_Facebook Jobba hos oss Actions
Loading...