Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vår rekryteringsprocess

Är du intresserad av att söka jobb hos oss eller har du kanske redan sökt? Då vill vi gärna berätta mer om vår rekryteringsprocess. Den bygger på så kallad kompetensbaserad rekrytering: En metod som syftar till att vi fokuserar på din kompetens, bedömer dig och våra andra kandidater på ett objektivt sätt - och inte diskriminerar.

1. Ansökan

Du ansöker genom att fylla i formuläret och bifoga ditt CV och eventuell annan information som efterfrågas i annonsen. Du får sedan en bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan. Har du skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta ansvarig HR-specialist, så får du vidare vägledning om hur du söker tjänsten.

2. Urval

När ansökningsperioden är över gör vi ett urval, där vi tittar på i vilken utsträckning din ansökan möter de kompetenser som efterfrågas.

3. Arbetspsykologiskt test

Ibland använder vi oss av webbaserade arbetspsykologiska tester som en del av rekryteringsprocessen. Att använda tester i rekryteringsprocessen hjälper oss att fokusera på din kompetens och potential. Alla tester vi använder i rekryteringarna är anpassade för rollen du söker. Vi använder både personlighetstester, som förutsäger arbetsrelaterat beteende och kompetens, samt olika tester som förutser praktisk och teoretisk problemlösningsförmåga.

4. Intervju

Går du vidare efter urvalet, och eventuella tester, välkomnar vi dig på arbetsintervju. Intervjun tar cirka en timme och kan ske på något av våra kontor eller genomföras digitalt. Vi vill lära känna dig och ta reda mer om dina erfarenheter som är relevanta för tjänsten.

På Försäkringskassan använder oss av kompetensbaserad intervjumetodik. Du kommer, som på de flesta intervjuer, att få berätta om dig själv och dina erfarenheter samt beskriva dina personliga egenskaper. Vi ställer också frågor där vi ber dig att ge exempel på situationer när de här egenskaperna har visat sig. Därför kan det vara bra att titta extra noga på annonsen inför intervjun.

Om du inte kommer på några exempel från arbetslivet kan du i stället berätta om en situation från exempelvis studietiden. Det är lätt att bli stressad över känslan av att behöva hitta bra exempel, men de behöver dock inte vara särskilt specifika. Det handlar om hur du själv har agerat. Du behöver inte heller vara rädd för att berätta om en situation då det inte gick som du tänkt. Det är resultatet av ditt handlande som är det viktiga.

Du uppmuntras också att ställa alla dina frågor om oss som myndighet och arbetsgivare.

Vid större rekryteringar anordnar vi ibland rekryteringsseminarium, där får du möjlighet att träffa oss antingen fysiskt eller digitalt tillsammans med andra som är intresserade.

5. Referenser och bakgrundskontroll

Är du en av våra slutkandidater? Då är det dags för referenstagning. Vi kontaktar referenser från tidigare arbeten. För våra vanligaste yrkesroller gör vi också en ekonomisk kontroll. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade och för dem tillkommer ytterligare bakgrundskontroll.

6. När rekryteringsprocessen är klar

Om det inte blev du som fick tjänsten denna gång får du en återkoppling om det. Återkopplingen sker antingen via mail eller telefon. Är det dig vi väljer att erbjuda tjänsten så hoppas vi såklart att du tackar ja och att vi får välkomna dig till Försäkringskassan.

7. Din första tid hos oss

Den första tiden hos oss är till för att du ska få en bra start, och du går flera introduktionsutbildningar och får kontinuerlig kompetensutveckling för att bli expert inom ditt område.

Denna text vänder sig enbart till dig som har rätt att göra anspråk på företrädesrätt till återanställning hos Försäkringskassan enligt bestämmelserna i 25§ LAS.

För att få företrädesrätt till återanställning hos Försäkringskassan krävs både:

- Att du sagts upp på grund av arbetsbrist från Försäkringskassan eller har haft en tidsbegränsad anställning på Försäkringskassan som upphört på grund av arbetsbrist.

- Att du, när anställningen vid Försäkringskassan upphör, har haft anställning hos staten under sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren.

För att kunna göra anspråk på företrädesrätt måste du anmäla företrädesrätt, klicka på annonsen nedan och följ anvisningarna.

Har du frågor eller skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-Helpdesk 0771- 52 44 40.

 

Om du anser att ett anställningsbeslut är felaktigt och att du själv borde ha fått anställningen, kan du överklaga beslutet skriftligen. För att få anställningen genom att överklaga måste du kunna visa att du själv är skickligare för den aktuella anställningen än den som först fick den.

I överklagandet ska följande uppgifter finnas med:

- vilken anställning det gäller
- diarienummer
- varför du anser att du borde ha fått anställningen

Ditt överklagande sänder du till:

HR-avdelningen Bemanning och rekrytering 1
Försäkringskassan
103 51 Stockholm

Märk ditt kuvert med ”Överklagan"

Vi sänder ditt överklagande vidare till Statens Överklagandenämnd för prövning.

För att ditt ärende ska prövas måste ditt överklagande ha kommit in till Försäkringskassan innan beslutet har vunnit laga kraft, det vill säga inom tre veckor från den dag beslutet om anställning anslogs på Försäkringskassans huvudkontors anslagstavla, vid receptionen på LM Ericssons väg 30 i Hägersten.

Kontakta HR Helpdesk, telefon: 0771-52  44 40 eller e-post om du vill få anslaget för kännedom. 
hr-fragor@forsakringskassan.se