Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Jobba på Försäkringskassan

Bli en del i arbetet med att skapa trygghet för människor när livet tar en ny vändning.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete som spelar en viktig roll i människors liv. Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter och finns över hela landet vilket innebär att det finns goda möjligheter till utveckling och rörlighet. De flesta av våra medarbetare arbetar i team där alla får ta ett stort ansvar för det gemensamma arbetet. Vi satsar på friskvård och här finns möjligheter till flexibelt arbete. För att öka allmänhetens förtroende är det viktigt att arbeta med ständiga förbättringar. Att jobba statligt innebär att du i ditt arbete delar våra grundläggande värderingar.

Gemensam värdegrund (arbetsgivarverket.se)

Vår syn på ledarskap och medarbetarskap

Vi som arbetar på Försäkringskassan har den statliga värdegrundens principer som utgångspunkt i allt vi gör. Vi ska alltid handla utifrån alla människors lika värde, rättssäkerhet och ge god service till dig som medborgare. Vi behöver driva och utveckla vår verksamhet tillsammans. Det förutsätter tilltro till att våra medarbetare vill och kan ta ett stort ansvar för sitt jobb. Ledarskapet ska möjliggöra att medarbetare och team vill, kan och får arbeta utifrån vår vision. På Försäkringskassan har alla ett lika stort ansvar för att vara förebilder och för att jobba enligt vår vision.

Vår vision

Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning.

Vi vill ge människor inflytande över sin egen livssituation. Genom kunskap, empati och förståelse ska vi se till att alla som möter oss förstår sina rättigheter, får rätt stöd och behandlas med värdighet.

Försäkringskassan bildades för att ge alla samma rätt till trygghet, och den bra idén att ta hand om varandra blev ännu bättre när den gjordes tillgänglig och lika för alla.