Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Försäkringskassans grafiska profil

Här hittar du Försäkringskassans grafiska profil i korthet.

 
Logotyp

Logotypen är Försäkringskassans samlade märke och gemensamma signatur. Den grön-vita symbolen föreställer bokstaven F och är en vidareutveckling av det vinnande bidraget i en logotyptävling på 1970-talet. Logotypen fick sitt nuvarande utseende 2002. Då förändrades ordbilden från versaler till versalgemener och symbolen ritades om något.

Logotypen ska användas i sammanhang där Försäkringskassan står som avsändare eller medarrangör. Försäkringskassans logotyp får inte ändras och kräver friutrymme enligt bilden.

 

Logotypen ska också vara i tydlig storlek med hög läsbarhet.

Ladda ner logotyp  CMYK
Ladda ner logotyp  RGB

Typsnitt

Neue Haas Grotesk är Försäkringskassans profiltypsnitt, vilket innebär att det är Försäkringskassans primära typsnitt. Typsnittet har en stor bredd i sitt användningsområde och kan användas både i rubriker och löpande texter. Det är en uppdaterad förlaga till Helvetica och är anpassad för hög läsbarhet på digitala skärmar och i tryck. Typsnittet har valts ut för att främja tydlighet, funktionalitet och flexibilitet.

I trycksaker används typsnittet Chronicle Text för brödtext och längre texter där läsbarhet är extra prioriterat.

I Microsoft Office använder vi Arial för rubriker respektive Times New Roman för brödtext.

Färger

Försäkringskassans primära färger är gröna. Våra tre gröna färger (A, B och C) är utvecklade och optimerade för att fungera bra tillsammans. Färgerna är valda för sin funktionalitet, tydlighet och att de upplevs som trygga. Färgerna lyfter och skapar utrymme åt innehållet i vår information och våra budskap.

       
A-grön
#116A3E
RGB: 17/106/62
Obestruket papper: Pantone U 349, 81/5/95/32
Bestruket papper: Pantone C 7734, 77/0/82/65  

B-grön
#5f9e6c
RGB: 95/158/108
Obestruket papper: Pantone U 7730, 59/0/68/12
Bestruket papper: Pantone C 7730, 68/0/71/18

C-grön
#A6D0AB
RGB: 166/208/171
Obestruket papper: Pantone U 2260, 26/0/31/0
Bestruket papper: Pantone C 2260, 31/0/39/0

Kontakt

Vår grafiska profil omfattar även foton, ikoner, informationsgrafik, illustrationer, piktogram med mera. För mer information kontakta Kommunikationsavdelningen, grafiskprofil@forsakringskassan.se