När kommer pengarna? Actions
Loading...

När kommer pengarna?

Text Utbetalningsdatum och handläggningstider fritext_innehallsmallobjekt_1 Actions
Loading...

Här hittar du handläggningstider och utbetalningsdatum för alla ersättningar.

När kommer pengarna?

Ersättning  för 10-dagar betalas ut den 25:e om du har ansökt senast den 15:e.
Ansöker du efter den 15:e får du utbetalningen den 25:e månaden därpå.

Om vi behöver få fler uppgifter från dig kan det ta längre tid. Vi kontaktar dig i sådana fall.

Avvikande utbetalningsdagar

Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.

Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.

Vid jul sker utbetalningen 22 december (om du ansökt senast den 15 december).

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Du får ditt beslut inom 4 månader.

När kommer pengarna?

Aktivitetsersättning kommer den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Om du är född dag 1-15  kommer pengarna den 18:e i månaden
 • Om du är född dag 16-31 kommer pengarna den 19:e i månaden.

Om du bor utomlands skickas din aktivitetsersättning från Sverige på utbetalningsdagen.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen är en söndag, helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.
 

När kommer pengarna?

Aktivitetsstöd betalas ut i efterskott varje månad, men det finns inga fasta utbetalningsdagar.

I regel får du pengarna 14 dagar efter att du har gjort din försäkran.

Avvikande utbetalningsdagar

Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen. 
Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.

Utbetalning som skulle kommit den 6 januari kommer den 5 januari 2017.
Utbetalning som skulle kommit den 23 och 24 juni kommer den 22 juni 2017.
Utbetalning som skulle kommit den 24, 25 och 26 december kommer den 22 december 2017.
Övriga röda dagar betraktas som en söndag

 

Hur lång tid tar handläggningen?

När ansökan kommer in får du ett bekräftelsebrev och en handläggare kontaktar dig sedan när utredningen påbörjas. Vår målsättning är att du som ansökt om livränta ska få ett beslut inom fyra månader från att utredningen påbörjats. Just nu har vi långa handläggningstider vilket innebär att vi inte når upp till vår målsättning.

När kommer pengarna?

Arbetsskadelivränta betalas ut:

 • den 18:e i varje månad om du är född dag 1-15.
 • den 19:e i varje månad om du är född dag 16-31.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.
 

Hur lång tid tar handläggningen?

Din personliga handläggare kontaktar dig inom en vecka efter att vi fått din ansökan och bokar ett personligt möte. Du får då veta när vi beräknar att du kan få ett beslut. Det tar högst 4 månader innan du får ditt beslut.

När kommer pengarna?

Assistansersättningen betalas ut till dig eller assistansanordnaren den 20:e varje månad.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 

Hur lång tid tar handläggningen?

Barnbidrag och eventuellt flerbarnstillägg betalas ut automatiskt utan ansökan.

När kommer pengarna?

Den första utbetalningen kommer månaden efter att barnet har fötts/du har fått barnet i din vård vid adoption och betalas ut till och med det kvartal som barnet fyller 16 år.

Pengarna kommer senast den 20:e varje månad. Om utbetalningsdagen är en lördag eller söndag kommer pengarna på fredagen.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Om du har ansökt om bilstöd för anpassning

Du får ett beslut om anpassningen inom cirka 6 veckor från att du har skickat in offerterna.

Om du har ansökt om bilstöd för att köpa en bil

Din handläggare kontaktar dig inom en vecka från att ansökan kommit in. Du får då veta när du kan få ditt beslut. Räkna med att handläggningstiden är cirka tre månader.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Om din ansökan är komplett tar det högst 30 dagar innan du får beslut.

När kommer pengarna?

Pengarna kommer den 27:e varje månad och betalas ut i efterskott.

Avvikande utbetalningsdagar

Är utbetalningsdagen en lördag eller söndag kommer pengarna på fredagen.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning ska det ta högst 30 dagar innan du får ett beslut om bostadstillägg. Men det kan ta längre tid om vi behöver fler uppgifter från dig, eller om vi behöver utreda ditt ärende mer.

Om du ännu inte har fått ett beslut om aktivitetsersättning eller sjukersättning måste vi vänta på att det beslutet blir klart innan vi kan besluta om bostadstillägg. Men vi börjar handlägga din ansökan och om vi behöver fler uppgifter från dig så kontaktar vi dig.

När kommer pengarna?

Pengarna kommer de här dagarna:
 • Om du är född dag 1-15: den 18:e varje månad
 • Om du är född dag 16-31: den 19:e varje månad.    

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen. 
 

När kommer pengarna?

Du får i regel din ersättning 4-9 dagar efter att Försäkringskassan fått uppgifterna för utbetalningen från Arbetsförmedlingen.

Etableringsersättningen betalas ut på onsdagar och fredagar.

 

Hur lång tid tar det innan jag får mitt kort?

När du beställer det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) via våra självbetjäningstjänster tar det högst 10 dagar innan du får det till din hemadress.

 

När kommer pengarna?

Om du har fått familjebidrag beviljat får du pengarna senast inom två veckor från den dag du påbörjar din militära utbildning eller senast den 21:a i en månad.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Normalt tar det högst 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om något är oklart och vi behöver få fler uppgifter eller handlingar från dig kan det ta längre tid. I så fall kontaktar vi dig inom en vecka.

När kommer pengarna?

Utbetalningsdagar:

 • Om du är född dag 1-10 kommer pengarna den 25:e i varje månad
 • Om du är född dag 11-20 kommer pengarna den 26:e i varje månad
 • Om du är född dag 21-31 kommer pengarna den 27:e i varje månad

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.

Utbetalning som skulle skett 25, 26 och 27 februari sker den 24 februari 2017.

Utbetalning som skulle skett 25, 26 och 27 december sker den 22 december 2017.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Normalt tar det högst 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om något är oklart och vi behöver få fler uppgifter eller handlingar från dig kan det ta längre tid. I så fall kontaktar vi dig inom en vecka.

När kommer pengarna?

Utbetalningsdagar:

 • Om du är född dag 1-10 kommer pengarna den 25:e i varje månad
 • Om du är född dag 11-20 kommer pengarna den 26:e i varje månad
 • Om du är född dag 21-31 kommer pengarna den 27:e i varje månad

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.

Utbetalning som skulle skett 25, 26 och 27 februari sker den 24 februari 2017.

Utbetalning som skulle skett 25, 26 och 27 december sker den 22 december 2017.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Vi skickar ett bekräftelsebrev till dig inom en vecka från att du har ansökt. I brevet står det vem som är din personliga handläggare och hur lång tid det kommer att ta att handlägga ditt ärende. Du får beslutet inom tre månader från att du har ansökt.

När kommer pengarna?

Om du har beviljats handikappersättning för tid innan du ansökte (retroaktivt) får du din första utbetalning inom högst 2 veckor efter beslutet.

Annars betalas ersättningen ut

 • den 18:e om du är född dag 1-15 i månaden
 • den 19:e om du är född dag 16-31 i månaden
 

Hur lång tid tar handläggningen?

Normalt tar det högst 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om något är oklart och vi behöver få fler uppgifter eller handlingar från dig kan det ta längre tid. I så fall kontaktar vi dig.

När kommer pengarna?

Du får din första utbetalning 30 dagar efter att vi har tagit emot din Försäkran för närståendepenning.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

När vi har fått in ansökan och läkarutlåtande kan det ta upp till fyra månader innan du får ett beslut från oss.

När kommer pengarna?

Sjukersättningen kommer den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Om du är född den 1-15:e dagen i månaden kommer pengarna den 18:e i månaden
 • Om du är född den 16-31 dagen i månaden kommer pengarna den 19:e i månaden.

Om du bor utomlands skickas din sjukersättning från Sverige på utbetalningsdagen.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 

Hur lång tid tar handläggningen?

Om din ansökan är komplett tar det högst 30 dagar.

När kommer pengarna?

Den första utbetalningen av sjukpenningen har inte ett fast datum, utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen. Om din ansökan är komplett tar det högst 30 dagar.

Efter den första utbetalningen betalas sjukpenningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född:

 • Om du är född dag 1-10: den 25:e varje månad
 • Om du är född dag 11-20: den 26:e varje månad
 • Om du är född dag 21-31: den 27:e varje månad

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.

Utbetalning som skulle skett 25, 26 och 27 februari sker den 24 februari 2017.

Utbetalning som skulle skett 25, 26 och 27 december sker den 22 december 2017.

     
 

När kommer pengarna?

Ansöker du senast den 15:e kommer pengarna den 25:e samma månad.
Ansöker du efter den 15:e får du utbetalningen den 25:e månaden därpå.

Om vi behöver fler uppgifter från dig kan det påverka utbetalningsdatumet. Vi kontaktar dig i sådana fall. Oftast handlar det om att vi saknar läkarintyg för barn som varit sjuka i mer än en vecka eller läkarutlåtande om ditt barn är allvarligt sjuk. Det kan också vara så att vi behöver fler uppgifter från läkaren.

Avvikande utbetalningsdagar

Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.

 • Vid jul sker utbetalningen 22 december (om du ansökt senast den 15 december).
 

Hur lång tid tar handläggningen?

Om din ansökan är komplett tar det högst 6 veckor innan du får ett beslut. Om någon av er bor utomlands tar det högst 17 veckor.

När kommer pengarna?

Den första utbetalningen får du så fort beslutet är fattat.  Efter det betalas underhållsstödet ut den 25:e varje månad. Pengarna betalas ut i förskott för den kommande månaden.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag eller söndag kommer pengarna på fredagen.

Under påsk sker utbetalningen den 24 mars 2017.
Vid jul sker utbetalningen 22 december 2017.

 

När kommer pengarna?

Utvecklingsersättning betalas ut i efterskott varje månad, men det finns inga fasta utbetalningsdagar. I regel får du pengarna 14 dagar efter att du har lämnat din försäkran.

Avvikande utbetalningsdagar

Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen.
Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.

Utbetalning som skulle kommit den 6 januari kommer den 5 januari.
Utbetalning som skulle kommit den 23 och 24 juni kommer den 22 juni.
Utbetalning som skulle kommit den 24, 25 och 26 december kommer den 22 december.
Övriga röda dagar betraktas som en söndag

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Vi skickar ett bekräftelsebrev till dig inom en vecka från att du har ansökt. I brevet står det vem som är din personliga handläggare och hur lång tid det kommer att ta att handlägga ditt ärende. Du får beslutet inom tre månader från att du har ansökt.

När kommer pengarna?

Vårdbidraget betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Om du är född dag 1-15 får du pengarna den 18:e i varje månad
 • Om du är född dag 16-31 får du pengarna den 19:e i varje månad

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.