Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Lag och rätt

Här beskrivs några av de regler och lagar som vår statliga myndighetsutövning utgår från. För att vi ska handlägga ärenden måste du lämna vissa personuppgifter till oss så här beskriver vi också hur vi behandlar dina uppgifter. Här finns även mer om våra föreskrifter och rättsliga ställningstaganden.

Lagar och regler

Här kan du läsa om de lagar och regler som styr vår verksamhet.

Offentlighet och sekretess

Här kan du läsa om offentlighetsprincipen som är en garanti för öppenhet och därför är en viktig hörnsten i vår demokrati.

Vägledningar och rättsliga ställningstaganden

Här hittar du våra vägledningar och rättsliga ställningstaganden för nedladdning.

Behandling av personuppgifter

Här finns information om hur vi hanterar och skyddar de uppgifter som du lämnar in till oss och de uppgifter som vi hämtar från andra register. Vi beskriver också den rättsliga grunden för detta och dina rättigheter.