Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Your rights and obligations

Insured in Sweden

Read more about what it means to be insured in Sweden.

Signature on your word of honour

It is important that you receive the right decision and right compensation.

If you are not satisfied

Here, you can read about how to appeal and request reconsideration of our decisions, and how to request damages.

Om du väntar på besked

Här kan du läsa om hur lång tid det oftast tar oss att fatta ett beslut, vilka dagar ersättningar betalas ut under året och om skatteavdrag.

Repayment

Here you can read about what happens if you have received too much compensation from us.

Om du lämnar falska eller inaktuella uppgifter

Var noga när du lämnar uppgifter och kom ihåg att uppdatera dem. Vi gör kontroller, kräver tillbaka felaktiga belopp och polisanmäler brott. Här kan du läsa mer om våra utredningar, brott och straff.

Lag och rätt

Här beskrivs några av de regler och lagar som vår statliga myndighetsutövning utgår från. För att vi ska handlägga ärenden måste du lämna vissa personuppgifter till oss, så här beskriver vi också hur vi behandla dina uppgifter. Här finns även mer om våra föreskrifter och rättsliga ställningstagande.

Försäkringskassans arbete med mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. Försäkringskassan arbetar aktivt för att se till att alla människor får sina rättigheter tillgodosedda i kontakterna med myndigheten. Vi har tagit fram filmer som visar fiktiva, men realistiska möten, mellan myndigheter och personer i olika situationer.