Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Dina rättigheter och skyldigheter

Försäkringskassan, liksom alla svenska myndigheter, är skyldig att se till att dina rättigheter alltid finns med när vi utreder och beslutar om du har rätt till en ersättning. Här kan du läsa mer om de lagar och regler som styr vårt arbete, vad du kan har rätt till och vad du själv måste göra när du får pengar från oss.

Försäkrad i Sverige

Att vara försäkrad i Sverige innebär att du kan få ersättning från Försäkringskassan. Vissa kan du få om du bor i Sverige och andra om du arbetar här. Här förklarar vi vad det innebär att omfattas av den svenska socialförsäkringen.

Om något ändras – meddela oss

Du som ansöker om ersättning måste lämna vissa uppgifter till oss för att vi ska kunna behandla din ansökan. Du intygar och signerar detta på heder och samvete. Om en uppgift ändras under tiden du får ersättning måste du anmäla det. Här finns exempel på det.

Om du inte är nöjd

Här kan du läsa om hur det går till att lämna synpunkter inför ett beslut, begära omprövning eller överklaga ett beslut och om hur du begär skadestånd. Vi skriver också vad du kan göra om du väntat mer än sex månader på att få ett beslut.

Om du väntar på besked

Här kan du läsa om hur lång tid det oftast tar oss att fatta ett beslut, vilka dagar ersättningar betalas ut under året och om skatteavdrag.

Om du har fått för mycket pengar

Om du har fått för mycket pengar från oss kan du bli tvungen att betala tillbaka. Här finns information om hur det går till och hur du anmäler att du har fått för mycket.

Om du lämnar falska eller inaktuella uppgifter

Var noga när du lämnar uppgifter och kom ihåg att uppdatera dem. Vi gör kontroller, kräver tillbaka felaktiga belopp och polisanmäler brott. Här kan du läsa mer om våra utredningar, brott och straff.

Lag och rätt

Här beskrivs några av de regler och lagar som vår statliga myndighetsutövning utgår från. För att vi ska handlägga ärenden måste du lämna vissa personuppgifter till oss, så här beskriver vi också hur vi behandla dina uppgifter. Här finns även mer om våra föreskrifter och rättsliga ställningstagande.

Försäkringskassans arbete med mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. Försäkringskassan arbetar aktivt för att se till att alla människor får sina rättigheter tillgodosedda i kontakterna med myndigheten. Vi har tagit fram filmer som visar fiktiva, men realistiska möten, mellan myndigheter och personer i olika situationer.