Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Socialförsäkringens historia

Om resan vi har gjort och historien bakom socialförsäkringen.

Medeltiden

Under medeltiden samlades människor som hade samma yrke i skrån och i gillen. I vissa skrån och gillen betalade medlemmarna in till en bössa och fick i gengäld pengar om man var sjuk. När man blev frisk förväntades man betala tillbaka pengarna till bössan. Det här var mer en form av lån eller välgörenhet, men fungerade ändå som startskottet till ett socialt skydd.

1700‑talet

Under 1700‑talet utvecklades idén om att hjälpa varandra vid sjukdom och sjukkassor bildades. Sjukkassorna var föreningar som ofta var kopplade till vissa yrkesgrupper, kyrkor eller nykterhetsrörelser. Medlemmarna betalade in en avgift till sjukkassan och fick i gengäld stöd om de blev sjuka. Sjukkassorna var frivilliga, men personer som redan var sjuka eller gamla fick inte gå med.

1800‑talet

Mot slutet av 1800‑talet nådde industrialiseringen Sverige. Som en följd av den började människor att flytta från landsbygden till städerna och fabrikerna. Bostadsförhållandena var mycket dåliga, industriarbetet tungt och smutsigt, arbetarskyddet obefintligt. Samtidigt som medborgarna blev mer beroende av inkomst i form av pengar i stället för varor, ökade den ekonomiska sårbarheten vid ohälsa, olycksfall i arbetet och hög ålder. De förändrade arbets‑ och livsvillkoren ledde till att det mot slutet av 1800‑talet började höjas röster för sociala reformer.

1891 kom den första lagen om sjukkassor. Syftet med lagen var att stötta de frivilliga sjukkassorna. Alla sjukkassor som registrerade sig hos myndigheterna fick bidrag och råd. På den tiden var det fortfarande bara runt tre procent av befolkningen som var försäkrad av sjukkassorna.

1900‑talet

Milstolpar under 1900‑talet:

 • 1901 – lagen om ersättning vid olycksfall i arbetet
 • 1914 – lagen om folkpension
 • 1948 – barnbidrag
 • 1955 – allmän sjukförsäkring med inkomstrelaterad sjukersättning och subventionerad sjukvård
 • 1955 – yrkesskadeförsäkring
 • 1960 – allmän tilläggspension (ATP)
 • 1974 – föräldraförsäkring
 • 1977 – arbetsskadeförsäkring
 • 1992 – rehabiliteringspenning
 • 1993 – assistansersättning
 • 1999 – nytt pensionssystem

2000‑talet

Under 2000‑talet infördes många förändringar i socialförsäkringen, men framförallt blev det stora förändringar när det gällde administrationen:

 • 2001  – Socialförsäkringen regleras och omfattar från och med nu alla som bor eller arbetar i Sverige.
 • 2003 – Förtidspension flyttas från pensionssystem till sjukförsäkringen och byter namn till sjukersättning, för personer som har fyllt 30 år, och aktivitetsersättning för yngre personer.
 • 2005 – Försäkringskassan blir en statlig myndighet när Riksförsäkringsverket slås ihop med de 21 länsförsäkringskassorna. Sammanslagningen gjordes för att stärka rättssäkerheten och förkorta handläggningstiderna. För att lyckas med det krävdes en helt ny organisation.
 • 2008 – Rehabiliteringskedjan införs i sjukförsäkringen. Rehabiliteringskedjan innebär fasta tidpunkter för när arbetsförmågan ska bedömas mot olika arbeten: nuvarande arbete, annat arbete hos samma arbetsgivare eller hela arbetsmarknaden. Samtidigt blir sjukpenningen tidsbegränsad. Gemensamma servicekontor inrättas tillsammans med Skatteverket och Pensionsmyndigheten.
 • 2009 – En ny granskningsmyndighet inrättas, Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).
 • 2010 – Pensionsmyndigheten bildas och tar över administrationen av den allmänna pensionen, som tidigare låg på Försäkringskassan.

Senast uppdaterad