Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sektorsansvarig myndighet

Försäkringskassan är sedan 1 oktober 2022 sektorsansvarig myndighet för sektorn Ekonomisk säkerhet. Det innebär att myndigheten fått ett utökat ansvar för att stärka samordningen mellan ett antal myndigheter inför och vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig.

Beredskapssektorn Ekonomisk säkerhet ansvarar för att samhällets utbetalningar ska fungera, till exempel barnbidrag, föräldrapenning, sjukpenning, pension.

Vad innebär den nya strukturen?

Den nya strukturen för civilt försvar och krisberedskap i Sverige ska minska sårbarheten i samhället och göra det enklare att förstå varandras roller och mandat. Beslutet om den nya strukturen togs av regeringen i maj 2022 och arbetsformerna inom myndighetsstrukturen är under utveckling och bygger vidare på tidigare samarbeten.

Strukturen består bland annat av 60 beredskapsmyndigheter som är uppdelade i 10 sektorer. Försäkringskassan är ansvarig för sektorn Ekonomisk säkerhet där Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten, Riksgäldskontoret, Skatteverket och Statens servicecenter ingår.

Uppgifter för beredskapsmyndighet

Beredskapsmyndigheter ansvarar för verksamheter som är viktiga att upprätthålla i kris, under höjd beredskap och ytterst i krig. Därför ska de ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap. De ska också arbeta för att övriga statliga myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer utvecklar sin beredskap.

Uppgifter för sektorsansvarig myndighet

Sektorsansvarig myndighet har ett särskilt ansvar för att leda och utveckla arbetet inom sin beredskapssektor, stödja de andra myndigheterna och se till att samordning sker med andra aktörer. Det ingår också samverkan med Försvarsmakten när det gäller behov av stöd till det militära försvaret.

Samverkan ger starkare totalförsvar

Sektorn Ekonomisk säkerhet består av flera aktörer som hanterar utbetalningar från välfärdssystemet. Alla måste samspela för att Sverige ska ha motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. Med ökad samordning kan kraften i systemet ge ett starkare totalförsvar.

Externa länkar

Strukturreform av krisberedskap och civilt försvar (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad