Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Kort om Försäkringskassan

Försäkringskassans främsta uppdrag är att administrera en stor del av den svenska socialförsäkringen, men utöver det hanterar vi också flera andra bidrag och ersättningar.

Vår verksamhet

Vårt arbete är en viktig del av de offentliga trygghetssystemen och har stor betydelse för enskilda, hushåll och företag och därmed hela samhällsekonomin.

Försäkringskassans verksamhet ska vara rättssäker och effektiv, samt präglas av god service och hög tillgänglighet. Enskilda och företag ska få rätt ersättning i tid och det stöd de behöver för att kunna ta tillvara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter.

Försäkringskassan är organiserad i försäkringsavdelningar och övriga avdelningar. Utöver det finns en internrevision, ett allmänt ombud och ett dataskyddsombud.

Försäkringsavdelningarna har det primära ansvaret för kontakter med enskilda, det vill säga att

  • utreda rätten till, besluta om och betala ut förmåner, bidrag och andra ersättningar
  • ge information och service
  • motverka felaktiga utbetalningar
  • motverka brott mot socialförsäkringen.

Övriga avdelningar har en stödjande eller styrande funktion.

Senast uppdaterad